Modernizace a inovace výuky
oboru architektura

     

 

Cíle projektu
Lidé v projektu
Akce
Propagace
Semináře
Mezinárodní konference
Program konference

Partner projektu

 http://www.mujweb.cz/skolstvi/caduv

Česká asociace distančního universitního vzdělávání (dále jen ČADUV) byla založena pověřenými zástupci vysokých škol dne 18.května 1993 v Praze. Členství v asociaci je dobrovolné a její působnost se vztahuje na území celé České republiky.

Počet členů ČADUV v roce 2006 představuje 22 institucí. V roce 1998 bylo valnou hromadou rozhodnuto otevřít ČADUV i pro další i neuniversitní instituce, které projevují zájem o distanční vzdělávání. V rámci ČADUV byla vytvořena expertní základna na podporu distančního vzdělávání, která disponuje 60 experty v této oblasti. ČADUV organizuje každoročně nejméně jednu konferenci věnovanou problematice distančního vzdělávání a jako garant participuje na řadě dalších vědeckých konferencích s mezinárodní účastí zaměřených do oblasti vzdělávání a vstupu ČR do EU.

V roce 1998 byla ČADUV přijata za člena European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), která sdružuje distanční university a asociace distančního vzdělávání v Evropě. S přijetím ČADUV do EADTU se českým studentům otevírají dveře k evropským distančním vzdělávacím programům. Členské základně ČADUV pak členství v EADTU nabízí řadu akcí a aktivit na podporu distančního vzdělávání spolu s možností přímého transferu této vzdělávací technologie do České republiky.

 

 

Kalendář
Aktuality
Výstupy projektu
Partner projektu