VÝPOČETNÍ CENTRUM
provoz

PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÝCH LABORATOŘÍ
A
POČÍTAČOVÉ SÍTĚ FA

VÝPOČETNÍ CENTRUM FA


Uživatelé počítačové sítě VUT a FA jsou povinni dodržovat  následující směrnice VUT:
 
a)    Pravidla provozu počítačové sítě VUT v Brně, Wi-Fi a sítě KolejNet (Směrnice 22/2017)
b)    Pravidla Provozu elektronické pošty na VUT v Brně (Směrnice 25/2017)
c)     Ochrana osobních údajů v IS VUT v Brně  (Směrnice 23/2017)
Přístup do počítačových laboratoří je povolen pouze uživatelům počítačové [1]sítě FA, a to na základě platného průkazu VUT.
Uživatelé jsou povinni odložit kabáty a tašky  na vyhrazeném místě v počítačové laboratoři.
Jestliže si uživatel přináší do počítačové laboratoře vlastní diskety, USB disky apod. je povinen provést jejich antivirovou kontrolu.
Uživatelé počítačové laboratoře se chovají  tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídí se pokyny pracovníků Výpočetního centra FA.
Probíhá-li v počítačové laboratoři výuka, je tato pro další uživatele uzavřena.
Při plném obsazení jsou počítačové laboratoře pracovníky Výpočetního centra FA uzavřeny pro další zájemce a jsou použita kombinovaně regulační opatření, která časově omezují pobyt u PC při prioritách:
a)    příprava na výuku,
b)    zpracování grafických částí ateliérových prací,
c)    zpracování textových částí ateliérových prací,
d)    zpracování jiných textových částí, posílání  a výběr elektronické pošty, WWW a jiné služby.
Při odchodu je uživatel počítačové sítě povinnen ukončit svoji práci na počítačové síti (odhlásit se).
Provozní dobu v počítačových laboratořích stanoví vedoucí Výpočetního centra FA a to v pracovní dny nejméně od 8.00. hod do 15.00 hod. O sobotách a nedělích jsou počítačové laboratoře uzavřeny
V závislosti na provozních podmínkách a zatížení počítačové sítě upravuje vedoucí Výpočetního centra FA svými nařízeními přístup uživatelů k jednotlivým službám.
 
V počítačové laboratoři je  přísně zakázáno:
a)    konzumovat jídlo a nápoje,
b)    používat řezné nástroje a drobné kovové předměty,
c)    používat lepidla a jiné prchavé a těkavé látky, kancelářské pryže,
d)    manipulovat s počítači, tiskárnami a plotry
e)    vynášet  židle a jiná zařízení, 
Připojování vlastních počítačů k počítačové síti FA je možné:
a)    prostřednictvím bezdrátové Wi-Fi sítě VUT
b)    pouze na vyhrazených místech k Virtuální ateliérové síti FA – VasFA
c)    prostřednictvím Virtuální privátní sítě FA – VPN FA
 
 září 2017
 doc.Ing. Jan VIKTORIN, CSc.
  vedoucí Výpočetního centra