Konference Zdravé domy 2014

Zveme Vás na desátý ročník mezinárodní konference Zdravé domy, která se bude konat v Brně dne 10. a 11. dubna 2014. Konference je zaměřena na užití přírodních stavebních materiálů v energeticky úsporných stavbách, tvorbu a hodnocení optimálního vnitřního prostředí staveb a další aktuální témata.

*      Pozvánku na konferenci naleznete zde.

*      Program konference naleznete zde.

*      Přihlášku na konferenci vyplňte prosím zde.

Exkurze - doprovodný program konference

V pátek 11. 4. 2014 se můžete zúčastnit odborné exkurze po významných stavbách jižní Moravy, realizovaných v pasivním standardu či hojně využívajících přírodních materiálů. Průvodci budou z řad autorů projektů či účastníci realizace staveb.

*      Popis plánované trasy exkurze naleznete zde

Informace a termíny k účasti na konferenci

Konference se můžete účastnit těmito způsoby:

A - vyzvanou přednáškou s publikací článku

B - účastí na konferenci s publikací článku

C - publikací ve sborníku se zveřejněním posteru

D - účastí na konferenci bez publikace

Součástí konference bude sborník sestavený z vybraných recenzovaných konferenčních příspěvků. Příspěvky budou recenzovány oponenty. Sborník bude vydán a předán na konferenci.

Přihlášky článků do publikace (název článku, anotace o rozsahu max. 200 slov, kontakt na autora) zasílejte na adresu zdravedomy@fa.vutbr.cz nejpozději do 07. 02. 2014.

Anotace budou podrobeny předběžnému výběru. Výsledky výběru, připomínky a šablonu (bude rovněž na www stránkách) pro formátování článku obdržíte e-mailem do 21. 02. 2014. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek.

*      Šablonu pro formátování příspěvku naleznete zde

Konečné a kompletní texty článků musí být zaslány nejpozději do 14. 03. 2014 na adresu zdravedomy@fa.vutbr.cz

V případě připomínek oponentů musí být článek podle požadavků upraven, bez doporučených úprav nebude článek v publikaci otištěn. Podmínkou účasti na konferenci s publikací příspěvku ve sborníku (možnost B, C) je zaplacení konferenčního poplatku nejpozději do 28. 03. 2014

 

OPVK horizontální

Konference Zdravé domy 2014 se koná v rámci projektu "Cesty na zkušenou" (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0239) a je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.