Modernizace a inovace výuky
oboru architektura

     

 

Cíle projektu
Lidé v projektu
Akce
Propagace
Semináře
Mezinárodní konference
Program konference

Propagace

 

Principy propagace

Publicita projektu bude zajišťována prostřednictvím partnera. Hlavními plánovanými aktivitami vedoucími k disseminaci projektu jsou:

- vytvoření odkazu a webové strany projektu na portálu VUT v Brně

- šíření informací o projektu prostřednictvím členské základny ČADUV

- uspořádání evaluačního a disseminačního semináře

- vytvoření informačního letáku projektu s logem ESF, MŠMT a FA VUT v Brně

- aktivní elektronická nabídka výstupů projektu všem technicky zaměřeným vysokým školám v ČR

Kalendář
Aktuality
Výstupy projektu
Partner projektu