03 Přípravný kurz pro pokročilé

Dlouhodobý kurz, jehož cílem je upevnění respektive rozšíření zobrazovacích a kreativních dovedností

Program kurzu: Série praktických zadání s důrazem na konzultaci s lektorem

Termín:

10 pátků

říjen 2016 – prosinec 2016

16:00-19:30


Kapacita kurzu: max. 2 skupiny po 15 účastnících

Cena kurzu: 4 500 Kč

Odborný garant kurzu: Ing. arch. Jan Kratochvíl, Ústav zobrazování FA VUT

Místo konání: ateliér, počítačová laboratoř, kreslírna Ústavu zobrazování

Informace na: kratochvil@fa.vutbr.cz