VÝPOČETNÍ CENTRUM
výuka

Digitální zobrazování II

1. ročník /letní semestr / zápočet / karta předmětu

Předmět uvádí studenta do oblasti grafických vektorových editorů a jejich využití při architektonickém projektování. Pokrývá 2D  počítačovou grafiku a základy tvorby obecných prostorových modelů, praktické využití teoretických znalosti při práci ve vektorovém editoru AutoCAD. Cílem předmětu je zvládnutí postupů, které studentům umožní samostatně zpracovat 2D výkresovou dokumentaci navrhovaných projektů a vytvořit jednoduchý model studovaného objektu.

E-learning