VÝPOČETNÍ CENTRUM
výuka

Digitální zobrazování I

1. ročník / zimní semestr / zápočet / karta předmětu

V rámci předmětu si studenti doplní středoškolské znalosti v oblasti technického a programového vybavení počítače, získají znalosti praktického využití programového vybavení ve vazbě na práci s grafickými daty. Získají dovednosti pro vytváření prezentací architektonické tvorby s využitím sofwaru Adobe.

E-learning