VÝPOČETNÍ CENTRUM
výuka

Digitální zobrazování IV

1. ročník /letní semestr / zápočet / karta předmětu

Předmět rozšiřuje základní informace z 3D modelování, zejména pak z oblasti fotorealistické vizualizace. Cílem předmětu je zvládnutí postupů pro obecné 3D modelování v prostředí Autodesk 3ds Max Design, důraz je kladen na teoretické informace a praktické dovednosti při vytváření fotorealistických vizualizací studovaných objektů.

E-learning