Modernizace a inovace výuky
oboru architektura

     

 

Cíle projektu
Lidé v projektu
Akce
Propagace
Semináře
Mezinárodní konference
Program konference

Lidé v projektu

Doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. – nositel projektu

Doc. Ing. Jan Lojda, CSc. MBA – manažer projektu a zástupce partnera

Doc. Ing. Jan Viktorin, CSc. – IT podpora projektu

 Pracovníci ústavu  „Techniky staveb“  FA VUT v Brně

Pracovníci ústavu  „Stavitelství“  FA VUT v Brně

Kalendář
Aktuality
Výstupy projektu
Partner projektu