Modernizace a inovace výuky
oboru architektura

     

 

Cíle projektu
Lidé v projektu
Akce
Propagace
Semináře
Mezinárodní konference
Program konference

Aktuality

 

  1. Sídlo projektu je v na FA, budova B“ místnost 813. Místnost je označena logem ESF
  1. Do 15.10.2006 budou vypracovány připomínky a komentáře k využití E-learningu v jednotlivých předmětech jako podklad pro expertní činnost partnera následnému zapracování do dílčích metodik.    
  1. Do konce roku 2006 bude předložena první verze obecné metodiky tvorby E-learningových programů.

Kalendář
Aktuality
Výstupy projektu
Partner projektu