BUT  |  CESA  |  E-mail  |  Intranet  |  Facebook  |  Students' WWW  |  Česká verze
Works

2019
KUDA, D. RD Vilémovice. (Realization)
KUDA, D. Domy Pustimer. (Project)
KUDA, D. Domy Ledce - ulice Lipová. (Realization)
KUDA, D. Pizzerie Caruso. (Realization)
JEŽKOVÁ, T.; ŠTEPÁNEK, M. Penzion Morovany u Kyjova. (Project)
ŠTASTA, J. Návrh novostavby kostela v Tupé (SK). (Project)
ŠTASTA, J. Návrh novostavby kaple sv. Jana Nepomuka Neumanna. (Project)
ŠTASTA, J. Mozaika svatého Kríže na prucelí fary sv. Mikuláše ve Znojme. (Realization)
ŠTASTA, J. Název Božích muk v Orešíne. (Project)
ŠTASTA, J. Liturgická úprava v kostele sv. Markéty ve Zhori. (Project)
ŠTASTA, J. Interiér kaple v Ranovicích. (Project)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J. Pavilon Anthropos: rekonstrukce vstupní haly a reinstalace stálé expozice. (Project)
ŠTASTA, J. Mozaika Velehradského Palladia. (Realization)
ŠTASTA, J. Návrh expozice v kláštere v Rajhrade. (Project)
KUDA, D. Le Bon Caffé. (Realization)
Art campus vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. (International Competition)
 
2018
KUDA, D. Vila v sadu. (Project)
MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; CERNÝ, V.; JAKUBÍK, A.; BERGEROVÁ, K.; BEZDEK, P.; PLEVA, L.; VÝBORNÝ, V. Lepicí hmota pro instalaci cedicových prvku na betonový a minerální podklad - PREMIUM. Funkcní vzorek byl zpracován v prostorách laboratorí v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách. (functional specimen)
MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; CERNÝ, V.; JAKUBÍK, A.; BERGEROVÁ, K.; BEZDEK, P.; PLEVA, L.; VÝBORNÝ, V. Lepicí hmota pro instalaci cedicových prvku na betonový a minerální podklad - ECONOMY. Funkcní vzorek byl zpracován v prostorách laboratorí v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách. (functional specimen)
CHROBOCZKOVÁ, A. WORKSHOP MUNISS 2019 TEMA PRO BRATISLAVU. Bratislava (Other kind of Workshop)
CHROBOCZKOVÁ, A. MUNISS 2019. Brno + Bratislava 22.11.2018 - 31.08.2018 (Inland Competition)
ADAMEC, E. Výstava Ornament v architekture - Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: urbanismus, architektura, socharství, ornament, malírství a design . FA VUT (Thematical Exhibition)
BAŽÍK, L. Trvale udržitelná hlinená architektura. (Team Exhibition)
Mikroklima interiéru budov - PhD Research Sympozium 2018. (Team Exhibition)
HRUBÝ, J.; HRABEC, J.; BOHÁC, I.; HORÁCEK, M.; ADAMEC, E. Workshop Ornament in Architecture (China). Nanning (International Workshop)
JEŽKOVÁ, T. Design interiéru Vila pod oborou. (Realization)
CHROBOCZKOVÁ, A.; ZÍKA, V. Skupinová diskuse k tvorbe Strategie integrace cizincu ve meste Brne 2019-2024 Bydlení a verejný prostor. Brno - bytový odbor (Other kind of Workshop)
HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; HODNÁ, J. Certifikovaný výrobek – plnivo pro polymerní spárovací a náterové hmoty. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (functional specimen)
Návrh parkové úpravy s osazením sochy Panny Marie Lurdské v kláštere v Rajhrade. (Project)
PALACKÝ, J.; BLECHOVÁ, L.; BUCKOVÁ, A.; GOMBOŠ, M.; MIKULOVÁ, M.; NAVRÁTIL, Z.; ROZSYPAL, P.; SUKOPOVÁ, D. Workshop návrhu a realizace skládaných struktur 2018. Ústav prostorové tvorby FA VUT (Student Workshop)
ADAMEC, E. Tradicionalismus a udržitelný rozvoj - publikace/prednáška na konferenci “Architektura a udržitelný rozvoj”. FA CVUT Praha (Doctoral Workshop)
Návrh krtitelnice pro katedrálu Panny Marie na ostrove Gozo (Malta). (Project)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J.; ŠTEPÁNEK, M. Nástavba vily na ulici Havlíckova. (Project)
ADAMEC, E.; CHEN, M.; CHENG, M.Z.; DU, Q.; LIN, L. L.; YU, J. Q.; ZHANG, Z. X.; ZI, X. W.; ????. Nanning, Cína (International Workshop)
ADAMEC, E.; KINNERT, F.; PAGÁC, M.; KURIL, F.; GILAR, T.; HRONCEKOVÁ, B.; IVKOVICOVÁ, N.; KOUSALOVÁ, B.; BUZOVÁ, M.; MOKRÁŠOVÁ, N.; KRÍDOVÁ, N.; HUSÁROVÁ, A.; Odborný socharský workshop se zamerením na ornamentální architektonické clánky budov. FA VUT, Centrum stavitelského dedictví Plasy (Student Workshop)
Návrh venkovního kaple pro poutní místo Slavkovice. (Project)
Realizace úpravy interiéru a exteriéru kaple v Popuvkách. (Realization)
OBRŠÁL, N.; STRUHARÍK, D. Workshop - tvorba 3D modelu. (Student Workshop)
STRUHARÍK, D.; OBRŠÁL, N. Obnova Boží muky Všechovice. galerie MINI - Fakulta architektury VUT v Brne (Team Exhibition)
Návrh a realizace výzdoby kaple v Lesním Hlubokém. (Realization)
MUSÁLEK, F.; ROLINC, J.; MALÍKOVÁ, M.; NOVÝ, V. REVITALIZACE NÁMESTÍ MÍRU VE ZLÍNE. (Inland Competition)
STRUHARÍK, D.; BOUŠKOVÁ, L. 3. CENA, REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMESTÍ V JIHLAVE. (Inland Competition)
Liturgická úprava Lutršték. (Project)
PETRÍCKOVÁ, M.; VEJPUSTEK, Z.; BAŽÍK, L.; NEUMAYEROVÁ, E. Dekorace v hlinené omítce. (Student Workshop)
Realizace interiéru kostela Panny Marie z LaSalette v Považské Bystrici. (Realization)
Návrh meditacní zahrady Krásensko. (Project)
Liturgická úprava v kostele svatých Petra a Pavla v Kucerove. (Project)
STRUHARÍK, D.; OBRŠÁL, N. Obnova boží muky Všechovice. Všechovice (Other kind of Workshop)
MUSÁLEK, F.; BOUŠKOVÁ, L.; MALÍKOVÁ, M.; KOZÁK, J.; ZLÁMAL, F.; ZLÁMAL, T. OBECNÍ AREÁL BRNO - IVANOVICE. (Inland Competition)
PETRÍCKOVÁ, M.; VEJPUSTEK, Z.; BAŽÍK, L.; NEUMAYEROVÁ, E. Steppe oven. (Student Workshop)
ZÍKA, V.; KLEMENT, M.; RÍCNÝ, M.; TODOROV, P. Soutež na Masarykovo námestí v Jihlave. (Inland Competition)
CHROBOCZKOVÁ, A. PREZENTACE MUNISS 2018. (Other kind of Workshop)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J. Bytový dum, Brno Komín. ulice Absolonova, Brno (Project)
NOVÁK, J. Life Space. Docasná instalace ve meste Lucca v Itálii. (statue)
Realizace vnitrní výdoby novostavby kaple v Nové Vsi u Nového Mesta na Morave. (Realization)
Friedrich Passler, Christian Waldner, Andreas Marth, Herwig Spiegl, Ondrej Stehlík Návštevnické a administrativní centrum TAG Baumgarten. (Realization)
CHROBOCZKOVÁ, A.; ŽÁK, J. MUNISS 2018 meziuniverzitní studentská soutež. 27.01.2018-06.06.2018 (Inland Competition)
Návrh interiéru a výzdoby kaple Nejsvetejšího Srdce Panny Marie v Orešíne . (Project)
Realizace umelecké výzdoby interiéru kaple Neposkvrneného Srdce Panny Marie v Orešíne. Brno Orešín, ulice U Zvonicky (Realization)
Ing. arch. Jan Kraut, Ing. arch. Richard Ott, prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. Nové centrum v Kuncicích pod Ondrejníkem. (Inland Competition)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J. „KOMUNITNÍ BYTOVÝ DUM PRO SENIORY KRENOVICE“. (Inland Competition)
Století sakrální architektury. Diecézní muzeum Brno (Thematical Exhibition)
Odborný socharský workshop se zamerením na ornamentální architektonické clánky budov. FA VUT (Student Workshop)
OSVOBOZENÍ 1945 . Mestské Muzeum Hustopece (Exhibition of Private Work)
Expozice o hradebním opevnení Znojma. Znojmo (Realization)
Formát 400 - Emil Adamec - zkušenosti z 25. zemí. (Student Workshop)
CHROBOCZKOVÁ, A.; ŽÁK, J.; KILNAROVÁ, P.; MATYÁŠOVÁ, J. WORKSHOP MUNISS 2018. Brno, Urban centrum 27.02.2018 - 02.03.2018 (Other kind of Workshop)
ADAMEC, E. Kurz základu vedecké práce na AV CR. AV CR (Doctoral Workshop)
CHROBOCZKOVÁ, A. BRNO PRO STUDENTY, STUDENTI PRO BRNO. 21.02.2018 -23.03.2018 Brno, Urban centrum (Thematical Exhibition)
ZÍKA, V. Workshop Jihlava - únor 2018. (Student Workshop)
ADAMEC; ŠEVCÍKOVÁ; TUCKOVÁ; ŠTREJBAROVÁ; SOVIŠ Arnoldova vila - limity památkové péce, možnosti a limity památkové péce. Galerie Celnice - Low Beerova Vila (Team Exhibition)
 
2017
URÍDILOVÁ, M. Studie krajinárských úprav Císarského ostrova Praha. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 21.12.2017 - 21.12.2017 ()
HOLOPÍRKOVÁ, L. Porcieu Ecole. (International Competition)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; CERNÝ, V.; DUFKA, A.; DVORÁKOVÁ, M.; MELICHAR, J. Metodika laboratorních zkoušek trvanlivosti podlahových systému ve specifických agresivních prostredích. Vysoké ucení technické v Brne Fakulta stavební Veverí 95 602 00 Brno (realized certified methodology)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M. Speciální ochranná povrchová vrstva pro hygienicky cisté provozy ECONOMY. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (functional specimen)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M. Speciální ochranná povrchová vrstva pro hygienicky cisté provozy PREMIUM. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (functional specimen)
PONEŠOVÁ, B. Kresba prostoru / Kresba prostorem. gal:Galerie MINI, Ceská republika, Brno, 04.12.2017 - 23.12.2017 ()
PAVLOVSKÝ, T. Skrín na Rímském námestí v Brne. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.12.2017 - 01.12.2017 ()
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rekreacní objekt Orechov U Hrište. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.12.2017 - 01.12.2017 ()
DÝR, P. Podkrovní byt Tišnovská 100. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.12.2017 - 01.12.2017 ()
SLÁDECEK, S. Interiér RD v Brne na ulici Palouk. real:interiér rodinného domu , Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.12.2017 - 01.12.2017 ()
GROSS, K.; NEMCOVÁ, M. Future Kindergartens. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.12.2017 - 01.12.2017 ()
SVOJANOVSKÝ, V. Prístavba RD Sobešice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 30.11.2017 - 30.11.2017 ()
HALTOF, V. Czech Design Week Podzim 2017. Czech Design Production, Ceská republika, Praha, 27.11.2017 - 03.12.2017 ()
ŠMÍDEK, P. Cesty za architekturou 2017. gal:Galerie MINI, Ceská republika, Brno, 15.11.2017 - 30.11.2017 ()
Houses will be inhabited like cities – Yilong Futuristic City International Design Competition. UED Magazine, http://en.uedmagazine.net/ 3rd Floor Inside-out Architect and Artist Colony, 50 Xingshikou Lu, Haidian District, Beijing, P.R.C. Post Code: 100195 (International Competition)
KRISTEK, J.; SEDLÁK, J.; MUNKOVÁ, K.; HELEŠIC, D.; ZÁVACKÁ, P.; PUCEK, O.; ŠANA, V.; VALÍCEK, M.; SVOBODA, M.; JANKOVICHOVÁ, L. NOODLE UNIVERSE - Pokoje. real:architektonické rešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 10.11.2017 - 19.02.2018 ()
ZÍKA, V. workshop Jihlava - Knihkupectví O.P.. (Student Workshop)
VALÍCEK, M.; LEVÍCKOVÁ, L. Malá noc módy. Stará sokolovna, Brno, Ceská republika, Brno, 04.11.2017 - 04.11.2017 ()
DÝR, P. Podkrovní byt Tišnovská 31. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.11.2017 - 01.11.2017 ()
SERENCKO, I.; SMRŽOVÁ, K.; MLÉCKA, J. Novostavba RD / Hluboké u Dalecína. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.11.2017 - 01.11.2017 ()
SLÁDECEK, S.; MATOUŠEK, J. Litomyšl bez prutahu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.11.2017 - 01.11.2017 ()
PAVLOVSKÝ, T. Rekonstrukce funkcionalistického bytu Brno. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.11.2017 - 01.11.2017 ()
HALTOF, V. Propagacní tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brne 2018/2019. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brne, Ceská republika, Brno, 31.10.2017 - 03.11.2017 ()
PALAŠCÁK, M. záverecný ceremoniál mfdf jihlava 2017. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 28.10.2017 - 28.10.2017 ()
URÍDILOVÁ, M.; PELCÁK, P. Kaple sv. Vendelína. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 21.10.2017 - 21.10.2017 ()
TOMAN, R.; PREININGER, P. Yilong Futuristic City International Design Competition. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 20.10.2017 - 20.12.2017 ()
Návrh památníku Brnensko bratislavské operace. (Project)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MLÉCKA, J.; MAREK, J.; ŽALMANOVÁ, P.; STIBURKOVÁ, N.; VARMUŽOVÁ, A.; AL-GIBURY, H.; BUREŠOVÁ, K.; HRONOVSKÁ, T.; VÍTKOVÁ, K.; VÍTKOVÁ, K. Vlakem do Dvora. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 10.10.2017 - 22.10.2017 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Vlakem do Dvora (architektonické rešení). VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 10.10.2017 - 22.10.2017 ()
ADAMEC, E. Mužské torzo. Suide, China Government, Cína, Suide, Shaanxi, 01.10.2017 - 31.10.2017 ()
DÝR, P. Boxy k ustájení koní v rekreacní zóne Kostelní zmola. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.10.2017 - 01.10.2017 ()
GALEOVÁ, N.; SLÁDECEK, S. Artéka jako badatelský fenomen. gal:Galerie XY, Ceská republika, Olomouc, 29.09.2017 - 16.10.2017 ()
PAVLOVSKÝ, T. Mestské zásahy Brno. gal:Dum umení mesta Brna, Ceská republika, Brno, 27.09.2017 - 29.10.2017 ()
PALAŠCÁK, M.; GALE, R. mestské zásahy. gal:Dum pánu z Kunštátu (DUMB), Ceská republika, Brno, 27.09.2017 - 29.10.2017 ()
Mozaika na prucelí kostela . (Realization)
GUZDEK, A. Výstava studentských projektu - Lodenice v Pisárkách. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 21.09.2017 - 21.09.2017 ()
SVOBODOVÁ, Š.; SEDLÁK, J. Prohnutá dlažba. Gal:Galerie mladých, Ceská republika, Brno, 20.09.2017 - 20.10.2017 ()
ŠMÍDEK, P.; MAKOVSKÝ, Z. FA pro FAVU. gal:Galerie MINI, Ceská republika, Brno, 19.09.2017 - 29.09.2017 ()
Návrh interiéru kaple v Nové Vsi u N.M.. (Project)
ŠTASTA, J. Návrh interiéru kostela Rozkvet, Považská Bystrica. (Project)
SERENCKO, I. HURNÍK MEMORIAL. Pekarská 66, Ceská republika, Brno, 06.09.2017 - 30.12.2018 ()
Návrh vitráže Pribyslavice. (Project)
Liturgická úprava,Ivancice. (Project)
Návrh zpovednice Križanov. (Project)
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Rekonstrukce barokní fary. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 04.09.2017 - 04.09.2017 ()
MLÉCKA, J. Interiér studovny Prirodovedecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 04.09.2017 - 04.09.2017 ()
VALÍCEK, M.; BOUŠKOVÁ, L.; KRISTEK, J. STRATEGIE ZBYT_461>461. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.09.2017 - 30.09.2017 ()
PALAŠCÁK, M. bytové domy ve vnitrobloku Francouzská Brno- užší jednofázová projektová anonymní architektonicko-urbanistická soutež.. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.09.2017 - 15.11.2017 ()
KRATOCHVÍL, J. Rodinný dum Kociánka. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.08.2017 - 15.08.2017 ()
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. MEŠTANSKÝ BYT. real:interier cásti objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.08.2017 - 01.08.2017 ()
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rodinný dum Žatcany. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.08.2017 - 01.08.2017 ()
MLÉCKA, J.; MAREK, J.; TURKO, P. Domov senioru Sokolnice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.08.2017 - 01.08.2017 ()
URÍDILOVÁ, M.; HEBRONOVÁ, Z.; KLÍMA, J.; KOPECKÝ, M.; STIBLITZ, J.; KOSEK, F.; RÍCNÝ, J. „NA KAMÉNKÁCH“ – Brno, Cernovice. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VYZVANÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 31.07.2017 - 31.07.2017 ()
Mozaika v Krásensku. (Realization)
DULENCÍN, J. Rekonstrukce bytu Slovákova Brno. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 11.07.2017 - 11.07.2017 ()
JANKOVICHOVÁ, L. Institut vesnické architektury. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 10.07.2017 - 03.09.2017 ()
Revitalizace ostrovacické prelatury. (Project)
MAKOVSKÝ, Z. Busta bývalého prezidenta Václava Havla. Hotel Prezident, Karlovy Vary, Ceská republika, Karlovy Vary, 03.07.2017 - 03.07.2017 ()
PONEŠOVÁ, B. Camera Obscura. real:interiér pro mediální prezentaci, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 03.07.2017 - 03.07.2017 ()
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J. Viladum Preslova. Preslova 73, Brno (Realization)
PALAŠCÁK, M. Gruzínská literatura v kostce. real:výstavní stánek, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.07.2017 - 31.07.2017 ()
SERENCKO, I.; SMRŽOVÁ, K.; ORAVA, J.; ZMRZLÝ, R. WAGON 017/Svitava-pod-parou/. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.07.2017 - 01.07.2018 ()
STRNAD, M. Kostel ve meste. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 30.06.2017 - 30.06.2017 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MLÉCKA, J.; MAREK, J.; BAKALÍKOVÁ, V.; MENŠÍK, D.; MÁJEK, J.; MRLINOVÁ, L.; DOCEKALOVÁ, V.; ŠMEJKAL, J.; HRONOVSKÁ, T.; CIHLÁR, J.; DARDA, L.; MRLÍKOVÁ, M.; GALKOVÁ, I.; VÍTKOVÁ, K.; ZVOLSKÁ, T.; LENCÉŠOVÁ, L.; SCHLEIDER, J. Svaté místo Hostýn. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 24.06.2017 - 30.09.2017 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MLÉCKA, J. Svaté místo Hostýn (architektonické rešení). VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 24.06.2017 - 30.09.2017 ()
KUDA, D. Novostavba rodinného domu na p.c.144 a 145, k.ú. Rícmanice. (Realization)
CHROBOCZKOVÁ, A.; GRÍSOVÁ, P. Studenti pro Brno. Místodržitelský palác na Moravském námestí (Thematical Exhibition)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. Štajnhaus. real:rekonstrukce historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2017 - 01.06.2017 ()
PALAŠCÁK, M. Kavárna pod obrazy. real:interier cásti objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2017 - 01.06.2017 ()
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Interiér rodinného domu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2017 - 01.06.2017 ()
GALEOVÁ, N.; VEPREKOVÁ, A.; KUCÍRKOVÁ, V.; KUBÍCKOVÁ, K.; NEKOLNÁ, A.; VALÍCKOVÁ, H.; LAZOR, M.; KUCERA, V.; ŠTURÍKOVÁ, B.; HORÁKOVÁ, K. Knihovna na križovatce. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 30.05.2017 - 20.06.2017 ()
GALEOVÁ, N.; SLÁDECEK, S.; VEPREKOVÁ, A. Židovská stezka. real: Mestský mobiliár, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 19.05.2017 - 19.05.2017 ()
PALAŠCÁK, M.; GALE, R. Nájemní bydlení/zapomenutý segment ceské architektury-vcera, dnes a zítra. gal:Galerie Jaroslava Fragnera, Ceská republika, Praha, 16.05.2017 - 16.06.2017 ()
ŠTURÍKOVÁ, B.; ŽALMANOVÁ, P. Duchovní prostor. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.05.2017 - 07.11.2017 ()
GUZDEK, A. Výstava studentských projektu - Revitalizace nádražní budovy v Ústí nad Orlicí. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 13.05.2017 - 13.07.2017 ()
KRÁLÍK, M. Cervená královna. PVA EXPO PRAHA, Ceská republika, Praha, 09.05.2017 - 12.05.2017 ()
MLÉCKA, J.; JEMELKA, V. Liturgická úprava kostela sv. Cyrila a Metodeje v Žešove. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 09.05.2017 - 09.05.2017 ()
SVOBODA, M.; HELEŠIC, D. NECHTENÉ DEDICTVÍ: Akce D. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.05.2017 - 29.05.2017 ()
SLÁDECEK, S. Muzeum Kromerížska - expozice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.05.2017 - 02.05.2017 ()
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T. Viladum Preslova. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.05.2017 - 01.05.2017 ()
PAVLOVSKÝ, T. RD Chelcického Brno. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 30.04.2017 - 30.04.2017 ()
KUDA, D. Montessori školicka v Prštném. (Realization)
SEDLÁK, J. Nechtené dedictví / výstava architekta Jana Dvoráka /. real:muzeum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 20.04.2017 - 02.07.2017 ()
OBRŠÁL, N.; FENO, R.; KUBÁT, J.; HERÁLECKÝ, J. Chirurgické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 18.04.2017 - 20.10.2017 ()
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Galerie vína s rotundou, degustacními sklepy a podzemím. real:vinarství, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 11.04.2017 - 11.04.2017 ()
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Galerie Vína s degustacními sklepy. real:interiér obchodu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 11.04.2017 - 11.04.2017 ()
SLÁDECEK, S. Naše trída-Tadeusz Slobodzianek. Divadlo Polárka, Ceská republika, Brno, 08.04.2017 - 08.04.2017 ()
HORA, J.; VEISSER, J.; HORA, B. Lávka ke studánce. real:most, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.04.2017 - 01.04.2017 ()
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rodinný dum Vyškov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.04.2017 - 01.04.2017 ()
ŠTASTA, J. Liturgická úprava Velké Turovce. Velké Turovce, SK (Realization)
ŠIMONÍK, L. Moravská galerie v Brne – Místodržitelský palác, nová budova pro sbírky soucasného umení.. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 20.03.2017 - 20.03.2017 ()
JURÍCKOVÁ, B.; KAŽIMÍR, O. reSITE pavilon. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 18.03.2017 - 18.03.2017 ()
ŠIMONÍK, L.; MAKOVSKÝ, Z. DOSTAVBA OBJEKTU FA + FAVU NA ÚDOLNÍ. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 14.03.2017 - 14.03.2017 ()
SOLÁR, M.; HORA, J. Mestský sál ve Znojme. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 14.03.2017 - 14.03.2017 ()
HUSÁROVÁ, A.; ŠEBÁNEK, J. BETON V OBLACÍCH. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 14.03.2017 - 14.03.2017 ()
SLÁDECEK, S. Prestavba a prístavba rodinného domu v Rousínove. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.03.2017 - 16.12.2017 ()
ADAMEC, E. To Shui Ming Muzeum. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.03.2017 - 31.03.2017 ()
GUZDEK, A. NÁROŽNÍ BYTOVÝ DUM. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.03.2017 - 01.03.2017 ()
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J.; KRÍŽOVÁ, I. Design interiéru ateliéru. Preslova 73, Brno 602 00 (Realization)
ŠTASTA, J. Liturgická úprava, Kucerov. (Project)
ŠTASTA, J. Návrh zpovednice, Újezd u Brna. (Project)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; PALACKÝ, J.; HORÁKOVÁ, E.; BULKOVÁ, K.; ZOBACOVÁ, E.; ŠANA, V.; TOMASCHEK, A.; ŠMÍDOVÁ, L.; ŠPERLOVÁ, Z.; PTÁCEK, M.; MOTTL, M. Ohranicení. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 20.02.2017 - 20.03.2017 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; PALACKÝ, J. Ohranicení (architektonické rešení). VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 20.02.2017 - 20.03.2017 ()
BELICA, O.; JINDRÁK, M.; ADAMUS, J. Soutež Umelecká ulice. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.02.2017 - 15.02.2017 ()
BARNAT, J.; BAJER, M.; PROKEŠ, J.; BEZDEK, O. Vytvorení funkcního vzorku (zkušebního prípravku) pro overování vybraných materiálových vlastností vyvinutého produktu. Vysoké ucení technické v brne, Fakulta stavební. (functional specimen)
HALTOF, V. Vizuální styl Ústavu konstruování. Ústav konstruování, Ceská republika, Brno, 08.02.2017 - 08.02.2017 ()
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rekreacní objekt v Orechove. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.02.2017 - 01.02.2017 ()
SLÁDECEK, S. Studie úprav prostoru ul.Ignáce Stuchlého. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.02.2017 - 01.02.2017 ()
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rodinný dum Batelov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.02.2017 - 01.02.2017 ()
GUZDEK, A. Zimní zahrada a pergola bytu v Brne. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 31.01.2017 - 31.01.2017 ()
GUZDEK, A. RODINNÝ DUM "KRAML". PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 31.01.2017 - 31.01.2017 ()
SLÁDECEK, S. RD Dolní Kounice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 26.01.2017 - 26.01.2017 ()
KAFTAN, M.; KOVARÍKOVÁ, P. Spine pro Brno - Meeting joint. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 06.01.2017 - 01.09.2017 ()
FORETNIK, J.; STÝBLO, J.; TOMAN, R. Obecní dum Moravské Bránice. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 06.01.2017 - 06.01.2017 ()
SLÁDECEK, S. Prestavba rodinného domu v Brne na ulici Palouk. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.01.2017 - 02.12.2017 ()
SLÁDECEK, S. Vestavba domu do historické prumyslové haly. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.01.2017 - 02.11.2017 ()
PALAŠCÁK, M. mestská tržnice na zelném trhu brno. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.01.2017 - 01.06.2017 ()
SLÁDECEK, S. Chata Zadní Telnice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.01.2017 - 02.01.2017 ()
ADAMEC, E. Tri karyatidy. ADAMEC studio Ltd. Hong Kong, Hongkong, Hong Kong, 01.01.2017 - 31.01.2017 ()
FRANTIŠÁK, L.; PEKÁR, P.; PÁGO, T.; MIKESKOVÁ, D.; HOLÁN, M. Revitalizace stredu obce Bílovice nad Svitavou. real:soubor polyfunkcních objektu - centrum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2017 - 01.01.2017 ()
 
2016
MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Silikátový reprofilacní materiál ECONOMY. Po destruktivním overení parametru byl vzorek zlikvidován. (functional specimen)
MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Silikátový reprofilacní materiál PREMIUM. Po destruktivním overení parametru byl vzorek zlikvidován. (functional specimen)
MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DUFKA, A. Kotevní expanzní materiál na silikátové bázi - PREMIUM s vysokou teplotní odolností. Po destruktivním overení parametru byl vzorek zlikvidován. (functional specimen)
MELICHAR, T.; VACULA, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Strukturovaná povrchová úprava kompatibilní pro cementotrískové desky – pro strojní aplikaci. Po destruktivním overení parametru byl vzorek zlikvidován. (functional specimen)
HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M. Kotevní materiál na polymerní bázi - PREMIUM. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (functional specimen)
HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.; VYHNÁNEK, M.; VYHNÁNKOVÁ, M. HighTech polymerní zálivkový materiál - PREMIUM. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (functional specimen)
HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B. Polymerní reprofilacní materiál - ECONOMY. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (functional specimen)
HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B. Polymerní reprofilacní materiál - PREMIUM. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (functional specimen)
VALTR, M.; KLAPETEK, P. Polohovací systém pro rastrovací mikroskopy vyrobený technikou 3D tisku. RG1.5 (functional specimen)
RULLER, I. Ivan Ruller, výber z prací. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 09.12.2016 - 19.02.2017 ()
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Alergologie - rehabilitacní bazén s technickým zázemím. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 09.12.2016 - 09.12.2016 ()
SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š. Architektura výstavy „Jak to vlastne tenkrát bylo. Devadesátky u Dobrého pastýre“. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 08.12.2016 - 09.02.2017 ()
MLÉCKA, J.; MAREK, J. vstupní prostory a zahradní pravy vily. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.12.2016 - 01.12.2016 ()
ŠTASTA, J. Sarkofág b.Huyna a relikviár bl. Karla I. v klášterním kostele sester Tešitelek v Rajhrade. Klášter sester Tešitelek, Rajhrad (Realization)
ŠTASTA, J. Realizace materské školy, Moravské Budejovice. Ulice Komenského, v areálu Domova svatého Antonína, Moravské Budejovice (Realization)
PERNICA, D.; TOPOLÁNEK, D.; BABKA, J.; TOMAN, P.; DVORÁK, P.; BAJER, M. Prototyp kombinovaného indikátoru poruchových stavu. http://e-mega.cz/DL/MEg614T/ (prototype)
DVORÁKOVÁ, M.; CERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJCÍ, P. Vytvrzení povrchu silikátových podlah. Funkcní vzorek byl zpracován v prostorách laboratore v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádení na stavbe. (functional specimen)
DVORÁKOVÁ, M.; CERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJCÍ, P. Ošetrení povrchu pro zvýšení chemické rezistence. Funkcní vzorek byl zpracován v prostorách laboratore v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádení na stavbe. (functional specimen)
DVORÁKOVÁ, M.; CERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJCÍ, P. Ošetrení povrchu pro zamezení pruniku kapalin. Funkcní vzorek byl zpracován v prostorách laboratore v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádení na stavbe. (functional specimen)
ŠEBÁNEK, J.; ANTL, R. Pametní deska studenta Pavla Švandy. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 17.11.2016 - 14.02.2018 ()
KADANKA, P. Pokoje 5 - Ulovená hvezda. Containall, Ceská republika, Praha, 11.11.2016 - 20.11.2016 ()
BURYOVÁ, T.; DANIEL, J.; KRISTEK, J. Elementary Sound. real:galerie, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 11.11.2016 - 13.11.2016 ()
KRISTEK, J.; HELEŠIC, D.; PUCEK, O.; SVOBODA, M.; HALINÁR, M.; TROJANOVÁ, K.; MARECKOVÁ, K.; MUŠKOVÁ, M. NA BRNO DOBRÝ. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 11.11.2016 - 20.11.2016 ()
HALTOF, V. Propagacní tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brne 2017/2018. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brne, Ceská republika, Brno, 01.11.2016 - 04.11.2016 ()
SVOJANOVSKÝ, V. Novostavba rodinného domu v Podolí u Brna. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.11.2016 - 01.11.2016 ()
KRISTEK, J.; HALINÁR, M.; HELEŠIC, D.; SÝKOROVÁ, A.; TROJANOVÁ, K.; PUCEK, O.; BURYOVÁ, T.; SEDLÁK, J. ZA HRANICÍ FARMAKONU. VÝSTAVA, 26.10.2016 - 26.11.2016 ()
LANGNEROVÁ, K. Imaginárium. Mestská knihovna, pobocka cítárna Avion, Ceská republika, Ceský Tešín, 20.10.2016 - 30.11.2016 ()
PAVLOVSKÝ, T. Mestské zásahy Brno - Predprostor Pedagogické fakulty v Brne na ulici Porící. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 18.10.2016 - 18.10.2016 ()
ŽALMANOVÁ, P.; HRONCEKOVÁ, B. "Židla". real: Design nábytku v limitovaných sériích, autorská tvorba, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 17.10.2016 - 30.10.2016 ()
BOHÁC, DRÁPAL, HRABEC, HRUBÝ Diecézní muzeum Brno - Karel IV. - sakrální architektura . (Thematical Exhibition)
ZÍKA, V. Znojmo 1500 AD. gal:Galerie MINI, Ceská republika, Brno, 05.10.2016 - 30.10.2016 ()
SVOJANOVSKÝ, V. Arch. studie rekonstrukce a stavební úpravy - rodinný dum v Rohozci. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 03.10.2016 - 03.10.2016 ()
KAFTAN, M. Samorost drevená kola. Bicycle shop, Rakousko, Víden, 01.10.2016 - 01.01.2018 ()
NOVÝ, V.; HAVLÍCEK, T. Spolkový dum Ratíškovice. real:polyfunkcní budova, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 28.09.2016 - 28.09.2016 ()
MLÉCKA, J.; PEJPEK, T. Charitní domov Olomouc - Repcín. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 16.09.2016 - 16.09.2016 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; BELICA, O.; JINDRÁK, M. Krajina jako dílo. gal:Regionální Muzeum v Mikulove, Ceská republika, Mikulov, 08.09.2016 - 27.11.2016 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; KOLÁR, V. Kaple cestou. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 07.09.2016 - 07.09.2016 ()
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Bytový dum Dolany. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.09.2016 - 01.09.2016 ()
MLÉCKA, J.; JEMELKA, V. liturgická úprava kostela sv. Jakuba v Breste. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.09.2016 - 01.09.2016 ()
BOHÁC, DRÁPAL, HRABEC, HRUBÝ Bienale Zprítomnení IX - Dolní Kounice. (Thematical Exhibition)
MATOUŠKOVÁ, P.; MATOUŠKOVÁ, I. Prestavba a interiér v RD v Moravském Písku. real:rekonstrukce rodinného domu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 30.08.2016 - 30.08.2016 ()
GALEOVÁ, N.; ŠMÍDEK, P.; WENK, N.; STARZAK, J.; STREBICKI, D.; RUTKOWSKA, I.; KOWALSKI, H. Mood for Wood. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 29.08.2016 - 06.09.2016 ()
SLÁDECEK, S.; NOVOTNÁ, T.; MATOUŠEK, J. MULTIFUNKCNÍ OBJEKT – NÁMESTÍ SVOBODY JANSKÉ LÁZNE. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.08.2016 - 30.09.2016 ()
PAVLOVSKÝ, T.; KUBACKA, J. Individuální postele. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.08.2016 - 01.08.2016 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Vinicní majer Jaroslavice. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 25.07.2016 - 07.08.2016 ()
PONEŠOVÁ, B.; LEVÍCKOVÁ, L.; HUDEC, A.; VALÍCEK, M. Revitalizace a dostavba Husova námestí v Lysé nad Labem. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.07.2016 - 17.11.2016 ()
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T. Chata Brno-Bystrc. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 08.07.2016 - 23.09.2016 ()
PAVLOVSKÝ, T. Obnova fasády statku v Borovnici, Vysocina. real:rekonstrukce historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 04.07.2016 - 04.07.2016 ()
MLÉCKA, J.; JEMELKA, V. Liturgická úprava kostela sv. Bonifáce v Liberci. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 30.06.2016 - 30.06.2016 ()
HALTOF, V. INVENT ARENA 2016. INVENT ARENA 2016, Ceská republika, Trinec, 20.06.2016 - 22.06.2016 ()
DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; BOHÁC, I. Chrámy na dlani, chrámy v srdci. Centrum baroka Mariánská Týnice, Muzeum Západoceského kraje (Thematical Exhibition)
ŽALMANOVÁ, P.; KUCERA, V. Židle Kris. Technické muzeum v Brne, Ceská republika, Brno, 16.06.2016 - 16.06.2016 ()
MLÉCKA, J. ALTWASSER: Na ceste domu. gal:Galerie Architektury Brno, Ceská republika, Brno, 16.06.2016 - 10.07.2016 ()
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc., doc. Ing. arch. Ivo Bohác, Ph.D. Panská sídla jižní Moravy - budoucnost zámku Valtice. Stálá expozice Muzea Západoceského kraje, klášter v Mariánské Týnici (Thematical Exhibition)
GALEOVÁ, N.; ŠMÍDEK, P.; FRANTIŠÁK, L. Nové srdce Turan. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 14.06.2016 - 24.06.2016 ()
ZEMÁNKOVÁ, H. Jak oživit ztichlou továrnu?. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 14.06.2016 - 22.06.2016 ()
MLÉCKA, J.; CUCKA, P.; KUS, M. Filharmonie v Ceských Budejovicích. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 08.06.2016 - 08.06.2016 ()
HORA, J. Stul ztrámu. real: Design nábytku pro malosériovou a kusovou výrobu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2016 - 01.06.2016 ()
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. Butik Brusinky. real:námestí, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2016 - 01.06.2016 ()
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. OPTIKA. real:interiér obchodu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2016 - 01.06.2016 ()
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. OPTIKA. real:námestí, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2016 - 01.06.2016 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; JINDRÁK, M. Poveglia - Univerzitní ostrov v Benátské lagune. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2016 - 01.06.2016 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; BUGANSKÁ, P. Annahof – obnova areálu Annenského dvora. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2016 - 01.06.2016 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MIHOLA, V. Annahof – obnova areálu Annenského dvora. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2016 - 01.06.2016 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; OBRŠÁL, N. Annahof / Absolutní absence. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.06.2016 - 01.06.2016 ()
doc. Ing. arch. Ivo Bohác, Ph.D. Panská sídla jižní Moravy - studie pro Vyškov, historické sídlo biskupství. Stálá expozice Muzea Západoceského kraje, klášter v Mariánské Týnici (Thematical Exhibition)
PAVLOVSKÝ, T.; KUBACKA, J. Nové logo Frýdku - Místku. NOVÁ ZNACKA MESTA FRÝDEK-MÍSTEK, KONCEPCNÍ VIZUÁLNÍ IDENTITA MESTA, Ceská republika, Frýdek Místek, 31.05.2016 - 31.05.2016 ()
SVOJANOVSKÝ, V. Interiéry rodinného domu v Ceské. real:interiér rodinného domu , Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 31.05.2016 - 31.05.2016 ()
HRABEC, J.; DRÁPAL, J.; BOHÁC, I. Baroko a jeho svet. Stálá expozice Muzea Západoceského kraje, klášter v Mariánské Týnici (Thematical Exhibition)
POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A.; GLOSOVÁ, D.; BÍMOVÁ, M. Lesná? Lesná!. Brno (Thematical Exhibition)
ZEMÁNKOVÁ, H. Re-Fact Livorno. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 20.05.2016 - 29.05.2016 ()
HALTOF, V. Vizuální styl cyklo/ski-servisu a jeho aplikace. Cykloservis KUFIC, Ceská republika, Trinec, 19.05.2016 - 19.05.2016 ()
BOHÁC, I., DRÁPAL, HRABEC, HRUBÝ Karel IV. - sakrální architektura. (Thematical Exhibition)
KADANKA, P. Památník Jana Palacha ve Všetatech. sout:VÝTVARNÉ A PROSTOROVÉ REŠENÍ VÝSTAV NÁRODNÍHO MUZEA, Ceská republika, Praha, 05.05.2016 - 10.05.2016 ()
PAVLOVSKÝ, T. Vikýre rodinného domu v Brne Komíne. real:rekonstrukce cásti objektu, Ceská republika, bez rozlišení mesta, 02.05.2016 - 02.05.2016 ()
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T. Vila v Brne-Jundrove. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 22.04.2016 - 16.09.2016 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; ŠEŠULKOVÁ, M. Skautská klubovna Arnošta Vršky. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 20.04.2016 - 20.04.2016 ()
VRABELOVÁ, R. Constructive Alps. (International Exhibition)
PAVLOVSKÝ, T. Rešení Brnenského nádraží ve stávající poloze. sout:Budoucnost centra Brna, Ceská republika, Brno, 15.04.2016 - 15.04.2016 ()
GUZDEK, A.; POSLUŠNÁ, I. Kostky na Lesné. Brno (Student Workshop)
CUCKA, P.; KUS, M.; PALENCAR, O.; VILÍMKOVÁ, R.; VAŠUT, Š. Berlin University Residences. SOUTEŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 10.04.2016 - 27.05.2016 ()
SLÁDECEK, S.; KRAUS, D. V hlave architekta. gal:Dum umení mesta Brna, Ceská republika, Brno, 01.04.2016 - 30.06.2016 ()
FORETNIK, J.; TOMAN, R.; KVAPILOVÁ, T.; STÝBLO, J. SOKEC – Spolecensko kulturní centrum. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 31.03.2016 - 31.03.2016 ()
FORETNIK, J.; NOVOTNÁ, T. Rozšírení hrbitova v Hostivari. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VEREJNÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 31.03.2016 - 31.03.2016 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Místa bez vedomí. gal:Galerie MINI, Ceská republika, Brno, 23.03.2016 - 08.04.2016 ()
Postaveno ve švýcarských horách. (International Workshop)
Postaveno ve švýcarských horách. (International Exhibition)
Artscape Norway. (International Workshop)
ZEMÁNKOVÁ, H. Ouessant Fascinantes esculturas em pedra. Galeria Municipal Auditório Municipal Elvino Pereira, Portugalsko, Macao, 09.03.2016 - 19.03.2016 ()
SVOJANOVSKÝ, V. Rekonstrukce rodinného domu Rozsec nad Kunštátem. real:rekonstrukce rodinného domu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.03.2016 - 01.03.2016 ()
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Odborný lécebný ústav Pasohlávky. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.03.2016 - 01.03.2016 ()
POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A. ... další kroky. Bratislava (Thematical Exhibition)
PONEŠOVÁ, B.; DOLEŽEL, M.; DANEK, M. Rekonstrukce rodinného domu v Obranech. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.02.2016 - 24.11.2016 ()
PONEŠOVÁ, B.; DOLEŽEL, M.; DANEK, M. Rekonstrukce domu v Rozdrojovicích. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.02.2016 - 05.12.2016 ()
FRANTIŠÁK, L.; EICHLER, Z.; EICHLEROVÁ, E.; VALOVÝ, P. Územní studie "Jižní centrum - Brno. SOUTEŽNÍ PROJEKT - VYZVANÁ SOUTEŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.02.2016 - 31.05.2016 ()
GALEOVÁ, N.; GALE, R.; BUREŠ, D.; PASTERNÝ, R. Horské apartmány Filipovice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.02.2016 - 01.09.2016 ()
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Rekonstrukce historického domu . Drnovice (Project)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BAJER, M.; MOTYCKA, V.; SUCHOMELA, J.; SUCHOMELA, J. Lepené obvodové plášte budov s kotvícími prvky se zvýšenou odolností vuci korozi. DOSTING, spol. s r.o. Košinova 2116/19 612 00 Brno (technology)
SLÁDECEK, S. Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho. Divadlo Bolka Polívky, Ceská republika, Brno, 16.01.2016 - 20.12.2016 ()
SLÁDECEK, S. Host-kanceláre nakladatelství. real:interiér cásti historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.01.2016 - 01.09.2016 ()
PALACKÝ, J.; NOVÁK, J.; SAARINEN, S. Skládaný interiérový pavilon ORIgloo. Ústav prostorové tvorby Fakulty architektury VUT v Brne (functional specimen)
SLÁDECEK, S. RAPOS-administrativní budova, sídlo stavební firmy. real:administrativní budova, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 04.01.2016 - 20.12.2016 ()
PONEŠOVÁ, B.; DOLEŽEL, M.; DANEK, M. Rekonstrukce rodinného domu v Brne. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 04.01.2016 - 10.08.2016 ()
SLÁDECEK, S. Rodinný dum Uherský Brod – Újezdec. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2016 - 20.12.2016 ()
 
2015
MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; CERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P.; BYDŽOVSKÝ, J. Hydroizolacní injektážní gel s podílem druhotných surovin. Betosan, s.r.o. Na Dolinách 23 147 00, Praha 4 (prototype)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; CERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; KREJCÍ, P. Provádení finálních vrstev podlah pro extrémní nároky na provozní podmínky. BETOSAN, s. r. o. Na Dolinách 28 147 00 Praha 4 (technology)
FRANTIŠÁK, L.; ŠTANCL, M.; MIHALÁK, P.; SAIDA, O. Urbanistická studie lokality Kostelícek v Brne Líšni. gal: Ceská komora Architektu, Ceská republika, Praha, 15.12.2015 - 15.12.2015 ()
JURA, P. Novostavba rodinného domu Domamyslice. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 09.12.2015 - 09.12.2015 ()
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Polymerbeton PREMIUM. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (functional specimen)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Podlahový náter na vysoké kvalitativní úrovni PREMIUM. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (functional specimen)
HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M. Podlahový náter ekonomický - ECONOMY, využívající druhotné suroviny. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (functional specimen)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Ochranný náter na vysoké kvalitativní úrovni PREMIUM. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (functional specimen)
MIKULÁŠEK, D.; KUMSTÁTOVÁ, N.; ŠTÝBNAR, V.; VIK, O.; BOUŠKOVÁ, L.; PAVLOVSKÁ, R. Novostavba materské školy Pod Vartou v Semilech. sout:NOVOSTAVBA MATERSKÉ ŠKOLY POD VARTOU V SEMILECH, Ceská republika, Semily, 07.12.2015 - 07.12.2015 ()
OBR, P.; JAVORSKÝ, T.; KOUSAL, P.; MODLITBA, Z. ARCMAPY. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 04.12.2015 - 31.12.2015 ()
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Bedricha Rozehnala. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.12.2015 - 01.12.2015 ()
HALTOF, V.; KRENEK, L. Design krytu terminálu docházkového systému. DUHA system, s. r. o., Ceská republika, Brno, 01.12.2015 - 01.12.2015 ()
SVOJANOVSKÝ, V. Návrh a úpravy interiéru firmy Strojírenský zkušební ústav. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.12.2015 - 01.12.2015 ()
FIEDLEROVÁ, M.; CERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; KREJCÍ, P. Silikátový poter na bázi alternativních surovin pro extrémní mechanické namáhání. Funkcní vzorek byl zpracován v prostorách laboratore v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádení na stavbe. (functional specimen)
FIEDLEROVÁ, M.; CERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KREJCÍ, P. Silikátový poter pro extrémní mechanické namáhání. Funkcní vzorek byl zpracován v prostorách laboratore v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádení na stavbe. (functional specimen)
FIEDLEROVÁ, M.; CERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KREJCÍ, P. Adhezní mustek pro fixaci poteru k podkladu pri nepríznivých podmínkách aplikace. Funkcní vzorek byl zpracován v prostorách laboratore v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádení na stavbe. (functional specimen)
FIEDLEROVÁ, M.; CERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; ŽIŽKOVÁ, N.; KREJCÍ, P. Adhezní mustek pro fixaci poteru k podkladu pri standardních podmínkách aplikace. Funkcní vzorek byl zpracován v prostorách laboratore v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádení na stavbe. (functional specimen)
KRISTEK, J.; ŽÁCKOVÁ, M.; KORYCÁNEK, R. Hands - on Urbanism: 1850 - 2012. gal:Moravská galerie v Brne, Ceská republika, Brno, 27.11.2015 - 17.01.2016 ()
ŠLAPETA, V. Adolf Benš. gal:Národní technická knihovna v Praze, Ceská republika, Praha 6, 26.11.2015 - 29.01.2016 ()
POSLUŠNÁ, I. První kroky. gal:Galerie MINI, Ceská republika, Brno, 23.11.2015 - 04.12.2015 ()
JURA, P. Bytové domy U Splavu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 18.11.2015 - 18.11.2015 ()
DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; CERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M. Technologie sanace sypaných hrází. Hradecký Písek a.s. Žižkova 63 616 00 Brno (technology)
MIKULÁŠEK, D.; MUSÁLEK, F.; BOUŠKOVÁ, L.; VALÍCEK, M. Jirího námestí v Podebradech. sout:JIRÍHO NÁMESTÍ V PODEBRADECH, Ceská republika, Podebrady, 13.11.2015 - 13.11.2015 ()
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Základní umelecká škola v Dolních Bojanovicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 13.11.2015 - 13.11.2015 ()
ŠLAPETA, V. Bohuslav Fuchs. gal:Galerie Architektury Brno, Ceská republika, Brno, 10.11.2015 - 10.12.2015 ()
ŠEBÁNEK, J. Hlavice praporu Sokol Brno I.. Sokol Brno I, Ceská republika, Brno, 09.11.2015 - 09.11.2015 ()
JURA, P. Rekonstrukce rodinného domu Helceletova. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 09.11.2015 - 09.11.2015 ()
POSLUŠNÁ, I.; ARMUTIDISOVÁ, I. DUhA - design, umení, architektura na VUT. gal:Galerie MINI, Ceská republika, Brno, 05.11.2015 - 19.11.2015 ()
HALTOF, V. Propagacní tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brne 2016/2017. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brne, Ceská republika, Brno, 03.11.2015 - 06.11.2015 ()
NAVRÁTIL, A. Zátiší. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 ()
NAVRÁTIL, A. David a Goliáš. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 ()
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Bohuslava Fuchse. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 ()
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 5. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 ()
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 4. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 ()
NAVRÁTIL, A. význam znaku 3. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 ()
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 2. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 ()
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 1. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 ()
SVOJANOVSKÝ, V. Novostavba rodinného domu v Troubsku na p.c. 1442/60, k.ú. Troubsko, Brno-venkov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.11.2015 - 02.11.2015 ()
JURA, P. Novostavba rodinného domu Kovaríkova. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.11.2015 - 02.11.2015 ()
GUZDEK, A. Rodinný dum. Terlicko (Project)
DOCKAL, P.; ŠMERDOVÁ, V.; ŠINDELÁROVÁ, A.; CEPELKA, M.; BARTOŠ, D.; IVANOVÁ, K.; KAŠPAROVÁ, T.; SOPOUŠKOVÁ, P.; JELEN, V.; RYNEŠ, Z. Radio Brnenská škola. Pokoje, Palác Conrainall, Ceská republika, Praha, 23.10.2015 - 01.11.2015 ()
NOVÝ, V. interiér podkrovního bytu v Brne. real:bytový dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 19.10.2015 - 19.10.2015 ()
ZEMÁNKOVÁ, H. Re-FACT, International workshop on industrial heritage, Livorno Itálie. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 09.10.2015 - 17.10.2015 ()
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Vladimíra Karfíka. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 05.10.2015 - 05.10.2015 ()
BECKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.; NECADOVÁ, K. Green Roof Steep-sloped platforms. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké ucení technické v Brne Purkynova 139 612 00 Brno (functional specimen)
BECKOVSKÝ, D.; KUCERA, R.; POSPÍŠIL, J.; VLACH, F.; NECADOVÁ, K.; SELNÍK, P. EnviHut - Relocatable Test Hut. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké ucení technické v Brne Purkynova 139 612 00 Brno (functional specimen)
HALTOF, V. Vizuální styl a design výrobku pro firmu Mamma Tea. Startup Harvest 2015, Ceská republika, Ostrava, 10.09.2015 - 10.09.2015 ()
MIKULÁŠEK, D.; MUSÁLEK, F.; BOUŠKOVÁ, L. Obnova námestí krále Jirího z Podebrad v Revnicích. sout:Obnova námestí Krále Jirího z Podebrad v Revnicích, Ceská republika, Revnice, 07.09.2015 - 07.09.2015 ()
MLÉCKA, J.; JEMELKA, V.; DEMEK, P.; MAREK, J. Úprava klášterní kaple. real:interier cásti objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.09.2015 - 01.09.2015 ()
KOPÁCIK, G. Prestavba budovy bývalé Modevy na bytový dum, Kladky. real:bytový dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 22.08.2015 - 22.08.2015 ()
JURA, P. Vila Plástky. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 20.08.2015 - 20.08.2015 ()
JURA, P. Rekonstrukce areálu radnice v Židlochovicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 14.08.2015 - 14.08.2015 ()
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 6. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 03.08.2015 - 03.08.2015 ()
DROCHYTKA, R.; CERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; MÜLLER, J. Injektážní smes HPA 1530. Vysoké ucení technické v Brne Fakulta stavební Veverí 331/95 602 00 Brno (functional specimen)
DROCHYTKA, R.; CERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; MÜLLER, J. Injektážní smes HPA 1445. Vysoké ucení technické v Brne Fakulta stavební Veverí 331/95 602 00 Brno (functional specimen)
NOVÝ, V.; HAVLÍCEK, T. Plavecký bazén Písek. sout:PLAVECKÝ BAZÉN - PÍSEK, Ceská republika, Písek, 13.07.2015 - 13.07.2015 ()
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Aristotela. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.07.2015 - 01.07.2015 ()
MLÉCKA, J. Architektura nedostatku. gal:Galerie Architektury Brno, Ceská republika, Brno, 30.06.2015 - 17.07.2015 ()
BUREŠ, D.; ŠEŠULKOVÁ, M.; GALEOVÁ, N. Výstava Completed 2015!. gal:Moravská galerie v Brne, Ceská republika, Brno, 19.06.2015 - 04.07.2015 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Barokní krajinou Jaroslavicka. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 17.06.2015 - 30.06.2015 ()
GERŽOVÁ, Y.; DÝR, P.; MATOUŠKOVÁ, P.; MINIBERGEROVÁ, K. Revitalizace zemedelského družstva v Doubravníku. sout:Revitalizace bývalého areálu zemedelského družstva v historickém centru mestyse Doubravník, Ceská republika, Praha, 11.06.2015 - 11.06.2015 ()
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Platona. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.06.2015 - 01.06.2015 ()
SVOBODOVÁ, Š.; SEDLÁK, J. Kolekce. Muzeum umení Olomouc, Ceská republika, Olomouc, 27.05.2015 - 12.10.2015 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Jecmenište. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 25.05.2015 - 30.05.2015 ()
ZEMÁNKOVÁ, H. Workshop international d´architecture Troyes, Francie. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.05.2015 - 22.05.2015 ()
KOPÁCIK, G. Územní plán Pravlov. real:park, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 13.05.2015 - 13.05.2015 ()
HORÁKOVÁ, E.; KOPÁCIK, G. Prehlídka diplomových prací 2015 CKA - Ztracená místa uvnitr Brna. gal: Ceská komora Architektu, Ceská republika, Praha, 12.05.2015 - 12.05.2015 ()
SMRŽOVÁ, K.; MLÉCKA, J. Prehlídka diplomových prací 2015 CKA - Železnice - variabilní prostor. gal: Ceská komora Architektu, Ceská republika, Praha, 10.05.2015 - 10.05.2015 ()
ŠROLOVÁ, A.; MLÉCKA, J. Být v krajine. gal: Ceská komora Architektu, Ceská republika, Praha, 10.05.2015 - 10.05.2015 ()
LIDMILA, J.; NOVÁK, J.; ZDARIL, Z. Bezlubový interiérový stul. Turistické informacní centrum, Radnická 4, Brno, 60200 (functional specimen)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Sokrata. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 04.05.2015 - 04.05.2015 ()
CHYBÍK, O.; KRIŠTOF, M. Ceský pavilon EXPO v Miláne. real:výstavní pavilon, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.05.2015 - 01.05.2015 ()
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Interiér bytu Michalova. Brno (Project)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. Ceskoslovenský Red Bull Tour Bus. real:interiér pro mediální prezentaci, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 29.04.2015 - 28.08.2015 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Barokní krajinou 2014. gal:Galerie MINI, Ceská republika, Brno, 22.04.2015 - 30.04.2015 ()
POSLUŠNÁ, I. První kroky. gal:Dvorana-FA STU Bratislava, Slovensko, Bratislava, 13.04.2015 - 26.04.2015 ()
SVOJANOVSKÝ, V.; JAVORSKÝ, T. Architektonická studie Penzionu pro ,,aktivní,, seniory v Hartvíkovicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.04.2015 - 01.04.2015 ()
POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A.; GLOSOVÁ, D.; BÍMOVÁ, M. První kroky .... Bratislava (Thematical Exhibition)
SVOJANOVSKÝ, V. Návrh interiéru a stavebních úprav na rodinném dome v Ceské u Brna c.p.364. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 31.03.2015 - 31.03.2015 ()
PALACKÝ, J. Putovní výstava Slavné stavby Bohuslava Fuchse. Výstavní sín architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích, Ceská republika, Všechovice, 24.03.2015 - 24.03.2015 ()
KILNAROVÁ, P.; LELKES, I.; ŠKODA, K.; KOPÁCIK, G. Prehlídka diplomových prací 2015 CKA - Moje námestí - hodnocení kvality námestí. gal: Ceská komora Architektu, Ceská republika, Praha, 24.03.2015 - 24.03.2015 ()
PALENCAR, O.; CUCKA, P.; KRÁTKÁ, B.; SOUKUPOVÁ, V.; KOPÁCIK, G. Prehlídka diplomových prací 2015 CKA - Brnenská okružní trída - lécba mesta. gal: Ceská komora Architektu, Ceská republika, Praha, 24.03.2015 - 24.03.2015 ()
ZEMÁNKOVÁ, H. Projekt EU Erasmus+, Apheleia, Macao, Portugalsko. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 19.03.2015 - 28.03.2015 ()
HAVLIŠ, K. REVITALIZACE DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V CHEBU S NÁVAZNOSTÍ NA JÁNSKÉ NÁMESTÍ. SOUT:SOUTEŽNÍ NÁVRH, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 03.03.2015 - 03.03.2015 ()
SVOJANOVSKÝ, V. Rekonstrukce interiéru penzionu Lion v Modricích. real:interier celé budovy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.03.2015 - 02.03.2015 ()
FRANTIŠÁK, L. Územní studie - Blok Ponávka - Cejl - Kornerova - Bratislavská. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.03.2015 - 02.03.2015 ()
PAVLOVSKÝ, T. Šelepova No1. real:interier cásti objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.03.2015 - 01.03.2015 ()
GUZDEK, A. Interiér bytu Spojilská. Pardubice (Project)
JAVORSKÝ, T. Vinarství Lahofer. sout:soutež o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavitelství, Ceská republika, Brno, 15.02.2015 - 15.02.2015 ()
JURA, P.; STEUER, P.; GALLO, R. Rekonstrukce kláštera v Chebu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 11.02.2015 - 11.02.2015 ()
PELCÁK, P. Císarský ostrov v Praze. soukromý investor, Ceská republika, Praha, 01.02.2015 - 31.05.2015 ()
HAVLIŠ, K. AEDECC – AEDIFICIA ECCLESIAE „STUDIE K ZACHOVÁNÍ A REVITALIZACI STÁVAJÍCÍCH CÍRKEVNÍCH STAVEB V DOLNÍM RAKOUSKU A NA JIŽNÍ MORAVE“ (2013 – 2015). VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 22.01.2015 - 28.02.2015 ()
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. Viladum Lužická. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 19.01.2015 - 19.01.2015 ()
ŠLAPETA, V. Brno, the city of Bauhaus Spirit. real:galerie, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.01.2015 - 15.02.2015 ()
SVOJANOVSKÝ, V. Stavební úpravy rodinného domu c.1 Rozsec nad Kunštátem. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2015 - 01.01.2015 ()
MLÉCKA, J.; MAREK, J. dum v domudomu. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2015 - 24.07.2015 ()
HYBSKÁ, B.; RIABIC, M. Prodejna TON Pardubice. real:interiér obchodu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2015 - 01.03.2015 ()
HYBSKÁ, B.; MUSIL, R.; PEŠÁK, J. Expozice Moravský kras. real:architektonické rešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2015 - 30.09.2015 ()
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Rodinný dum. Ježkovice (Project)
 
2014
ŽIŽKOVÁ, N.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; CVANDA, D.; SOKOLA, L. BETADEKOR MP – minerální omítka s modelacní strukturou využívající skelný recyklát. THD, STOMIX (functional specimen)
ŽIŽKOVÁ, N.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; CVANDA, D.; SOKOLA, L. BETAFORM S-08 – správková hmota pro opravu pórobetonu využívající strusku a popílek. THD, STOMIX (functional specimen)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; TUMOVÁ, E.; CVANDA, D.; SOKOLA, L. BETAFORM LT1 – lehcený samonivelacní poter využívající popílek. THD, STOMIX (functional specimen)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; CVANDA, D.; SOKOLA, L. Systém STX.THERM 4. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice (technology)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; CVANDA, D.; SOKOLA, L. Systém STX.THERM 3. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice (technology)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; CVANDA, D.; SOKOLA, L. Systém STX.THERM 2. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice (technology)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; CVANDA, D.; SOKOLA, L. Systém STX.THERM 1. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice (technology)
DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VODICKOVÁ, E.; URBÁNEK, B.; PAVLÍKOVÁ, J.; VALKO, V. certifikovaný výrobek ANK 3. Skládka Lodín, .A.S.A. HP, spol. s r.o., Provozovna Lodín, 503 15 Nechanice (functional specimen)
DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VODICKOVÁ, E.; URBÁNEK, B.; PAVLÍKOVÁ, J.; VALKO, V. certifikovaný výrobek ANK 2. Skládka Lodín, .A.S.A. HP, spol. s r.o., Provozovna Lodín, 503 15 Nechanice (functional specimen)
DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VALKO, V.; PAVLÍKOVÁ, J.; URBÁNEK, B.; VODICKOVÁ, E. certifikovaný výrobek ANK 1. Skládka Lodín, .A.S.A. HP, spol. s r.o., Provozovna Lodín, 503 15 Nechanice (functional specimen)
PELCÁK, P. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brne. real:soubor polyfunkcních objektu - centrum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 15.12.2014 - 15.12.2014 ()
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN M CRETE. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (functional specimen)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN S CRETE. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (functional specimen)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN TH CRETE. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (functional specimen)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN ADH 2K. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (functional specimen)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN SF 2K. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (functional specimen)
PAVLOVSKÝ, T. Refreš/h/ - Industra. Ceská televize, Ceská republika, Praha, 13.12.2014 - 13.12.2014 ()
PELCÁK, P.; RUSÍN, T.; WAHLA, I. Obecní dum Brno & hosté 2014. gal:Galerie Architektury Brno, Ceská republika, Brno, 09.12.2014 - 09.12.2014 ()
JURA, P. Rozhledna Pekelný Kopec. Rozhledna Pekelný Kopec, Ceská republika, Trebíc, 05.12.2014 - 05.12.2014 ()
PELCÁK, P. Projekt interiéru skyboxu stadionu AC Sparta Praha. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.12.2014 - 01.12.2014 ()
PELCÁK, P. Územne-technické proverení obsluhy území Pod Palackého vrchem. Statutární Mesto Brno, Ceská republika, Brno, 01.12.2014 - 01.12.2014 ()
PELCÁK, P. Wilhelm – Leuschner Platz, Lipsko. ., Nemecko, Lipsko, 01.12.2014 - 01.12.2014 ()
JURA, P. Rodinný dum Kociánka. Brno - Kociánka, Ceská republika, Brno, 01.12.2014 - 31.12.2014 ()
PELCÁK, P. Rekonstrukce a dostavba areálu AC Sparta, Praha – Letná. AC Sparta Praha, Ceská republika, Praha, 01.12.2014 - 01.12.2014 ()
PAVLOVSKÝ, T. Refreš/h/ - Gahuruv prospekt. Ceská televize, Ceská republika, Praha, 29.11.2014 - 29.11.2014 ()
PAVLOVSKÝ, T. 12. aukcní salon výtvarníku. Národní galerie, Veletržní palác, Ceská republika, Praha, 27.11.2014 - 14.12.2014 ()
PAVLOVSKÝ, T. Refreš/h/ - Kryt Studénka. Ceská televize, Ceská republika, Praha, 22.11.2014 - 22.11.2014 ()
DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; CERNÝ, V.; HELANOVÁ, E. Overení parametru funkcního vzorku popílkového pórobetonu s maximálním podílem fluidního popílku Porící. PORFIX CZa.s. Kladská 464 541 03 Trutnov (functional specimen)
DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; CERNÝ, V.; HELANOVÁ, E. Overení parametru funkcního vzorku popílkového pórobetonu trídy P2-420. PORFIX CZ a.s. Kladská 464 541 03 Trutnov (functional specimen)
ŠPACKOVÁ, E.; GLOSOVÁ, D. Mestská krajina Vozovna Poruba. Ústrední knihovna VŠB-TU Ostrava, Ceská republika, Ostrava, 11.11.2014 - 11.11.2014 ()
HALTOF, V. Propagacní tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brne 2015/2016. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brne, Ceská republika, Brno, 04.11.2014 - 06.11.2014 ()
NAVRÁTIL, A. Lovci ve snehu. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.11.2014 - 30.11.2014 ()
JURA, P. Rekonstrukce obradní síne v Židlochovicích. real:interier radnice, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.11.2014 - 30.11.2014 ()
DRÁPAL, J. Kostel - Kostelec u Jihlavy. real:interier významného historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.11.2014 - 01.11.2014 ()
PELCÁK, P. Obytný soubor Panorama – 2.ETAPA, Brno – Bystrc. Moravská stavební – INVEST, a.s.,, Ceská republika, Brno, 01.11.2014 - 01.11.2014 ()
PELCÁK, P.; HYBSKÁ, B. Pelcák - Hybská. gal:Galerie MINI, Ceská republika, Brno, 27.10.2014 - 07.11.2014 ()
JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K.; CERNÝ, V.; HELANOVÁ, E. Technologie výroby pórobetonu pevnostní trídy P2-420 s využitím fluidních popílku. PORFIX CZ a.s. Kladská 464 541 03 Trutnov (technology)
komunikace - FAST - komunikující. (Project)
ŠLAPETA, V.; URBAŠKOVÁ, H. Brno - mesto s duchem Bauhausu. CEPT University, 120 Circular Road, 380009, Indie, Ahmedabad, 09.10.2014 - 09.10.2014 ()
PELCÁK, P. Polyfunkcní dum „Palác Trnitá“. Moravská stavební – INVEST, a.s.,, Ceská republika, Brno, 01.10.2014 - 01.10.2014 ()
JURA, P. Dum s pecovatelskou službou v Sezimove Ústí. Sezimovo Ústí, Ceská republika, Sezimovo Ústí, 01.10.2014 - 01.10.2014 ()
ZEMÁNKOVÁ, H.; LE GOUICA, G. OUESSANT De fascinantes sculptures en pierre. OUESTELIO, Brest, Francie, Brest, 30.09.2014 - 30.09.2014 ()
POLÁŠ, M.; KOLECEK, I. Vnímání prostoru/Ivan Kolecek. gal:Galerie Jaroslava Fragnera, Ceská republika, Praha, 12.09.2014 - 12.10.2014 ()
ZEMÁNKOVÁ, H. Moje vyznání Bretagni. Kavárna Galerie Národního domu v Prostejove, Ceská republika, Prostejov, 04.09.2014 - 30.10.2014 ()
HALTOF, V. Gorol 2014. Mestský úrad Jablunkov, Ceská republika, Jablunkov, 04.09.2014 - 04.09.2014 ()
JURA, P. Rodinný dum Prostejov - Žitná. Prostejov, Ceská republika, Prostejov, 01.09.2014 - 30.09.2014 ()
NOVÝ, V. RD Lužice - Vinohrádky. Lužice, Ceská republika, Hodonín, 01.09.2014 - 01.09.2014 ()
KOPÁCIK, G. Urbanisticko dopravní rešení mesta Kromeríže. sout:URBANISTICKO-DOPRAVNÍ REŠENÍ MESTA KROMERÍŽE, Ceská republika, Kromeríž, 29.08.2014 - 12.09.2014 ()
RULLER, I. Domov pro seniory Litomyšl. Domov pro seniory Litomyšl, Ceská republika, Litomyšl, 18.08.2014 - 18.08.2014 ()
MAKOVSKÝ, Z. Zdenek Makovský - sochy. Pudní galerie Mestské muzeum, Ceská republika, Bystrice nad Pernštejnem, 02.08.2014 - 10.09.2014 ()
NAVRÁTIL, A. Pravé krídlo 2. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.08.2014 - 31.08.2014 ()
JURA, P. Royal Crystal. Brno, Ceská republika, Brno, 01.08.2014 - 31.08.2014 ()
NOVÝ, V. Rodinný dum v Mistríne. Svatoborice - Mistrín, Ceská republika, Kyjov, 01.08.2014 - 01.08.2014 ()
JURA, P. Rodinný dum Pelhrimov. Pelhrimov, Ceská republika, Pelhrimov, 01.08.2014 - 31.08.2014 ()
SOCHOR, J.; JURA, P.; MIKULÁŠEK, D.; NOVÝ, V.; RULLER, I. Res publica. gal:Galerie Architektury Brno, Ceská republika, Brno, 08.07.2014 - 25.07.2014 ()
NAVRÁTIL, A. Pravé krídlo 3. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.07.2014 - 31.07.2014 ()
KOPÁCIK, G. Prestavba budovy bývalé Modevy na bytový dum, Kladky. obecní úrad, Ceská republika, Kladky, 30.06.2014 - 30.06.2014 ()
EUNIC Landscape Architecture. (Exhibition of Private Work)
DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VODICKOVÁ, E.; URBÁNEK, B.; VALKO, V.; PAVLÍKOVÁ, J. Technologická linka. .A.S.A., spol. s r.o. (technology)
ŠVEHLA, J.; VOMELOVÁ, L. Diplomanti FaVU. Dum umení mesta Brna, Ceská republika, Brno, 27.06.2014 - 29.07.2014 ()
RULLER, I. Centrum pro seniory v Tábore. Architektonická soutež - Centrum pro seniory, Ceská republika, Tábor, 25.06.2014 - 25.06.2014 ()
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs Život a dílo: multimediální Pruvodce expozicí. Výstavní sín architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích, Ceská republika, Obec Všechovice, okres Prerov, 21.06.2014 - 21.06.2014 ()
PALACKÝ, J. Osm del architekta Bohuslava Fuchse v Ceské republice a na Slovensku. Výstavní sín architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích, Ceská republika, Obec Všechovice, okres Prerov, 21.06.2014 - 21.06.2014 ()
PALACKÝ, J. Výstavní sín a stálá expozice BOHUSLAV FUCHS 1895–1972, Život a dílo, projekty, realizace, kresby, modely a fotografie architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích. Výstavní sín architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích, Ceská republika, Obec Všechovice, okres Prerov, 21.06.2014 - 21.06.2014 ()
MLÉCKA, J.; MAREK, J. výminek Vinicní, Brno. Vinicní, Brno, Ceská republika, Brno, 20.06.2014 - 20.06.2014 ()
PALACKÝ, J. Výstavní pavilon miniBrownfields pro prezentaci architektonických projektu mezinárodního studentského workshopu. Prostor u hlavního vlakového nádraží v Brne, Ceská republika, Brno, 15.06.2014 - 15.06.2014 ()
RULLER, I. Rodinný dum u prehrady. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 10.06.2014 - 10.06.2014 ()
ZEMÁNKOVÁ, H. Konverze OP Prostejov. Nádražní hala, Ceská republika, Prostejov, 09.06.2014 - 23.06.2014 ()
MAKOVSKÝ, Z. Smutecní obradní sín Valašské Mezirící. sout:SMUTECNÍ OBRADNÍ SÍN VALAŠSKÉ MEZIRÍCÍ, Ceská republika, Valašské Mezirící, 02.06.2014 - 02.06.2014 ()
SOCHOR, J. OBYTNÝ SOUBOR BONECKO. Bonecko s.r.o., trída Tomáše Bati 3067 760 01 Zlín, Ceská republika, Zlín, 02.06.2014 - 02.06.2014 ()
NAVRÁTIL, A. Levé krídlo 2. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.06.2014 - 30.06.2014 ()
NOVÝ, V. Vila Park Dragoun - soubor radových RD - 3.etapa, Hodonín. Vila park Dragoun, Ceská republika, Hodonín, 01.06.2014 - 01.06.2014 ()
NOVÝ, V. Vila Park Dragoun - soubor rodinných dvo-jdomu, Hodonín. Vila park Dragoun, Ceská republika, Hodonín, 01.06.2014 - 01.06.2014 ()
JURA, P. Vila Cernopolní. Brno, Ceská republika, Brno, 01.06.2014 - 30.06.2014 ()
HAVLIŠ, K. Kežmarská chata - Mezinárodní architektonická soutež Slovensko. Vysoké Tatry, Slovensko, Vysoké Tatry, 01.06.2014 - 30.06.2014 ()
RULLER, I. Dum s pecovatelskou službou Svinošice. Dum s pecovatelskou službou Svinošice, Ceská republika, Svinošice, 30.05.2014 - 30.05.2014 ()
HAVLIŠ, K. 5 + 5 Stadterneuerung - Obnova malých a stredních mest na Jižní Morave a v Dolním Rakousku. Krems, Rakousko, Krems, 07.05.2014 - 07.07.2014 ()
JURA, P. Rodinný dum Jasénka. Vsetín, Ceská republika, Vsetín, 01.05.2014 - 01.06.2014 ()
ZEMÁNKOVÁ, H. Nové využití kláštera Milosrdných Bratrí v Prostejove. Chrám sv. Jana Nepomuckého, Ceská republika, Prostejov, 26.04.2014 - 26.04.2014 ()
BÍMOVÁ, M. Dum na úpatí - mestský dum v historickém centru Brna. Brno, Ceská republika, Brno, 24.04.2014 - 24.04.2014 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Stopy v krajine. Regionální muzeum v Mikulove - zámek Mikulov, Ceská republika, Mikulov, 23.04.2014 - 09.05.2014 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Deset domu pro jednu proluku. gal:Galerie Konvent, Ceská republika, Mikulov, 23.04.2014 - 30.04.2014 ()
PAVLOVSKÝ, T. 17. Minisalon. Divadlo Hybernia, Ceská republika, Praha, 07.04.2014 - 30.04.2014 ()
FRANTIŠÁK, L., KOPÁCIK, G. Urbanismus - stavba mest. Studentské modely.. Brno, Fakulta architektury VUT v Brne, Galuerie MINI (Thematical Exhibition)
FRANTIŠÁK, L. Urbanismus II. - Stavba mest - Cvicení výstava studentských prací. Fakulta architektury Brno, Ceská republika, Brno, 02.04.2014 - 13.04.2014 ()
PELCÁK, P. Interiér kavárny spolecnosti E.on. real:interier cásti objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 02.04.2014 - 01.08.2015 ()
ZEMÁNKOVÁ, H.; SOULOS, J. PRESERVATION OF CULTURAL PATRIMONY AND RE-USE OF THE MONUMENT OF TOMÁŠ BATA. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.04.2014 - 01.04.2014 ()
NAVRÁTIL, A. Sie werden vielleicht sagen, daß die Sache nicht so dringend war, um jetzt besprochen zu werden.. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.04.2014 - 30.04.2014 ()
ZEMÁNKOVÁ, H. Nový život opuštených továren. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.04.2014 - 30.04.2014 ()
PELCÁK, P. Poradenské centrum E.ON na Jakubském námestí v Brne. real:interier cásti objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.04.2014 - 01.06.2014 ()
MLÉCKA, J.; MAREK, J.; DEMEK, P. hrbitov Ladná. hrbitov, Ceská republika, Ladná, 01.04.2014 - 01.04.2014 ()
RULLER, I. Smutecní obradní sín Valašské Mezirící. sout:SMUTECNÍ OBRADNÍ SÍN VALAŠSKÉ MEZIRÍCÍ, Ceská republika, Valašské Mezirící, 27.03.2014 - 27.03.2014 ()
DULENCÍN, J. Juraj Dulencín, kresba a grafika. Kavárna na peší zóne, Ceská republika, Námešt nad Oslavou, 16.03.2014 - 15.04.2014 ()
DULENCÍN, J. Autorská výstava Juraj Dulencín - kresba a grafika. Námešt nad Oslavou (Exhibition of Private Work)
RULLER, I. Ivan Ruller / Galerie Cooltour. gal:Cooltour Ostrava, Ceská republika, Ostrava, 05.03.2014 - 05.03.2014 ()
PELCÁK, P. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brne. real:soubor polyfunkcních objektu - centrum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.03.2014 - 01.03.2014 ()
JURA, P. Rodinný dum Nad Farou. Židlochovice, Ceská republika, Židlochovice, 01.03.2014 - 31.03.2014 ()
JURA, P. Rekonstrukce RD Helceletova. Brno, Ceská republika, Brno, 01.03.2014 - 31.03.2014 ()
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Interiér bytu Botanická. Brno (Realization)
OBR, P.; JAVORSKÝ, T.; ZABADALOVÁ, K. Point of view. 120 hours, Norsko, Oslo, 22.02.2014 - 22.02.2014 ()
RULLER, I. Novostavba farního kostela seslání Ducha svatého se zázemím v Brne Líšni. sout:NOVOSTAVBA FARNÍHO KOSTELA SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO SE ZÁZEMÍM V BRNE-LÍŠNI, Ceská republika, Brno, 17.02.2014 - 17.02.2014 ()
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Rodinný dum - Olomouc. lokalita Úvoz, Olomouc - Neredín, Ceská republika, Olomouc, 06.02.2014 - 06.02.2014 ()
PELCÁK, P. Soutežní návrh budovy Spolkové rady, Berlín. sout:soutež Bundesrat, Berlin, Nemecko, Berlin, 02.02.2014 - 02.02.2014 ()
KOPÁCIK, G. Územní plán Kromeríže ve znení zmeny c. 6A. Mestský úrad Kromeríž, Ceská republika, Kromeríž, 31.01.2014 - 31.01.2014 ()
NAVRÁTIL, A. Gleichzeitig allerdings fragte er sich, was für einen Grund er haben könnte, es zu tun.. Fakulta architektury VUT, Ceská republika, Brno, 01.01.2014 - 31.01.2014 ()
ZEMÁNKOVÁ, H. OUESSANT. Conseil général du Finistere,Penn-ar-bed, Francie, Quimpeur, 01.01.2014 - 28.02.2014 ()
JURA, P. Rodinný dum Rohovládova Belá. real:rodinný dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2014 - 01.12.2014 ()
MAKOVSKÝ, Z. Polyfunkcní objekt Minská 85 Brno Žabovresky. real:administrativní budova, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2014 - 31.12.2014 ()
PELCÁK, P. Archeologická mise Archeologického ústavu AV CR, Brno na území NKP Slovanské hradište v Mikulcicích. Archeologická mise Archeologického ústavu AV CR, Ceská republika, Mikulcice, 01.01.2014 - 01.01.2014 ()
JURA, P. Rodinný dum 9 - Lelekovice. Lelekovice, Ceská republika, Lelekovice, 01.01.2014 - 01.02.2014 ()
JURA, P. Rodinný dum 7 Lelekovice. Lelekovice, Ceská republika, Lelekovice, 01.01.2014 - 01.02.2014 ()
 
2013
FRAJT, D.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Tepelne izolacní materiál pro vysoké teploty - prefabrikát. P-D Refractories, 679 63 Velké Opatovice, CZ (functional specimen)
FRAJT, D.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; PETRÁNEK, V. Tepelne izolacní materiál pro vysoké teploty - monolit. AB Arco spol. s r.o. Sokolovská 205/194 190 00 PRAHA 9 (functional specimen)
FRAJT, D.; ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; HROUDOVÁ, J. Vnejší tepelne-izolacní kompozitní systém využívající alternativní surovinové zdroje. THD (technology)
RULLER, I. Prof. Ivan Ruller. gal:Centrum architektury, Ceská republika, Brno, 13.12.2013 - 31.01.2014 ()
CHYBÍK, O.; KRIŠTOF, M. Pavilon Ceské republiky na svetové výstave EXPO 2015 v Miláne. Kancelár generálního komisare Úcasti CR na EXPO 2015 Milán, Ceská republika, Praha, 13.12.2013 - 13.12.2013 ()
PELCÁK, P. Penzion Hrušky. real:penzion, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 12.12.2013 - 12.12.2013 ()
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MÜLLER, J. Solidifikacní technologie pro transformaci nebezpecných odpadu katalogového císla 120114 a 160303 v nové materiály. Hradecký písek a.s Provozovna - ul. Pardubická, Hradec Králové - Placice, 500 04 (technology)
PAVLOVSKÝ, T. Michael Pavlovský: Drevené hracky a objekty & Tomáš Pavlovský: Kresby a malby. Muzeum Vyškovska, Ceská republika, Vyškov, 11.12.2013 - 26.01.2014 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Stopy v krajine. Fakulta architektury Brno, Ceská republika, Brno, 10.12.2013 - 20.12.2013 ()
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MÜLLER, J. Solidifikovaný kompozit z nebezpecného odpadu katalog. c. 120114 pro další využití. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (functional specimen)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MÜLLER, J. Solidifikovaný kompozit z nebezpecného odpadu s katalogovým císlem 160303. Laborator Ústavu technologie stavebních hmot a dílcu, Fakulta stavební VUT v Brne, Veverí 331/95, 602 00 Brno (functional specimen)
HYBSKÁ, B.; MUSIL, R.; PEŠÁK, J. Prístavba školy SUNNY CANADIAN. Prístavba školy SUNNY CANADIAN (gymnázium a 2. stupen základní školy), Ceská republika, Jesenice u Prahy, 01.12.2013 - 31.12.2013 ()
PELCÁK, P. Bytový dum Žižkova. Bytový dum Žižkova, Ceská republika, Brno, 01.12.2013 - 31.12.2013 ()
MAKOVSKÝ, Z. Kostel Seslání Ducha Svatého v Brne-Líšni. Brno-Líšen Kostel, Ceská republika, Brno-Líšen, 01.12.2013 - 31.12.2013 ()
PELCÁK, P. Bytový dum MINX, Brno. Projekt roku, Ceská republika, Praha, 11.11.2013 - 11.11.2013 ()
ŠVEHLA, J. Katalog Start Up 3. Galerie hlavního mesta Prahy, Ceská republika, Praha, 07.11.2013 - 07.11.2013 ()
HAVLIŠ, K. 5+5 Stadterneuerung (Obnova malých mest na jižní Morave a v Dolním Rakousku). gal:Dum umení mesta Brna, Ceská republika, Brno, 07.11.2013 - 17.11.2013 ()
POSLUŠNÁ, I.; TOMAN, R. Príbehy místa. gal:Dum pánu z Kunštátu (DUMB), Ceská republika, Brno, 07.11.2013 - 27.03.2014 ()
GLOSOVÁ, D.; URBAŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I. Jundrov nostalgický a co dal.... gal:Dum pánu z Kunštátu (DUMB), Ceská republika, Brno, 07.11.2013 - 27.11.2013 ()
PELCÁK, P. Ideový urbanisticko-architektonický návrh, Areál „Hlinky 136“ v Brne. Jet Investment, Ceská republika, Brno, Hlinky 126, 07.11.2013 - 07.11.2013 ()
HALTOF, V. Propagacní tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brne 2014/2015. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brne, Ceská republika, Brno, 05.11.2013 - 08.11.2013 ()
POMYKALOVÁ, A. Admonter student contest 2013. STIA Holzindustrie GmbH, Rakousko, Admont, 01.11.2013 - 01.11.2013 ()
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Interiér kavárny a tanecní školy NO FEET. Brno (Realization)
CERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Technologie výroby umelého kameniva na bázi popílku elektrárny Tušimice. Elektrárna Tušimice (technology)
PELCÁK, P. Archeologická základna Mikulcice. real:soubor polyfunkcních objektu - centrum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 10.10.2013 - 10.10.2013 ()
MLÉCKA, J.; MAREK, J.; TURKO, P. Skromné umení – Tradicní remesla v CR. Národní ústav lidové kultury, Ceská republika, Strážnice, 03.10.2013 - 31.10.2015 ()
NAVRÁTIL, A. Mantova - Brno, Pocta Pisanellovi. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.10.2013 - 31.12.2013 ()
MLÉCKA, J.; MAREK, J.; JEMELKA, V. kostel Brno - Lesná. Rímskokatolická farnost Brno - Lesná, Ceská republika, Brno, 30.09.2013 - 31.03.2014 ()
MACHALA, M. Revitalizácia rieky Svratky. Young Architect Award, Ceská republika, Praha, 18.09.2013 - 18.09.2013 ()
DROCHYTKA, R.; CERNÝ, V. Umelé kamenivo ze spékaných popílku elektrárny Tušimice. D231a (functional specimen)
Vyhodnocení vlivu Zmeny c.5 B ÚP mesta Kromeríže (vcetne 0 varianty) na udržitelný rozvoj území.. (Project)
ZEMÁNKOVÁ, H. Regard de Helena Zemánková, architecte tcheque, emerveillée par une ile du Ponant. Galerie CEMO, Francie, Ostrov Ouessant, 01.09.2013 - 30.09.2013 ()
PELCÁK, P. Obytný soubor Panorama. real:komplex bytových domu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.09.2013 - 01.09.2013 ()
HYBSKÁ, B.; PEŠÁK, J.; MUSIL, R. Výrobní areál spolecnosti Oxalis, Slušovice. Výrobní areál Oxalis, Ceská republika, Slušovice, 01.09.2013 - 30.09.2013 ()
HALTOF, V. Lavicka G3. Tyra, Ceská republika, Trinec, 31.08.2013 - 31.08.2013 ()
KOPECKÝ, M. Studentská soutež - mesto Príbor. Mesto Príbor, Námestí S. Freuda 19, 742 58 Príbor, Ceská republika, Príbor, 31.07.2013 - 31.07.2013 ()
FRANTIŠÁK, L.; PEKÁR, P.; PÁGO, T.; MIKESKOVÁ, D. Rešení centra Bílovic nad Svitavou s umístením nového obecního úradu, knihovny, pošty a obradní síne. Centrum obce Bílovice nad Svitavou, Ceská republika, Bílovice nad Svitavou, 01.07.2013 - 31.07.2013 ()
TOMAN, R.; POHUNEK, J. Památník romského holocaustu v Hodoníne u Kunštátu. gal:Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Ceská republika, Praha, 17.06.2013 - 17.06.2013 ()
CHMEL, Z. Památník romského holocaustu v Hodoníne u Kunštátu. gal:Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Ceská republika, Praha, 17.06.2013 - 17.06.2013 ()
MLÉCKA, J.; HOLCNEROVÁ, L.; ŽABCÍKOVÁ, A.; HUDEC, P.; MAREK, J.; KOTEN, A.; KILIÁNOVÁ, J. 5xINGARCH. gal:Centrum architektury, Ceská republika, Brno, 13.06.2013 - 14.07.2013 ()
BÍROVÁ, E. Country Houses. Velux Ceská republika, s. r. o. a Velux Slovensko spol. s. r. o., Ceská republika, Praha, 15.05.2013 - 15.05.2013 ()
OBRŠÁL, N. Inventura archetypu. Velux Ceská republika, s. r. o. a Velux Slovensko spol. s. r. o., Ceská republika, Praha, 15.05.2013 - 15.05.2013 ()
CHYBÍK, J.; CHYBÍK, O.; KRIŠTOF, M. Návrh rešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze. sout:Návrh rešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze, Ceská republika, Praha, 10.05.2013 - 10.05.2013 ()
MLÉCKA, J.; KOLÁR, V.; FROLÍK, J. Great Spirit Woods. Dawntown, Spojené státy americké, Miami, 08.05.2013 - 08.05.2013 ()
NAVRÁTIL, A. Pocta L.. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.05.2013 - 31.05.2013 ()
NAVRÁTIL, A.; MAKOVSKÝ, Z. SOCHY OBRAZY - Zdenek Makovský - Aleš Navrátil - studenti. Alternativa - kulturní dum Zlín, Ceská republika, Zlín, 01.05.2013 - 31.05.2013 ()
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; FRÁNEK, Z.; SUCHÁNEK, R. ...BAROKNÍ KRAJINOU. gal:Sint-Lucas Gent, Belgie, Gent, 22.04.2013 - 03.05.2013 ()
FORETNÍK, J., PONEŠOVÁ, B. ... Across the Baroque Landscape. Gent (Team Exhibition)
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogu a studentu ARC FAST VUT. Kounicova, Brno (Project)
PAVLOVSKÝ, T. Minisalon 2013 filmové klapky. Café Hybernia, Ceská republika, Praha, 04.04.2013 - 29.04.2013 ()
NAVRÁTIL, A. VA 7. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 ()
NAVRÁTIL, A. VA 6. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 ()
NAVRÁTIL, A. VA 5. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 ()
NAVRÁTIL, A. VA 4. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 ()
NAVRÁTIL, A. VA 3. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 ()
NAVRÁTIL, A. VA 2. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 ()
BELICA, O. Dík. Dík, Slovensko, Korna, 01.04.2013 - 01.04.2013 ()
ADAMEC, K.; HOLÁ, M. Townhaus. FOIBOS BOOKS Praha, Ceská republika, Praha, 01.04.2013 - 01.04.2013 ()
BLAŽKOVÁ, G.; DOBEŠOVÁ, V. POROTHERM DUM 2012 - 2013 na téma: Viladum v intravilánu obce. Josefská 34/6, Praha 1 11800, Ceská republika, Praha, 01.04.2013 - 01.04.2013 ()
GUZDEK, A.; RUJBR, Š. Dostavba hotelu Prezident. Karlovy Vary (Project)
OBRŠÁL, N.; MIKULÁŠEK, D. Koncept pro Jaromer. Mesto Jaromer, Ceská republika, Jaromer, 21.03.2013 - 21.03.2013 ()
MIKULÁŠEK, D.; FOLTÝN, K. Koncept pro Jaromer. Mesto Jaromer, Ceská republika, Jaromer, 21.03.2013 - 21.03.2013 ()
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogu a studentu ARC FAST VUT. Kounicova, Brno (Project)
POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A. Udržitelnost modelového sídlište. Brno, Bratislava, Ostrava (International Workshop)
JURA, P. Rozhledna Hradištský vrch u Kaplice. Hradištský vrch, Ceská republika, Kaplice, 01.03.2013 - 31.12.2013 ()
ŠVEC, M. Filmové a televizní kreativní centrum v Brne – konverze opušteného výrobního areálu Ergon. Stavba jihomoravského kraje 2012, Ceská republika, Brno, 15.02.2013 - 15.02.2013 ()
KUBINOVÁ, M.; JECMEN, M. Víceúcelové kulturne spolecenské zarízení Hájecek v Ceských Budejovicích. Statutární mesto Ceské Budejovice, Ceská republika, Ceské Budejovice, 15.02.2013 - 15.02.2013 ()
BARTKOVÁ, D.; SOPOUŠKOVÁ, P.; VALEKOVÁ, I.; ZÁTHURECKÁ, Z. Horizontálny hybrid a konverzia verejného priestoru Zoborských kasární v Nitre. Stavba jihomoravského kraje 2012, Ceská republika, Brno, 15.02.2013 - 15.02.2013 ()
STAFFOVÁ, E.; SMEJKALOVÁ, V.; KRAUT, J. Udržitelné bydlení nejen pro seniory na brehu reky Svitavy. Stavba jihomoravského kraje 2012, Ceská republika, Brno, 15.02.2013 - 15.02.2013 ()
BELICA, O.; ADAMUS, J. Besi. Komorní scéna 21, Ceská republika, Frýdek-Místek, 05.02.2013 - 05.02.2013 ()
ZEMÁNKOVÁ, H. Obnova památníku Tomáše Bati. gal:Dum umení Zlín, Ceská republika, Zlín, 31.01.2013 - 28.02.2013 ()
KYSELOVÁ, A.; MLÉCKA, J. tur(i)ntogreen. CRD-PVS, Itálie, Turin, 21.01.2013 - 21.01.2013 ()
NAVRÁTIL, A. VA 1. Fakulta architektury, Ceská republika, Brno, 01.01.2013 - 31.01.2013 ()
HALTOF, V. Grafický design obálky knihy "Kaštanovník jedlý v Ceské republice". Vydavatelství Lesnická práce, Ceská republika, Brno, 01.01.2013 - 31.12.2013 ()
HALTOF, V.; DOCEKAL, P. Grafika fasád a design informacních prvku na fasádách Základní školy a materské školy v Traplicích. Obec Traplice, Ceská republika, Traplice, 01.01.2013 - 31.12.2013 ()
PELCÁK, P. Black Swan Yacht. real:interier cásti objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2013 - 01.01.2013 ()
MAKOVSKÝ, Z.; MAKOVSKÝ, D.; SIROTEK, A. Bytový dum Brno - Cervený kopec. real:bytový dum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2013 - 31.12.2013 ()
HYBSKÁ, B.; MUSIL, R.; PEŠÁK, J. Aplikacní a vývojové laboratore pokrocilých mikrotechnologií a nanotechnologií. Ústav prístrojové techniky Akademie ved Ceské republiky,. real:provozovna, výrobna, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení mesta, 01.01.2013 - 01.01.2013 ()
JURA, P. Rozhledna Pekelný kopec. Pekelný kopec, Ceská republika, Trebíc, 01.01.2013 - 30.04.2013 ()
FRANTIŠÁK, L.; ŠEREK, J. Studie obytného souboru v Komíne, ulice Podveská. Podveská II., Ceská republika, Brno - Komín, 01.01.2013 - 31.01.2013 ()
GUZDEK, A.; RUJBR, Š. Interiér hydroterapeutického centra hotelu Prezident. Karlovy Vary (Project)
 
2012
HALTOF, V.; DOCEKAL, P. Návrh grafického pojednání fasád Základní školy a materské školy v Traplicích. Obec Traplice, Ceská republika, Traplice, 20.12.2012 - 20.12.2012 ()
HALTOF, V. Grafika velkoplošného výstavního panelu. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brne, Ceská republika, Brno, 07.12.2012 - 07.12.2012 ()
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogu a studentu ARC FAST VUT. Brno, Stadec, Ulice Kounicova (Project)
NOVÝ, V. Vila Park Dragoun - soubor samostatne stojících RD, Hodonín. VilaPark Dragoun, Ceská republika, Hodonín, 03.12.2012 - 03.12.2012 ()
NAVRÁTIL, A. Pocta Franku Zappovi. Galerie Aula FaVU, Ceská republika, Brno, 01.12.2012 - 31.12.2012 ()
RULLER, I. Rekreacní domek Ostrov nad Oslavou. Ostrov nad Oslavou, Ceská republika, Ostrov nad Oslavou, 01.12.2012 - 31.12.2012 ()
KYSELOVÁ, A. SELF-SUFFICIENT HOME _ tur(i)ntogreen - Farms In A Town. Turín, Itálie, Turín, 21.11.2012 - 21.11.2012 ()
RULLER, I. Rodinný dum Tupec. Tupec, Ceská republika, Tupec, 01.11.2012 - 30.11.2012 ()
GUZDEK, A.; RUJBR, Š. Bytový dum. Lipuvka (Realization)
HALTOF, V. Propagacní tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brne. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brne, Ceská republika, Brno, 30.10.2012 - 30.10.2012 ()
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. ENERG SERVIS HÁDY - dostavba sídla firmy, Brno, CZ. ENERG-SERVIS a.s., Hády 2, Brno, CZ, Ceská republika, Brno, 23.10.2012 - 23.10.2012 ()
MLÉCKA, J.; ŽABCÍKOVÁ, A.; TOMAN, R. Návrh druhé veže katedrály sv. Bartolomeje v Plzni. CROSSCAFE ORIGINAL S. R. O., Ceská republika, Plzen, 19.10.2012 - 19.10.2012 ()
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogu a studentu ARC FAST VUT. Stadec, Kounicova 20, Brno (Project)
MLÉCKA, J.; KOLCUNOVÁ, P.; HUDÁKOVÁ, K.; DVORÁKOVÁ, V.; ENEV, M.; KUŽELOVÁ, E. CIENARCH - výstava diplomových prací. gal:Centrum architektury, Ceská republika, Brno, 17.10.2012 - 28.10.2012 ()
MAKOVSKÝ, Z. Ženská figura. Rodinný dum, Ceská republika, Brno-Žebetín, 15.10.2012 - 31.12.2012 ()
MLÉCKA, J.; KOLCUNOVÁ, P. Soundscape lom Hády. Ceská komora architektu, Ceská republika, Praha, 20.09.2012 - 20.09.2012 ()
KRATOCHVÍL, J. webdesign Micotech-IVF.cz. http://www.microtech-ivf.cz/, Ceská republika, Brno, 01.09.2012 - 31.12.2012 ()
RULLER, I. Návrh druhé veže katedrály sv. Bartolomeje, Plzen. Plzen, Ceská republika, Plzen, 01.09.2012 - 31.10.2012 ()
GALLO, R.; KOCÍ, V. Návrh druhé veže katedrály sv. Bartolomeje v Plzni. Návrh druhé veže katedrály sv. Bartolomeje v Plzni, Ceská republika, Plzen, 01.09.2012 - 01.09.2012 ()
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. URBAN WAVE BAR 2012 - mobilní struktura, CZ. Open Air Festival, Ceská republika, Panenský Týnec, 09.08.2012 - 11.08.2012 ()
PALACKÝ, J. [Buenos Aires] New Contemporay Art Museum. [AC-CA]™, Vertadis, 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London E14 9XQ, UK, Velká Británie, Londýn, 05.07.2012 - 05.07.2012 ()
NAVRÁTIL, A. Památník holocaustu v Brne. Magistrát mesta Brna, odbor kultury, Ceská republika, Brno, 01.07.2012 - 31.07.2012 ()
RULLER, I. Centrum halových sportu, Ceské Budejovice. Ceské Budejovice, Ceská republika, Ceské Budejovice, 01.07.2012 - 31.08.2012 ()
MLÉCKA, J.; JURSA, A. Adam Jursa - výstava prací. gal:Literární kavárna Noiva, Hlavní 1, Ceská republika, Ceský Tešín, 29.06.2012 - 31.07.2012 ()
PALACKÝ, J. Revitalizace prírodní památky Bílá hora. Radnice mestské cásti Brno Židenice, Ceská republika, Brno, 27.06.2012 - 27.06.2012 ()
KRATOCHVÍL, J. Studie budoucího využití Sokolovny v Cervence. Tyršova par.c. 820, Ceská republika, Cervenka, 26.06.2012 - 31.12.2012 ()
JURA, P. Pecha Kucha Night, Norwich, Velká Británie. gal:Sainsbury Centre for Visual Arts, Velká Británie, Norwich, 21.06.2012 - 21.06.2012 ()
KRATOCHVÍL, J. webdesign Helios.cz. www.helios.cz, Ceská republika, Brno, 15.06.2012 - 31.12.2012 ()
ŠVANCAROVÁ, J.; RUBÍNOVÁ, D. Design kávovaru. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 BRNO Ceská Republika (functional specimen)
ZÁLESKÁ, V.; RUBÍNOVÁ, D. Design šicího stroje. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 BRNO Ceská Republika (functional specimen)
Estonian Urban Lab (MTÜ Linnalabor) Urban activism in post-socialist cities. Tallinn (International Workshop)
MAKOVSKÝ, Z. Šachisti. Galerie Sýpka, Ceská republika, Blansko, 01.06.2012 - 31.12.2012 ()
HRUBÝ, J.; HRABEC, J.; BOHÁC, I. Architektonická interpretace archeologických nálezu. gal:Jihomoravské muzeum Znojmo, Ceská republika, Znojmo, 01.06.2012 - 30.06.2014 ()
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. MINI bar - Žluté lázne, Praha, CZ. Žluté lázne, Podolské nábreží 3, Praha, Ceská republika, Praha, 01.06.2012 - 31.07.2012 ()
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. REKONSTRUKCE PODKROVÍ - Boženy Nemcové, Brno, CZ. Boženy Nemcové, Brno, CZ, Ceská republika, Brno, 01.06.2012 - 01.06.2012 ()
WITTMANN, M. Vyhodnocení vlivu Zmeny c.5 ÚP B mesta Kromeríže na udržitelný rozvoj území.. (Project)
NOVÝ, V.; HAVLÍCEK, T. Zero Challenge - mezinárodní architektonická soutež. Blaue Lagune, Rakousko, Wiener Neudorf, 29.05.2012 - 14.09.2012 ()
KACENKA, J. Rekonstrukce panelového domu. Trencín, Slovensko, Trencín, 15.05.2012 - 15.05.2012 ()
HALTOF, V. Atypický rámecek pro uchycení tabletu. Cena prof. Halabaly, Ceská republika, Brno, 01.05.2012 - 31.10.2012 ()
RULLER, I. Svinošice, dum s pecovatelskou službou. Svinošice, Ceská republika, Svinošice, 01.05.2012 - 31.12.2012 ()
PIJÁK, J.; BÍMOVÁ, M. Nízkoenergetický prefabrikovaný dum pro moderní rodinu. Brno, Ceská republika, Brno, 31.03.2012 - 31.03.2012 ()
PONEŠOVÁ, B.; DOLEŽEL, M.; DANEK, M.; STACHOVÁ, K. Malé námestí v Železném Brode. Mestský úrad Železný Brod, námestí 3. kvetna 1, 468 22 Železný Brod, Ceská republika, Železný Brod, 19.03.2012 - 26.03.2012 ()
KRATOCHVÍL, J. webdesign Fandament.eu. Fandament, Ceská republika, Brno, 15.03.2012 - 31.12.2012 ()
MAKOVSKÝ, Z. Sochy, výstava plastik a kreseb Zdenka Makovského. Galerie Palace Hlinky, Ceská republika, Brno, 08.03.2012 - 31.08.2012 ()
JURA, P. Rekonstrukce bytu v paláci Alfa, Brno. Palác Alfa, Poštovská ul. Brno, Ceská republika, Brno, 01.03.2012 - 03.01.2013 ()
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Alergologie Brno. Charbulova 8, Ceská republika, Brno, 01.03.2012 - 01.04.2012 ()
MAKOVSKÝ, Z.; MAKOVSKÝ, D.; SIROTEK, A. Výrobní hala SK-Technik. Malomerice, Ceská republika, Brno, 01.03.2012 - 31.12.2012 ()
FRANTIŠÁK, L. soutežní návrh - Park Ctyri Dvory - Ceské Budejovice. nám. Premysla Otakara II. c. 1, 2 370 92 Ceské Budejovice, Ceská republika, Ceské Budejovice, 27.02.2012 - 11.04.2012 ()
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogu a studentu ARC FAST VUT v Brne. Multikulturním centru Stadec Kounicova (Project)
MLÉCKA, J.; HOLCNEROVÁ, L. Prelévání vln. Betlémská kaple, CVUT, Praha, Ceská republika, Praha, 14.02.2012 - 14.02.2012 ()
NOVÝ, V.; HAVLÍCEK, T. Vodnany – obnova kulturního domu. Vodnany – obnova kulturního domu (umístení 4.místo a dál), Ceská republika, Vodnany, 13.02.2012 - 14.05.2013 ()
JURA, P. Penzion IV., ul. Hálkova, Opava. Mesto Opava, Ceská republika, Opava, 03.02.2012 - 03.02.2012 ()
RULLER, I. Penzion IV, ul. Hálkova, Opava. Opava, Ceská republika, Opava, 03.02.2012 - 03.02.2012 ()
NAVRÁTIL, A. Pocta Pisanellovi II. Galerie Aula FaVU, Ceská republika, Brno, 01.02.2012 - 29.02.2012 ()
NAVRÁTIL, A. Pocta Pisanellovi III. Galerie Aula FaVU, Ceská republika, Brno, 01.02.2012 - 29.02.2012 ()
MLÉCKA, J.; MAREK, J. Adaptace administrativní cásti Vinných sklepu Valtice a.s.. Vinarská, Ceská republika, Valtice, 01.02.2012 - 01.04.2012 ()
BELKOVSKÝ, M.; BÍROVÁ, E. POROTHERM DUM BRICK AWARD 2011 – 2012. Brno, Ceská republika, Brno, 01.02.2012 - 01.02.2012 ()
MLÉCKA, J.; ZÁTHURECKÁ, Z.; VALEKOVÁ, I.; SOPOUŠKOVÁ, P.; BARTKOVÁ, D. Horizontální hybrid a konverze verejného prostoru (XELLA). FA STU Bratislava, Slovensko, Bratislava, 01.02.2012 - 01.02.2012 ()
PELCÁK, P. Administrativní budova Railway, Praha. Pernerova 35, Praha 8, Karlín, Ceská republika, Praha, 01.02.2012 - 01.07.2012 ()
TRENZ, M. LOKALITA GRAND REVIVAL. Brno, Ceská republika, Brno, 16.01.2012 - 16.01.2012 ()
KOPÁCIK, G. Bytový dum M6, obytný soubor Šmahova A - Nová Slatina. Šmahova A - Nová Slatina, Brno, Ceská republika, Brno, 01.01.2012 - 29.06.2012 ()
KYSELOVÁ, A. Barokní krajinou. Trojany u Mladotic, Ceská republika, Trojany u Mladotic, 01.01.2012 - 01.01.2012 ()
PELCÁK, P. Multifunkcní komplex „U Venuše“, Pavlov. Pavlov, ulice Ceská, Ceská republika, Pavlov, 01.01.2012 - 28.02.2013 ()
GUZDEK, A. Interiér bytu Foerstrova. Olomouc (Realization)
 
2011
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogu a studentu ARC FAST VUT v Brne. Bnro (Project)
DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z. Technologie výroby paropropustné kompozitní sterkové hmoty 40V20 urcené k ochrane železobetonových povrchu využivající skelný recyklát. THD (technology)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Technologie solidifikace pro nebezpecný odpadu katalog. c. 190811 umožnující využití solidifikátu na povrchu terénu. D134 (technology)
PELCÁK, P. Burian Krivinka / Pelcák / Rusín Wahla – Stavby a projekty. Praha, Galerie Jaroslava Fragnera (Team Exhibition)
STRÁNSKÁ, A.; RUBÍNOVÁ, D. Design obydlí pro humanitární úcely. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 BRNO Ceská Republika (functional specimen)
SOJKA, V.; RUBÍNOVÁ, D. Design mestského elektrokola. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 BRNO Ceská Republika (functional specimen)
DRÁPAL, J. Rajhrad, zmrtvýchvstání kláštera. Krypta katedrály Petrov (Thematical Exhibition)
DRÁPAL, J., RUJBR, O. Architektonické struktivní modely, autorská plastika Tensegrity. New York, Ceské centrum (International Exhibition)
WITTMANN, M. Výstava studentských prací FA VUT v Ceském centru v New Yorku. (autor Oldrich Rujbr, spolupracovníci: Jaroslav Drápal, Iva Poslušná, Jirí Palacký, Dagmar Glosová). New York (International Competition)
DULENCÍN, J. International Workshop-Emergency Shelter. BRNO (International Workshop)
DRÁPAL, J. Turínské plátno, podoby Kristovy tváre. Krypta katedrály Petrov Brno (Thematical Exhibition)
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogu a studentu ARC FAST VUT v Brne. BRNO (Project)
MEIXNER, M. Zvláštní škola s veškerým vybavením. Innsbruck (International Competition)
MEIXNER, M. Dostavba strední školy - 11 tríd a telocvicna. Linz (International Competition)
KRATOCHVÍL, J. Sídlo spolecnosti MICROTECH IVF s.r.o.. Brno-Lesná (Realization)
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogu a studentu ARC FAST VUT v Brne. Brno (Project)
SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M. Rázovadlo pro testování stavebních konstrukcí. C161, Ústav železnicních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_1 (functional specimen)
WITTMANN, M. Projekt Aktion. Prednáška lektoru z TU Wien na FA VUT v Brne a studentská exkurze na TU Wien, Fakultat fur Architektur.. Brno (Project)
REŽNÁ, A.; RAK M. Stavební úpravy - Palác Lucerna, Praha. Praha (Project)
 
2010
SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M. Software k hodnocení úcinku vibrací na stavební objekty a obyvatelstvo. ftp:/147.229.19.208/RIV/Software/S2010_2 (software)
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2_2.sezení prezentaci ARC FAST VUT v Brne. Brno (Project)
DOHNÁLEK, P.; PUMPR, V.; DROCHYTKA, R.; BOHUŠ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Sterka S2 Corofix. Výrobní závod Betosan s.r.o., Jihlavská 560, 588 51 Batelov u Jihlavy (prototype)
DOHNÁLEK, P.; PUMPR, V.; DROCHYTKA, R.; BOHUŠ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Náter N2 Coroflex. Výrobní závod Betosan s.r.o., Jihlavská 560, 588 51 Batelov u Jihlavy (prototype)
PELCÁK, P. Stavbe in projekti - Burian Krivinka Pelcák Rusín Wahla. Mariboru (International Exhibition)
PELCÁK, P. Architekt a ucitel Petr Pelcák, práce pro Brno a práce studentu. Brno, rektorát VUT, Antonínská 548/1 (Exhibition of Private Work)
DROCHYTKA, R.; ŠEVCÍK, M.; PETRÁNEK, V. Prototyp M4. STOMIX, spol. s r.o. Žulová 178 790 65 ŽULOVÁ (prototype)
DROCHYTKA, R.; ŠEVCÍK, M.; BYDŽOVSKÝ, J. Prototyp M9. STOMIX, spol. s r.o. Žulová 178 790 65 ŽULOVÁ (prototype)
DROCHYTKA, R.; ŠEVCÍK, M.; ŽIŽKOVÁ, N. Prototyp M2. STOMIX, spol. s r.o. Žulová 178 790 65 ŽULOVÁ (prototype)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Solidifikát z nebezpecného odpadu 190811 s obsahem sušiny 15 %hm.. Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílcu laboratore ústavu Veverí 331/95 602 00 Brno (functional specimen)
DULENCÍN, J., KOCÍ, V. 2+2 -živé prezentace pedagogu a studentu ARC FAST VUT v Brne. Brno (Project)
DROCHYTKA, R.; VANEREK, J. Modifikovaný kompozitní drevoplastový dílec pro vnejší obklady. D231a (technology)
BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Postup úpravy zkušební plochy obycejných a vysokopevnostních betonu npro zkoušení Schmidtovými tvrdomery. VUT-FAST-THD (functional specimen)
BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Technologický postup pro zkoušení betonových dlažebních bloku Schmidtovým tvrdomerem. VUT-FAST-THD (technology)
ZEMÁNKOVÁ, H. Conversion of an Abandoned complex of a Former prison house into an art. Brno (International Workshop)
WITTMANN, M. Vyhlídka na Brno ze sídlište. Studie verejných prostranství v panelovém sídlišti.. Brno (Project)
DULENCÍN, J. Narodni cena za studentsky design 2010. Praha (Inland Competition)
DULENCÍN, J. Fitpark, Pellicova ulice, Brno. Bnro (Realization)
RUBÍNOVÁ, D.; BECICOVÁ, D. Design snežného skutru pro záchranárské úcely.. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 BRNO Ceská Republika (functional specimen)
RUBÍNOVÁ, D.; NOVÁK, J. Design obytného prívesu.. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 BRNO Ceská Republika (functional specimen)
MEIXNER, M. Dostavba a rekonstrukce Masarykova námestí. Jeseník (Inland Competition)
Rodinný dum Nádražní. Veverská Bítýška (Project)
DULENCÍN, J. SVOC 2010 Fakultní soutež. Brno (Inland Competition)
PALACKÝ, J. Studentský workshop ArchitektuHra v5.0. Ješted (Student Workshop)
SUCHÁNEK, R. Trojská louka. Praha-Troja (International Workshop)
MEIXNER, M. Multi-Komfortní dum Isover - rekonstrukce skladište v Paríži. (International Competition)
ZEMÁNKOVÁ, H. Global Quality Heritage Management. Macao (International Workshop)
DRÁPAL, J. Krtiny - Santiniho perla Moravy. Katedrála Petrov Brno (Thematical Exhibition)
PALACKÝ, J. Svetlo v architekture light+design - výstava prototypu svítidel. Budova Mánes na Masarykove nábreží v Praze (Thematical Exhibition)
ZEMÁNKOVÁ, H. Reve en friche. Prostejov (Thematical Exhibition)
ZEMÁNKOVÁ, H. Reve en friche. Prostejov (Exhibition of Private Work)
Realizace webových stránek pro UN5, VUT Brno. http://www.fa.vutbr.cz/home/UN5/ (prototype)
ZEMÁNKOVÁ, H. World Heritage Expert Meeting Discussion Summary. Maebashi (International Workshop)
REŽNÁ, A.; RAK M. Centrum pro obnovu památek 21. století - objekt pro prednáškovou cinnost. Brno (Project)
REŽNÁ, A.; RAK, M. Vojenské muzeum Loucka. Loucka u Vizovic (Realization)
 
2009
ZEMÁNKOVÁ, H. Waiting for future. Brno (Thematical Exhibition)
DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B.; BYDŽOVSKÝ, J. Solidifikacní technologie pro sypký nebezpecný odpad katalog. c. 070710 s cílem uložení solidifikátu na skládku typu S-OO2.. D134 (technology)
DROCHYTKA, R.; VACENOVSKÁ, B.; BYDŽOVSKÝ, J. Technologie solidifikace pro sypký nebezpecný odpadu katalog. c. 190813 umožnující uložení na skládku typu S-OO. D134 (technology)
DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z. Technologie výroby silikátové náterové hmoty urcené k ochrane železobetonových povrchu využívající strusku a popílek.. Laborator THD (technology)
DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z. Technologie výroby silikátové náterové hmoty urcené k ochrane železobetonových povrchu využívající skelný recyklát.. Laborator THD (technology)
DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Technologie výroby polymerních abrazivních povrchu s výraznou proti skluznou úpravou.. Veverí 95, Brno D231d (technology)
DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V. Technologie výroby polymerních ochranných vrstev. Veverí 95 D231d (technology)
DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; CHLACHULOVÁ, L. Technologie výroby polymerem modifikované hydroizolacní sterky. THD (technology)
DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; NOSEK, K. Technologie výroby lehcené lepicí a sterkové hmoty urcené pro ETICS. THD (technology)
SVOBODA, J. 12. SALON ARCHITEKTU A INŽENÝRU 2009 Krajské kulturní a vzdelávací centrum ve Zlíne - soutež 2009. Praha (Team Exhibition)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. Solidifikacní receptura pro nebezpecný odpadu katalog. c. 190811 umožnující uložení na skládku typu S-OO. D134 (technology)
Landscape as a Hotel. Thun (International Workshop)
Doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc., Bc. Tomáš Ružicka, Bc. Roman Strnad, Bc. Šárka Vomelová, Bc. Jan Vrbka. Anglické nábreží v Plzni. Plzen (Inland Competition)
Doc. Ing. Miroslav Meixner, CSc., Bc. Tomáš Ružicka, Bc. Roman Strnad, Bc. Šárka Vomelová, Bc. Jan Vrbka. Mestská knihovna v Plzni. Plzen (Inland Competition)
ZEMÁNKOVÁ, H. International workshop " Riconversione Ex - Magazzini della Cooperativadi Consumo di Pietrasanta -Conversion of warehouse to galery. Pietrasanta (International Workshop)
PALACKÝ, J. Výstava prototypu závesných svítidel.. FA VUT Brno (Thematical Exhibition)
KRATOCHVÍL, J., ŠEBÁNEK, J. NOVÉ FORMY. Dum umení mesta Brna (Thematical Exhibition)
DRÁPAL, J. Tvurcí výstava Bloku architektu a výtvarníku. Fakulta architektury, Brno (Team Exhibition)
ZEMÁNKOVÁ, H., SVOBODA, J. 5. mezinárodní bienále Industriální stopy. Praha - Kladno - Liberec - Ostrava - Zlín - Žatec - Brno - Plzen - Jablonec nad Nisou (Team Exhibition)
DULENCÍN, J. Národní cena za studentský design 2009. Praha, DesignCabinet (Inland Competition)
DULENCÍN, J. Kompletní rekonstrukce bytu, Brno. Brno (Project)
Areál firmy AutoFit v Brne-Prízrenicích. Brno (Realization)
RUBÍNOVÁ, D.; KUDLÍKOVÁ, M. Design skládacího multifunkcního lékarského boxu pro ockování v terénu.. místnost B2/310 ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 BRNO Ceská Republika (functional specimen)
DULENCÍN, J. Návrh a realizácia interiéeru a kompletní rekonstrukce bytu, Bratislava. Bratislava (Project)
ZEMÁNKOVÁ, H. Industrial heritage of Zlín. Zlín (Thematical Exhibition)
PALACKÝ, J. Vizuální styl webové prezentace VUT v Brne. Brno (Inland Competition)
ZEMÁNKOVÁ, H. Prezentace koncepce zprístupnení a využití Národní kulturní památky - VÍTKOVICKÝ INDUSTRIÁLNÍ PARK OSTRAVA. Ostrava (Exhibition of Private Work)
SVOBODA, J. Architektonická soutež o návrh na Krajské kulturní a vzdelávací centrum ve Zlíne mezinárodní architektonická soutež. Zlín (Inland Competition)
PALACKÝ, J. Výstava struktivních modelu. FA VUT Brno (Thematical Exhibition)
REŽNÁ, A., RAK M., ŠKOPÁN J. Spolecenksé a kulturní centrum v Kurimi - 1. cena v architektonické souteži. Kurim (Inland Competition)
Ing.arch. Lukáš Ležatka Verejné promítání autorského filmu: "Od Svitavy po Svratku" na první oficiální verejné schuzi venované revitalizaci Svitavského náhonu v Brne, porádané Odborem územního plánování a koncepce mesta Brna. Brno (Realization)
DÝR, P. ÚP LOMNICE U TIŠNOVA. Lomnice u Tišnova (Project)
DULENCÍN, J. SVOC 2009 Fakultní soutež. Brno FAST (Inland Competition)
MEIXNER, M. Plavecký bazén a hokejový stadion v Opave. Opava (Inland Competition)
DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; SOKOLÁR, R.; NEVRIVOVÁ, L. Injection material for protection earth dike improvement. D243, laboratore VUT FAST (functional specimen)
ZEMÁNKOVÁ, H. Global Quality Heritage Management. Macao (International Workshop)
PELCÁK, P. Projekty a stavby - Burian, Krivinka, Pelcák, Rusín, Wahla. Brno, Moravská galerie v Brne (Team Exhibition)
DULENCÍN, J. Made IG, Praha. Praha, Galeria Jaroslava Fragnera (Team Exhibition)
PALACKÝ, J. Soutež na návrh loga festivalu EKOFILM 2009. Ministerstvo životního prostredí CR, Praha. (Inland Competition)
DÝR, P. ÚP MORAVANY U BRNA. Moravany u Brna (Project)
DÝR, P. RODINNÁ VILA PRESLOVA,BRNO. BRNO (Project)
DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; ZACH, J. Design of CORPTUS panel. D243, laboratore VUT FAST (functional specimen)
GERŽOVÁ, Y. Projekt pro stavební povolení prestavby a dostavby RD v Brne pro soukromého investora. Brno (Project)
Rodinný dum Tišnov - Za mlýnem. Predklášterí (Project)
© Brno University of Technology, Faculty of Architecture, Porici 273/5, 639 00 Brno, Czech Republic
Phone: +420 541 146 623, Fax: +420 541 146 673, E-mail: