BUT  |  CESA  |  E-mail  |  Intranet  |  Facebook  |  Students' WWW  |  Česká verze
Academic Senate FA

Chairman
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.

Vice-chairman
Ing. arch. Kristýna Smržová

Members
Bc. Jakub Czapek
Bc. David Helešic
Bc. Marieta Malíková
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.
Ing. Stanislav Mikeš
Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D.
Ing. arch. Vítězslav Nový
Ing. arch. BcA. Barbora Ponešová, Ph. D.
Ing. arch. Daniel Struhařík
MgA. Jan Šebánek, Ph. D.
Ing. arch. Ing. Jiří Vítek

Ekonomická pracovní skupina: K. Smržová - předseda skupiny, M. Petříčková, J. Šebánek
Legislativní pracovní skupina: D. Helešic, V. Nový, M. Petříčková
Pracovní skupina pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost: M. Malíková, K. Smržová


Dokumenty AS FA VUT v Brně
USNESENÍ z 21. zasedání AS FA z 7 1. 2019 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 14.01.19)
Program 21. zasedání AS FA dne 7. 1. 2019 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 04.01.19)
USNESENÍ 20. mimořádné zasedání AS FA 29. 11. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 07.12.18)
Program 20. mimořádného zasedání AS FA 29.11. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 23.11.18)
Program 19. zasedání AS FA 20.11. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 19.11.18)
USNESENÍ z 17. zasedání AS FA VUT ze dne 6. 11. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 12.11.18)
Program 18. zasedání AS FA 6. 11. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 05.11.18)
USNESENÍ 17. zasedání AS FA 25.9.2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 06.10.18)
Program 17. zasedání AS FA 25.9.201 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 23.09.18)
USNESENÍ z 16. zasedání AS FA VUT ze dne 11. 9. 2018 (vložil(a) Petříčková Monika, doc.Ing. Ph.D. dne 13.09.18)
Archiv dokumentů -->Academic Senate BUT
© Brno University of Technology, Faculty of Architecture, Porici 273/5, 639 00 Brno, Czech Republic
Phone: +420 541 146 623, Fax: +420 541 146 673, E-mail: