Atelier rekonstrukcí památek A4 Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně

SKLAD TEXTIL A ODĚVY - RYBÁŘSKÁ

Rybářská 43, Brno - město

Vlastník

ROS a.s. Brno

Památková ochrana

Objekty nejsou památkově chráněny.

Poloha

Komplex skládající se z hlavní budovy skladu, administrativní budovy s expedičním skladem a kotelnou s komínem se nachází v katastrálním uzemí Staré Brno, v blízkosti řeky Svratky, v dřívější průmyslové části Brna. Dnes jsou zde soustředěny menší výrobní a skladové objekty.

V jeho okolí se nachází závod ELPLAST, VUT Brno a obytná zástavba.

Popis a historie

Hlavní pětipodlažní budova má dvoutraktový nosný systém z litinových sloupů nesoucích ocelový průvlak a dřevěné trámové stropy. Je ukončena plochou sedlovou střechou. Z hlediska funkčního využití se v 1.NP nacházely kanceláře a skladovací plochy, v 2.NP vzorkovna s kancelářemi a 3.-5. NP byly využity již jako čisté plochy skladů.

Severozápadní část budovy je až do úrovně 2.NP napojena na sousední bytový dům a na severovýchodní straně k ní přiléhá dvoupodlažní objekt administrativní budovy a přízemní objekt kotelny.

Administrativní budova má pultovou střechu nad dvoupodlažní částí a segmentovou střechu nad přízemní částí. Funkční členění budovy je na administrativní část (kanceláře, zasedací místnost a přidružené sociální zařízení) a dva expediční sklady nacházející se v části přilehlé ke kotelně.

Kotelna je jednopodlažní budova halového charakteru zastřešená sedlovou střechou, která byla vybavena dvojící kotlů. Dále je k ní připojen cihelný komín s osmibokou základnou a s kruhovým průřezem v horní části.

Doba výstavby není známá. Až do znárodnění se zde vyráběly pogumované tkaniny a pršipláště (a. s. VIKTORIA), po znárodnění až do roku 1997 byl objekt využíván fimou TEXTIL a ODĚVY Brno. V dnešní době je ve vlastnictví firmy ROS a.s. a uvažuje se o jeho pronájmu.

Architektura

Architektura komplexu je typická pro etážové budovy spotřebního průmyslu začátku 20. století (rok výstavby 1908). Fasáda je poměrně strohá, horizontálně členěná římsou mezi 3. a 4. NP a vertikálně pak dvojicí pilastrů opakujících se na fasádě. Výrazným prvkem jsou ocelová okna s drobným členěním.

Současné využití

Objekt není užíván a majitel uvažuje o jeho možném prodeji či pronájmu.

 

Prameny

průzkum na místě

majitel objektu

Prof. Ing. arch. H. Zemánková, CSc.: Programový projekt MKČR - Výzkum industriálních a technických areálů a objektů

 

Více informací : FA - Atelier rekonstrukcí památek A4 ©2004 Petr Vilém