Organizační struktura

Poradní orgány děkana

Kolegium děkana Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D.
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
MgA. Svatopluk Sládeček
Ing. arch. Radek Toman, Ph.D.
Ing. Petr Sedlák
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
doc. Ing. arch. Karel Havliš
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.
M.Sc. Martin Kaftan, Ph.D.
doc. Ing. arch. Josef Kiszka
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
MgA. Jan Šebánek, Ph.D.
doc. Ing. Jan Viktorin, CSc.
Anna Hošťálková
Mgr. Dita Havlová Ing. arch. Nicol Galeová
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.

Rada studijního programu BSP doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. - předseda
doc. Ing. arch. Karel Havliš
Bc. David Helešic
Ing. arch. Jan Hora
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
Ing. arch. Jiří Marek
Ing. Michal Palaščák
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
MgA. Jan Šebánek, Ph.D.

MSP doc. Ing. arch. Josef Kiszka - předseda
Bc. Linda Boušková
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
M.Sc. Martin Kaftan, Ph.D.
Ing. arch. Jan Kratochvíl
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Oborová rada doktorského studijního programu interní členové: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. - předseda
doc. ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
doc. Ing. arch. Dr. Gabriel Kopáčik
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.

externí členové: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. – vedoucí Ústavu ekologické a experimentální architektury na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D. – vedoucí Ústavu urbanismu a územního plánování na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
Rada pro informační systém Ing. arch. Jan Kratochvíl - předseda
Ing. arch. Jan Foretník
Ing. Rostislav Košťál
Ing. Stanislav Mikeš
doc. Ing. Jan Viktorin, CSc.

Knihovní rada MgA. Svatopluk Sládeček - předseda
akad. mal. Milada Gabrielová
Anna Hošťálková
doc. Ing. arch. Karel Havliš
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
Ing. arch. Vítězslav Nový
doc. Ing. Monika Petříčková Ph.D.
Ing. arch. Barbora Ponešová Krejčová, Ph.D.
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.

Galerijní rada MgA. Jan Šebánek, Ph.D. - kurátor
Ing. arch. Nicol Galeová
akad. mal. Milada Gabrielová