výtvarná tvorba IV - barva
2. ročník, 2 kredity, povinný

Nauka o barvě je postavena na základech, které studentu dávají jistotu, že je schopen s barvou pracovat jak v oblasti zobrazování, tak programově stanovit barevnost předmětů. Jde o informova- nost a praktickou dovednost, jež umožňují řešit barevnost v architektuře. To jsou opěrné body výuky v semestru kterým student získá nezbytné znalosti a zručnost pro další práci v oboru. Jde o nenahraditelnou zkušenost oproti práci s počítačem, který umožní modifikace pouze čtyř barev, kdežto materiál na bázi pigmentů se chová specificky, je označován i jako nátěrová hmo- ta, se kterou v praxi architekt musí také počítat a tedy i zacházet. Tato orientace usnadňuje provádění barevného záznamu jak iterieru a předmětů, tak i exterieru a objektů v něm umístěných.

Vyučující: Ing. arch. Aleš Navrátil, Ph.D.