01 Talentovky nanečisto 2017

Jednorázový intenzivní kurz simulující průběh talentové zkoušky na FA VUT

Přijďte si vyzkoušet průběh talentové zkoušky nanečisto. Vyhněte se stresu z neznámého prostředí a objevte své silné a slabé stránky. V průběhu i po vypracování úkolů konzultace s pedagogy FA VUT.

Program kurzu:    
  • Informace o přijímacím řízení na FA VUT (15 minut)
  • Figurální kresba (60 min)
  • Architektonický úkol (90 min)

Termíny:

pátek

10.11.

16:00-20:00
9 míst
volných

pátek

24.11.

16:00-20:00kapacita kurzu naplněna

pátek

1.12.

16:00-20:00kapacita kurzu naplněna

pátek

8.12.

16:00-20:00kapacita kurzu naplněna

pátek

15.12.

12:00-16:00kapacita kurzu naplněna

pátek

15.12.

16:00-20:00kapacita kurzu naplněna


Kapacita jednoho kurzu: max. 20 účastníků, opakovaná účast možná

Cena kurzu: 500 Kč (splatno v hotovosti na místě před začátkem kurzu)

Odborný garant kurzu: MgA. Jan Šebánek, Ústav zobrazování FA VUT

Místo konání: kreslírna Ústavu zobrazování (sraz v 16:00 u bočního vstupu do fakulty na ulici Bělidla - možnost bezplatného parkování - viz mapa)

Registrace a informace na: kratochvil@fa.vutbr.cz