Modernizace a inovace výuky
oboru architektura

     

 

Cíle projektu
Lidé v projektu
Akce
Propagace
Semináře
Mezinárodní konference
Program konference

Kalendář

 Projekt je rozčleněn do tří fází.

červen – prosinec 2006

První fáze  představuje přípravné práce spojené s vytvořením týmu a seznámení všech pracovníků s cíli a výstupy projektu, V rámci této fáze dojde k definici kompetencí jednotlivých členů týmu a bude provedeno první proškolení (za spolu-činnosti partnera) pro dosažení srovnatelných znalostí problematiky u všech členů pracovního týmu.  V této přípravné fázi se zapojí pracovník IT, jehož úkolem bude upřesnění požadavků na IT a nové GUI. Ukončení první fáze bude zakončeno certifikací autorů metodik prvního stupně.

leden – prosinec 2007

Druhá fáze bude fází bude fází tvůrčí a bude zahrnovat dva komponenty. Postupně dojde k tvorbě obecné metodiky v elektronické podobě za spoluúčasti partnera a v návaznosti na tuto metodiku budou rozpracovávány metodiky speciální pro jednotlivé obory. Současně bude vytvořeno pracovníky GUI a připraveno  pro vkládání metodických pomůcek. GUI bude sloužit jak učitelům, tak studentům, protože do něj budou postupně vkládány výukové materiály technicky orientovaných předmětů na oboru architektura. Tyto studijní kurzy budou zpracovány jako součást pracovních povinností učitelů. Důvodem je dlouhodobý časový horizont přesahující dobu trvání projektu a skutečnost, že testování LMS je možné velmi dobře provést na úrovni metodik. Ty budou zpracovány formou E-learningových kurzů s řadou zpětně-vazebných prvků a na základě principů distančního vzdělávání. Druhá fáze bude zakončena vnitřním oponentním řízením na VUT v Brně. 

leden – červen 2008

Poslední fáze bude testovací a diseminační. V tomto období bude vytvořena pilotní skupina za zájemců o tvorbu výukových materiálů z řad učitelů a doktorandů, kteří formou "critical readers" budou na standardizovaných formulářích vytvářet zpětnou vazbu projektu. Informace o projektu bude uveřejněna na webových stranách VUT v Brně a ve spolupráci s partnerem bude ve dvacátém měsíci trvání projektu uspořádán diseminační seminář, na který bude určen učitelům VUT a ostatních technických VŠ.

Kalendář
Aktuality
Výstupy projektu
Partner projektu