VÝPOČETNÍ CENTRUM
provoz
pravidla přístupu a provozu / vzdálené přístupy k počítačové síti FA a VUT / elektronická pošta FA

Pravidla přístupu a provozu

Výpočetní centrum FA slouží všem učitelům a všem studentům studujícím v akreditovaných studijních programech FA. Studenti jiných fakult nemají do centra přístup. Studenti se musí při prvním příchodu do centra seznámit s Provozním řádem VC FA  a toto seznámení potvrdit podpisem. Do centra vstupují na identifikační kartu (průkaz studenta). Tím je zajištěno ověření práva přístupu a registrace přítomnosti.
Připojení notebooků na bezdrátovou síť WiFi VUt je možné  v areálu fakulty tam, kam dosahuje signál z přístupových bodů viz popis a aktuální stav sítě WiFi na FA.
provozní řád VC FA