Atelier rekonstrukcí památek A4 Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně
BRNĚNSKÉ TEXTILKY
  1. Vlněna - Přízová
  2. Vlněna - Tkalcovská
  3. Mosilana - Vlhká
  4. Mosilana - Husovice
  5. Mosilana - Obřany
  6. Sklad textil a oděvy - Rybářská
  7. Mitop - Zábrdovice
  8. Moravan - Zábrdovice
Více informací : FA - Atelier rekonstrukcí památek A4 ©2004 Petr Vilém