02 Přípravný kurz pro začátečníky

Úvod do studia architektury formou dlouhodobého kurzu s prvky e-learningu

Program kurzu: Teoretická a praktická část (metody, kresba, navrhování)

Teoretická část: přehled soudobé architektury, informační zdroje, metody navrhování, kompozice architektury, typologie, antropometrie, exkurze do architektonické kanceláře, metody zobrazování, perspektiva

Praktická část: architektonická kresba (perspektiva, šrafy), figurální kresba, základy architektonického navrhování, základy CAD

Termín:

10 pátků

11.3.2016 – 20.5.2016

16:00-19:30

10 míst volných

10 pátků

11.3.2016 – 20.5.2016

16:00-19:30

15 míst volných


Kapacita kurzu: max. 2 skupiny po 15 účastnících

Cena kurzu: 4 500 Kč

Odborný garant kurzu: Ing. arch. Jan Kratochvíl, Ústav zobrazování FA VUT

Místo konání: posluchárna A118 a kreslírna Ústavu zobrazování

Informace na: kratochvil@fa.vutbr.cz