Atelier rekonstrukcí památek A4 Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně

TEXTILNÍ TOVÁRNA MORAVAN BRNO

Zábrdovická ulice č. 16, Brno

Vlastník

MORAVAN DEVELOP, s.r.o

Památková ochrana

Objekty nejsou památkově chráněny.

Stručná charakteristika

V městské části Brno Zábrdovice se nachází areál bývalé slavné textilní továrny na koberce – firmy Moravan Brno. v areálu závodu se nachází několik budov. Nejstarší a dominantní je pětipodlažní jednotraktový výrobní objekt, který tvoří střed celé sestavy a je orientovaný svou podélnou osou ve směru východ-západ – rovnoběžně s ulicí Zábrdovickou. Tato klasická výrobní „ etážovka “ z 19. století s pravidelnými řadami převýšených oken má uvnitř novodobou železobetonovou příčnou trámovou konstrukci a její hlavní uliční fasáda s převýšeným středovým štítem je symetricky členěna. Původní drobně členěné rámy jsou dochované jen v několika oknech západního schodiště. K východnímu štítu objektu je připojena pětipodlažní přístavba osmí polí železobetonového skeletu z 20. století. Na jižní straně je přístavba doplněna jednolodní betonovou halou. Rozměrná „ tovární “ okna jsou skoro na všech místech zachovaná a v části parteru jsou okna ze sklobetonu. Východní průčelí má jemně plastické členění omítek. K onstrukce schodiště na severní straně je vyčleněné z dispozice. Na severní a jižní straně přístavby jsou zbytky výtahových šachet nákladních výtahů. Na západní straně areálu se nachází dvoupodlažní architektonicky cenné křídlo s fasádou z režných cihel, které je však v havarijním stavu.

Historie firmy Moravan

Firmu Fleischer & Schwab, která v Brně na ulici Cejl vyráběla hladké jutové koberce na ručních stavech, odkoupily v roce 1890 bratři František a Jindřich Klazarovi majitelé firmy Antonín Klazar, přádelna a tkalcovna juty ve Dvoře Králové. Koncem 19. století firma zakoupila Vaňkovu stolárnu na Podnásepní ulici v Brně, kde vznikl základní závod a kde byla v nových provozech zavedena mechanická výroba. V roce 1898 byly koupeny speciální prutové stavy a roku 1899 7 stavů ke tkaní popruhů. V roce 1901 byly pořízeny stavy na potahové plyše tkané dvojplyšovou technikou a byla zahájena výroba dekoračních přikrývek. Firma se postupně rozrůstala o další filiálky v českých městech. V roce 1909 byla firma změněna na akciovou společnost se sídlem ve Vídni a byla koupena textilní továrna Frölich v Chotěboři, kde byla zahájena výroba plyšového zboží a nábytkových a dekoračních přikrývek. V té době firma zaměstnávala 600 dělníků (z toho polovinu v Brně). Za 1. světové války byla výroba přeorientována na vojenské přikrývky a popruhy. K dalšímu rozvoji došlo po 1. světové válce. V roce 1926 byl pro závod v Brně pořízen parní stroj o výkonu 300 HP. Před 2. světovou válkou měla firma 900 zaměstnanců a vyráběla všechny druhy koberců, nábytkové látky, přikrývky a dekorační a bytové textilie. Během náletů za 2. světové války byla zničena část stavebního fondu a výroba byla obnovena ještě v roce 1945. v brněnském závodě se po válce vyráběly koberce buklé, wiltonové, strojně vázané, velurové a jutové a dále nábytkové a potahové látky. V roce 1946 podnik přešel pod národní správu a byl začleněn do n. p. TOKO – továrny na koberce. V roce 1949 byl podnik rozdělen na 5 menších nár. podniků, mj. na n. p. Moravan Brno, který v roce 1964 přešel pod n. p. Průmysl bytových textilií. V 60. a 70. letech proběhla modernizace výroby: byly instalovány stavy na výrobu skřipcových koberců Craig, dále nový klížicí stroj a výroba netkaných koberců byla nahraze na výrobou pojených plyšových koberců. Na počátku 70. let vyráběl Moravan ročně 1.300.000 m2 koberců. Po restrukturalizaci v 90. letech byla vytvořena a. s. Moravan a v současné době výroba zcela zanikla.

Současné využití

V současné době je vydáno stavební povolení na přebudování bývalé textilní továrny Moravan na obytný komplex se začleněnou administrativní funkcí, parkovištěm a parkovou úpravou okolí. Architektonické řešení, jehož autorem je prof. ing. arch. Tomáš Šenberger, bude citlivě respektovat původní charakter budovy textilní továrny. Projektantem je fa GREBNER, s.r.o. Vnější vzhled budov bude pouze s malými změnami zachován a celková zastavěná plocha bude činit 1.590 m2 a celkový obestavěný prostor 18.452 m2.

Prameny

Digitální katastrální mapa města Brna z r. 2000

Článek Moravan Brno v časopise ERA, 4/2003

Část projektové dokumentace pro SP na přestavbu objektu Moravan Brno na bytový dům, březen 2003, autor: Prof. ing. arch. Tomáš Šenberger

Textové pojednání o historii firmy Moravan Brno, zpracoval:Národní památkový ústav v Ostravě, autor: ing. arch. Ryšková

Stavební úřad Židenice

Průzkum na místě

Prof. Ing. arch. H. Zemánková, CSc.: Programový projekt MKČR - Výzkum industriálních a technických areálů a objektů

Více informací : FA - Atelier rekonstrukcí památek A4 ©2004 Petr Vilém