Výpočetní centrum  
o nás provoz | služby | výuka | pronájem učeben
Výpočetní centrum FA (VC FA) je samostatnou organizační složkou Fakulty architektury. Zajišťuje výuku počítačové grafiky a provoz počítačových laboratoří a fakultních poslucháren, výpočetní techniky na celé fakultě, fakultní počítačové sítě, serverů a informačního systému FA. Výpočetní centrum FA  úzce spolupracuje s Centrem výpočetních a informačních služeb VUT (CVIS) a podílí také se na řadě aktivit CVIS.  

 

Vedoucí centra:

doc. Ing. Jan VIKTORIN, CSc.
tel. 54114 6770

Pracovníci centra:

Ing. Rostislav KOŠŤÁL
správce sítě FA, webmaster
tel.541146773

Miroslav BLUMEL
audio, video, provoz
tel. 541146777


 

Pedagogičtí pracovníci výpočetního centra:


doc.Ing. Jan VIKTORIN, CSc.
počítačová grafika
tel. 54114 6770

RNDr.Hana KOUTNÁ, Ph.D.
počítačová grafika
tel. 54114 6771