VÝPOČETNÍ CENTRUM
výuka

Cílem výuky je, aby studenti v průběhu studia získali ucelený přehled o využití výpočetní techniky a informatiky ve svém oboru a základní dovednosti v oblasti moderní počítačové grafiky. Studenti v rámci výuky získají informace o funkčnosti systémů pro podporu architektonického navrhování (CAD systémy) a praktické dovednosti při jejich využití tak, aby byli schopni tyto systémy účelně používat při přešení konkrétních projektů.

Povinná výuka probíhá v 1. a 2. ročníku v rámci čtyř předmětů. Studenti získají informace o rastrové a vektorové grafice, po absolvování předmětů jsou schopni vytvořit 2D výkresovou dokumenetaci, 3D model objektu, fotorealistickou vizualizaci, prezentační výstup svých architektonický projektů.

Přehled povinných předmětů: