01
Kreslířská praxe
Znojmo
29. červen - 3. červenec 2009

02 03
Zadání VY5 - Prezentace [ornament]

Zadání DIE - Digital Environment

04
Zadání ateliérového tématu
pro letní semestr 08/09:

Digitální architektura

(ateliér je vypsán ve spolupráci s ÚN1 - Ing. arch. Iva Poslušná)