Atelier rekonstrukcí památek A4 Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně

MOSILANA - VLHKÁ

Křenová 19, Brno - město

Vlastník

Lanarest Brno a.s., Vlhká 21, Brno

Památková ochrana

Objekty nejsou památkově chráněny.

Poloha

Jedná se o postindustriální lokalitu mezi ulicemi Křenová a Špitálka, situovanou přibližně 300 m východně od obvodu městského jádra. Hlavní přístup je z ulice Křenová, která je jednou z důležitých historických radiál města.

Stručná charakteristika a historie

Areál vznikl spojením několika továren po r. 1945. Jeho tvar je proto velmi nezvyklý – jedná se o relativně úzký pozemek nepravidelného tvaru s podélnou osou ve směru sever – jih. Přibližně v polovině hloubky prochází napříč areálem železniční trať na 6 m vysokém náspu. Propojení obou částí je možné podjezdem pod tratí. Areál je tvořen větším množstvím objektů rozmanitých typů z let 1900 - 1940. Téměř všechny vícepodlažní objekty jsou konstruovány jako kombinovaný skelet litinových toskánských sloupů a ŽB či dřevěných stropů s cihelným obvodovým pláštěm; střechy pultové či sedlové. Unikátní je konstrukce zastřešení skladové haly betonovou skořepinou se světlíky z r. 1946 dle návrhu Prof. Hrubana..

Dnešní areál vznikl v r. 1945 spojením čtyř sousedních firem průmyslníků židovského původu:

Sdružené továrny na vlněné zboží (Vereinigte Schafwoll-fabrik), Špitálky 10-12 - objekty na Špitálce (původně skladovací objekty firmy bří Strakoschových) získala firma v r. 1902, záhy je přestavěla pro potřeby barvírny a tkalcovny. Roku 1922 byla započata přestavba barvírny a rekonstrukce parního a elektrického zařízení, r. 1924 bylo připojeno zvláštní oddělení na výrobu plyše a krymrů. V letech 1940-45 byla firma pod nucenou správou, r. 1946 byla dosazena národní správa.

Firma Max Kohn, Vlhká 21 - založena původně ve Vídni r. 1829, v Brně zřízena pobočka na Vlhké roku 1857. V roce 1941 firmu „arizoval“ Dr. Otto Weiss.

D. Hecht, Špitálky 10 - firma založená roku 1876, zaměřená na výrobu pánského módního zboží.

Gustav Schiketanz, Cejl 16 - r. 1872 založen závod Bauer und Wiedmann na Cejlu 16, r. 1911 přestěhován na Cejl 68. V roce 1941 po „arizaci“ koupil závod G. Schietanz.

Současné využití

V roce 1994 byla Mosilana privatizována a rozdělena na novou Mosilanu v Brně-Černovicích a Lanarest a.s. v ulici Vlhká. Mosilana byla v tomto areálu v pronájmu až do ukončení výroby v únoru 1996. Nyní je areál akcionáři Lanarest a.s. pronajímán jako nebytové prostory. Lokalita je od r. 1989 víceméně zakonzervována. Jediné výraznější změny dosáhly fasády objektů, a to nátěrem režného cihlového zdiva červenou ochrannou barvou.

Prameny:

Výkresová dokumentace vlastníka - Lanarest a.s.

Studie na využití průmyslové lokality Křenová, Špitálka - zpracovatel: Ateliér Brno, s.r.o.

Územní plán města Brna - ÚHA města Brna

Prof. Ing. arch. H. Zemánková, CSc.: Programový projekt MKČR - Výzkum industriálních a technických areálů a objektů

 

Více informací : FA - Atelier rekonstrukcí památek A4 ©2004 Petr Vilém