Modernizace a inovace výuky
oboru architektura

     

 

Cíle projektu
Lidé v projektu
Akce
Propagace
Semináře
Mezinárodní konference
Program konference

Cíle projektu

Cílem projektu je nabídnout konečné cílové skupině - studentům oboru architektura takové virtuální studijní prostředí, ve kterém by mohli v době své nepřítomnosti ve škole (z důvodů stáží a studijních výměnných pobytů v zahraniční i v ČR) pokračovat ve studiu technicky orientovaných předmětů.

  1. Podcíl je vytvoření pěti metodik pro specializované technické obory ve formě e-leanirnigových kurzů.
  1. Podcíl je vyvoření GUI určeného pro studium technicky orientovaných oborů
  1. Podcíl je proškolení cílové skupiny
  1. Podcíl je dosáhnout u cílové skupiny takových návyků, aby se pro ně používání E-learningu pro další sebevzdělávání stalo nedílnou součástí jejich životního stylu  a vytvořit návyka pro celoživotní učení
  1. Podcíl je napomoci tvorbě e-learningových kurzů v technických oborech

 

 

Kalendář
Aktuality
Výstupy projektu
Partner projektu