výtvarná tvorba VII - volná tvorba
4. ročník, 4 kredity, povinný

Předmět Volná tvorba VII na Ústavu zobrazovacích technik FA VUT v Brně dává studentům časový prostor k poznání vlastního subjektu pomocí výtvarných disciplín. Studenti vytvářejí na daná témata (organický tvar, lidská hlava, figura, lidská figura v architektonickém prostoru), po předchozích analýzách daného problému (geometrie tvaru, proporce), vlastní představy realizované různými výtvarnými technikami například kresbou, malbou, modelováním. Předmět Volná tvorba navazuje na předchozí výtvarnou výuku a klade důraz na další rozvoj invence a kreativity. Výsledky jsou prezentovány katalogem, výstavou kreseb, CD disky a prostorovými modely.

Vyučující: Doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský