Modernizace a inovace výuky
oboru architektura

     

 

Cíle projektu
Lidé v projektu
Akce
Propagace
Semináře
Mezinárodní konference
Program konference

semináře

 V rámci klíčové aktivity „Odborné konzultace, diseminace projektu a evaluační seminář“ byly uspořádány dva semináře.

 

  1. první akce: půldenní seminář na téma příprava odborných konzultací a tvorby metodik. Seminář byl uspořádán v Ostravě dne 30.06.2006 u příležitosti Národní konference k e-Learningu pořádané CSVŠ NCDiV Praha. Semináře se zúčastnili (dle prezenční listiny a zápisu z jednání) členové předsednictva České asociace distančního univerzitního vzdělávání – partnera projektu. Předmětem   semináře bylo představení projektu členům předsednictva ČADUV a odborná rozprava nad přípravou obecné metodiky a dílčích metodik. V rámci projektu byla vymezena role partnera a bylo provedeno rámcové rozdělení rolí jednotlivých členů předsednictva ČADUV při zpracování a přípravě podkladů metodik a konzultací. 

 

  1. druhá akce: Kick off meeting na fakultě architektury  VUT v Brně. Seminář se konal dne 10.07.2006 v zasedací místnosti za přítomnost řešitele projektu, kontaktní osoby, zástupce partnera a vedení FA zastoupené všemi proděkany. Cílem meetingu bylo seznámení vedení fakulty s obsahem projektu a motivace vedení fakulty se na projektu aktivně podílet a podporovat jeho zpracování a implementaci jeho výstupů.   Byly dohodnuty první postupové kroky dle harmonogram projektu.    Zřízení webové strany projektu, zahájení přípravy obecné metodiky s termínem 31.12.2006, vypracování podkladů jednotlivých metodik pro další diskusi a  stanovení rozsahu a potřebnosti expertních služeb partnera.       

 

Kalendář
Aktuality
Výstupy projektu
Partner projektu