VÝPOČETNÍ CENTRUM
Výpočetní centrum FA (VC FA) je samostatnou organizační složkou  Fakulty architektury. Zajišťuje výuku počítačové grafiky a provoz počítačových laboratoří a fakultních poslucháren, výpočetní techniky na celé fakultě, fakultní počítačové sítě, serverů a informačního systému FA.   Výpočetní centrum FA  úzce spolupracuje s Centrem výpočetních a informačních služeb VUT (CVIS) a podílí také se na řadě aktivit CVIS.
 
Vedoucí centra: Ing. Rostislav KOŠŤÁL
tel. 54114 6773

Pracovníci centra:

Ing. Rostislav KOŠŤÁL
správce sítě FA, webmaster
tel. 54114 6773

Miroslav BLÜMEL
audio, video, provoz
tel. 54114 6777  
Pedagogičtí pracovníci výpočetního centra:

RNDr. Hana KOUTNÁ, Ph.D.
počítačová grafika, matematika
tel. 54114 6771