01 Talentovky nanečisto 2018

Jednorázový intenzivní kurz simulující průběh talentové zkoušky na FA VUT

Přijďte si vyzkoušet průběh talentové zkoušky nanečisto. Vyhněte se stresu z neznámého prostředí a objevte své silné a slabé stránky. V průběhu i po vypracování úkolů konzultace s pedagogy FA VUT.

Program kurzu:    
  • Informace o přijímacím řízení na FA VUT (15 minut)
  • Figurální kresba (60 min)
  • Architektonický úkol (90 min)

Termíny:

5 míst volných

úterý

13.11.

18:00-20:30

3 místa volná

úterý

20.11.

18:00-20:30

úterý

27.11.

kurz
obsazen

18:00-20:30

kurz
obsazen

úterý

4.12.

18:00-20:30

kurz
obsazen

úterý

11.12.

18:00-20:30Kapacita jednoho kurzu: max. 20 účastníků, opakovaná účast možná

Cena kurzu: 500 Kč (platba pouze bankovním převodem!)

Číslo účtu: 111043943 / 0300

Variabilní symbol: 15800001

Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka kurzu

Odborný garant kurzu: MgA. Jan Šebánek, Ph.D. - Ústav zobrazování FA VUT

Místo konání: kreslírna Ústavu zobrazování (sraz v 18:00 u bočního vstupu do fakulty na ulici Bělidla - možnost bezplatného parkování - viz mapa)

Registrace a informace na: sebanek@fa.vutbr.cz