VÝPOČETNÍ CENTRUM
provoz

Provozní doba:

pondělí - čtvrtek od 8:00 do 18:00 (počítačové učebny)
pátek od 8:00 do 15:00 (počítačové učebny)
pondělí - pátek od 8:00 do 20:00 (internetová učebna) v sobotu a neděli dle pokynů proděkana pro studium

O prázdninách je provozní doba omezena na pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 (pokud není prováděna údržba), Počítačové učebny jsou používány jak pro rozvrhovanou výuku, tak pro řešení projektů, ateliérových, bakalářských a diplomových prací a výzkumných úkolů. Mimo rozvrhovanou výuku jsou laboratoře volně přístupné všem studentům a zaměstnancům.
Přístup studentů do centra je volný na základě identifikační karty (průkazu studenta) v provozní době centra.