grafické techniky
6. ročník, 2 kredity, povinně volitelný

Bližší seznámení se s jednotlivými klasickými grafickými tech- nikami a jejich možnostmi, se zřetelem k jejich možnému alternativnímu použití k prezentaci architektonických prací. Východiskem je zvládnutí jednoduchých technik a jejich možnosti vzhledem k použití barev a jejich možné výměny (linoryt, monotyp). Studium vlivu barvy a její vzájemné kombinace na výraz konečného obrazu. Způsoby tvorby monotypu pomocí zmnožování tisku z malé raznice, jeho úprav a jeho výrazové možnosti. Přechod ke složitějším grafickým technikám - hlubo- tisku. Posouzení možnosti klasického grafického vyjádření v souvislosti s grafikou počítačovou a možnosti a vhodnost jejich kombinace.

Vyučující: Ing. arch. Aleš Navrátil, Ph.D.