BUT  |  CESA  |  E-mail  |  Intranet  |  Facebook  |  Students' WWW  |  Česká verze
Publikace

2019
ADAMEC, E. Stavba - Making dystopia: The strange rise and survival of architectural barbarism Vytvárení dystopie: Podivný vzestup a prežívání architektonického barbarství. Architekt, ISSN Architekt, 2019, vol.3, no.2019, p.1-2. (journal article)
CHROBOCZKOVÁ, A. NEJEN STUDENTI SE JELI INSPIROVAT DO VÍDNE. , ISSN , 2019, vol., no.. (journal article)
MINIBERGEROVÁ, K. Bytový architekt: Jak ušetrí Váš cas i peníze?.: , 2019. ISSN . (lecture)
MINIBERGEROVÁ, K. Požadavky a doporucení na rozsah projektové dokumentace interiéru staveb.: , 2019. ISSN . (review)
DOBROVOLNÝ, P. Návrh experimentálního objektu z betonu s recyklovaným kamenivem  In Recycling 2019. Recyklace a využití stavebních odpadu jako druhotných surovin. : , 2019, p.128-133. ISBN 978-80-214-5728-7. (conference paper)
CHROBOCZKOVÁ, A. Východiska pro tvorbu dlouhodobé vize obce.Velké Nemcice: , 2019. ISSN . (lecture)
CHROBOCZKOVÁ, A. TRANSFORMACE vodní plochy.: , 2019. ISSN . (lecture)
HOLOPÍRKOVÁ, L. IONTOVÉ MIKROKLIMA BUDOV V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU.Brno: , 2019, p.1-40. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)
HOLOPÍRKOVÁ, L. IONTOVÉ MIKROKLIMA BUDOV V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU.Brno: , 2019, p.1-129. ISSN . (dissertation)
HOLOPÍRKOVÁ, L. Interní obhajoba dizertacní práce: IONTOVÉ MIKROKLIMA BUDOV V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU.: , 2019. ISSN . (presentation)
ZÍKA, V. Principy vývoje mest na území ceské republiky.: , 2019. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)
KUDA, D. Aspekty konstrukcního systému v kontextu architektonického návrhu.: , 2019. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)
PALACKÝ, J. Posudek knihy: Šárka Malošíková, Navrhni a postav. Výuka design-build projektu na školách architektury.Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019, p.1-7. ISSN . (review)
CHROBOCZKOVÁ, A. STRATEGIE BYDLENÍ pro FSS .Brno: , 2019. ISSN . (lecture)
DOBROVOLNÝ, P. Specifika návrhu budov z recyklovaných stavebních hmot.: , 2019. ISSN . (lecture)
OBRTLÍK, J. Sbory Církve ceskoslovenské husitské - architektonické dedictví našich regionu. Chapter: Námešt nad Oslavou. Husuv sbor..Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, Fakulta stavební CVUT v Praze, 2019, p.177-178. ISBN 978-80-01-06509-9. (book chapter)
OBRTLÍK, J. Sbory Církve ceskoslovenské husitské - architektonické dedictví našich regionu. Chapter: Dilema monumentality. Rozmanitost architektonického výrazu sboru Církve ceskoslovenské v meziválecném období.Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, Fakulta stavební CVUT v Praze, 2019, p.55-58. ISBN 978-80-01-06509-9. (book chapter)
RYŠKOVÁ, M. Specifické problémy ochrany prumyslového dedictví. Otázky autenticity prumyslové architektury na dvou príkladech. . Muzeológia a kultúrne dedicstvo, ISSN Muzeológia a kultúrne dedicstvo, 2019, vol.7, no.1, p.167-176. (journal article)
ŠLAPETA, V. Adolf Rading in Breslau. Neues Bauen in der Weimarer Republik.. Chapter: Adolf Rading in Breslau.Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, p.137-164. ISBN 978-3-11-059718-9. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Adolf Rading in Breslau. Neues Bauen in der Weimarer Republik. . Chapter: Adolf Rading in Breslau .Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, p.109-136. ISBN 978-3-11-059718-9. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Adolf Rading. Nieznane oblicze wroclawskiej awangardy. Chapter: Adolf Rading. Nieznane oblicze wroclawskiej awangardy.Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, p.137-164. ISBN 9788365730114. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Adolf Rading. Nieznane oblicze wroclawskiej awangardy. Chapter: Adolf Rading. Nieznane oblicze wroclawskiej awangardy.Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, p.109-135. ISBN 9788365730114. (book chapter)
WITTMANN, M.; KOPÁCIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures: Sustainability Surveys in Brno, Czech Republic  In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 102061. Bristol: IOP Publishing, 2019, p.1-12. (conference paper)
MOGGERT, M. Berlín - Analýza rozdílných kulturních vlivu s dopadem na zmeny urbánního prostredí.: , 2019. ISSN . (presentation)
CHYBÍK, J. Pasivní, nulové, aktivní domy. Chapter: Kvalita vnitrního prostredí v pasivním dome.Praha: PRO VOBIS, s.r.o., 2019, p.152-155. ISBN 978-80-906891-7-6. (book chapter)
KILNAROVÁ, P. MUNISS 2019 - Zahuštování.: , 2019. ISSN . (lecture)
MOGGERT, M. Berlin- An analysis of different cultural influences with an impact on urban changes.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-214-5711-9. (book)
ADAMEC, E. Tradicionalismus v architekture a socharství.Brno, Czechia: Fakulta Architektury VUT , 2019, p.1-1. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)
HORÁKOVÁ, E. Otevrená verejná data v mestském plánování.Brno: FA VUT v Brne, 2019. ISSN . (miscellaneous)
 
2018
ŽABICKOVÁ, I. Vrstvené hlinené steny. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2018, vol., no.1, p.59-62. (journal article)
WITTMANN, M.; KOPÁCIK, G.; VAISHAR, A.; PETROVÁ KAFKOVÁ, M.; KILNAROVÁ, P. Different Courtyards - Different Influence on the Quality of Life of the Local Residents? Analysis in the Post-Socialist City of Brno, Czech Republic.. Journal of Urban and Regional Analysis (electronic), ISSN Journal of Urban and Regional Analysis (electronic), 2018, vol.X, no.2, p.177-198. (journal article)
ŠLAPETA, V. Bruno Taut - Visionär und Weltbürger herausgegeben von Deutschen Werkbund Berlin. Chapter: Bruno Taut - Visionär und Weltbürger herausgegeben von Deutschen Werkbund Berlin.Berlin: Verlag Klaus Wagenbach , 2018, p.47-52. ISBN 978-3-8031-3676-3. (book chapter)
HORÁCEK, M.; HRUBÝ, J.; ADAMEC, E.; KRÍŽOVÁ, I. Databáze studentských výtvarných del ze semináru Ústavu teorie architektury, FA VUT v Brne.Brno: FA VUT v Brne, 2018. ISSN . (multimedia)
ZEMÁNKOVÁ, H.; CERNEYOVÁ, N.; FORMÁNEK, J.; KURIC, A.; ZATLOUKALOVÁ, D. Nové funkcní využití areálu Kolben-Danek v Praze, Vysocanech.Brno: VUT v Brne, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5690-7. (book)
BAŽÍK, L. Prehled mechanických vlastností nepálené hlíny. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, vol.-, no.-, p.---. (journal article)
NEUMAYEROVÁ, E. Spolupráce architektu na sociálních projektech v jižní Asii.Praha: Ústav navrhování II Fakulty architektury CVUT v Praze, 2018, p.45-52. ISSN . (review)
CHROBOCZKOVÁ, A. Rozhovor na téma Smart City.Brno: , 2018. ISSN . (interview)
VÍTEK, J. Horizonty v ceské architekture 2018  In 10th Architecture in perspective 2018. Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta stavební, 2018, p.38-41. ISBN 978-80-248-4236-3. (conference paper)
KOPÁCIK, G.; KILNAROVÁ, P. Schopnost ruzných typu urbanistických struktur stredoevropských mest ovlivnovat teplotu vzduchu  In 10th Architecture in perspective 2018. Ostrava: Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2018, p.256-260. ISBN 978-80-248-4236-3. (conference paper)
HORÁKOVÁ, E.; PALACKÝ, J. Komparativní analýza dynamických dat mobilního operátora a strategických dat csú v režimu otevrených dat na príkladu mesta Brna  In 10 th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava , 2018, p.248-251. ISBN 978-80-248-4236-3. (conference paper)
KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E.; PALACKÝ, J. Hodnocení kvality života u dvou vybraných námestí pomocí metody intenzity pohybu osob ve meste Brne, Ceské republice  In 10th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava , 2018, p.252-255. ISBN 978-80-248-4236-3. (conference paper)
URÍDILOVÁ, M. OD RADOVÉ ZÁSTAVBY RODINNÝCH DOMU K LOW RISE-HIGH DENSITY Z POHLEDU FENOMENOLOGIE I TRVALE UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY  In 10th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE. Ostrava: VŠB-TUO, 2018, p.34-37. ISBN 978-80-248-4236-3. (conference paper)
OBRTLÍK, J. Ceská sakrální architektura v letech 1900-1950 v mezinárodním kontextu.Brno: Vysoké ucení technické v Brne. Fakulta architektury., 2018. ISSN . (dissertation)
OBRTLÍK, J. Ceská sakrální architektura v letech 1900-1950 v mezinárodním kontextu.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2018. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)
HORÁCEK, M. Prince Charles: Harmony, and Nikos A. Salingaros, Unified Architectural Theory.London: INTBAU World Congress, 2018, p.1-1. ISSN . (presentation)
HORÁCEK, M. Prince Charles: Harmony, and Nikos A. Salingaros, Unified Architectural Theory.Poundbury: INTBAU World Congress, 2018, p.1-1. ISSN . (presentation)
PETRÍCKOVÁ, M.; KUDA, D. Tendence soucasné architektury v ve strukturálním pojetí díla   In 10th Architecture in Perspektive 2018. : , 2018, p.30-33. ISBN 978-80-248-4236-3. (conference paper)
NEUMAYEROVÁ, E. Tradicní hlinené stavby a konstrukcní zásady snižující rizika jejich destrukce. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, vol.-, no.-, p.---. (journal article)
ŠLAPETA, V. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Forum a cesko-slovenska moderna  In Forum & cesko-slovenská moderna. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018, p.51-59. ISBN 978-80-7204-992-9. (conference paper)
ADAMEC, E. Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: urbanismus, architektura, socharství, ornament, malírství a design  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: FA VUT v Brne, 2018, p.70-76. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
HOLOPÍRKOVÁ, L. Mikroklima interiéru budov  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké Ucení Technické v Brne, 2018, p.83-91. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
JENCKOVÁ, B. Elasticita sídelní struktury a rozvoj sídel do krajiny: podíl zastaveného území a zastavitelných ploch v krajine  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2018, p.12-19. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
KUDA, D. Tendence soucasné architektury ve strukturálním pojetí díla  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2018, p.92-102. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
MOGGERT, M. VÝVOJ MESTSKÝCH CENTER: ANALÝZA ROZDÍLNÝCH KULTURNÍCH VLIVU S DOPADEM NA ZMENU URBÁNNÍHO PROSTREDÍ NA PRÍKLADU BERLÍNA  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2018, p.36-41. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
ŠTEPÁNKOVÁ, L. Prostorové kvality veletržních areálu v Ceské republice  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2018, p. 53- 60. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
MATYÁŠOVÁ, J. Spokojenost obyvatel v ruzných urbanistických strukturách  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2018, p.28-35. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. PhD Research Sympozium 2018.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference proceedings)
ZÍKA, V. Jak na problematické vizualizace.: , 2018. ISSN . (presentation)
ŠLAPETA, V. Forum & cesko-slovenská moderna  In Forum & cesko-slovenská moderna. Bratislava: Katedra architektúry SvF STU Bratislava, 2018, p.51-59. ISBN 978-80-7204-992-9. (conference paper)
URBÁŠKOVÁ, H. Výstavba drevostaveb rodinných domu v Ceské republice. Eurostav Brat, ISSN Eurostav Brat, 2018, vol., no.11/2018, p.22 -25. (journal article)
FRÝBOVÁ, P.; GADAS, P.; PRICHYSTAL, A.; VŠIANSKÝ, D.; HADACZ, R.; HLAVSA, P. The provenance of serpentinite tools in the Corded Ware culture of Moravia (Czech Republic). GEOLOGICAL QUARTERLY, ISSN GEOLOGICAL QUARTERLY, 2018, vol.2018, no.62 (3), p.563-578. (journal article)
HORÁCEK, M. Recenze clánku o obnove památky pro Zprávy památkové péce.Praha: Národní památkový ústav, 2018, p.1-2. ISSN . (review)
HORÁCEK, M. Recenze clánku pro Opuscula Historiae Artium.Brno: Masarykova univerzita, 2018, p.1-2. ISSN . (review)
RYŠKOVÁ, M. Textilní továrny z pohledu památkové péce.: , 2018. ISSN . (lecture)
ADAMEC, E. Za krásnejší svet. Architekt, ISSN Architekt, 2018, vol.2018, no.4, p.20-21. (journal article)
MOGGERT,M. VÝVOJ MESTSKÝCH CENTER: ANALÝZA ROZDÍLNÝCH KULTURNÍCH VLIVU S DOPADEM NA ZMENU URBÁNNÍHO PROSTREDÍ NA PRÍKLADU BERLÍNA.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (presentation)
MATYÁŠOVÁ, J. Spokojenost obyvatel v ruzných urbanistických strukturách.Brno: , 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (presentation)
ADAMEC, E. Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: Urbanismus, architektura, socharství, ornament, malírství a design.Brno: FA VUT v Brne, 2018, p.1-1. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (presentation)
ZÍKA, V. Vliv fortifikací na utvárení a vývoj mest v CR.: , 2018. ISSN . (presentation)
SMRŽOVÁ, K. Možnosti využití málo frekventovaných oblastí železnicní infrastruktury  In PhD RESEARCH SYMPOZIUM 2018. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2018, p.47-52. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
HOLOPÍRKOVÁ, L. Mikroklima interiéru budov.: , 2018. ISSN . (presentation)
ŽABICKOVÁ, I. Moderní konstrukce z dusané hlíny. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2018, vol.18, no.9/2018, p.38-43. (journal article)
OBRŠÁL, N. Východiska flexibilního územního plánování  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2018, p.42-46. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
HORÁKOVÁ, E. Sociologická a urbanistická analýza mesta použitím dat mobilních operátoruí  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2018, p.6-11. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E. Získávání dat pro hodnocení kvality verejných prostranství.Brno: , 2018. ISSN . (presentation)
KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E. Získávání dat pro hodnocení kvality verejných prostranství  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2018, p.20-27. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
KUDA, D. Tendence soucasné architektury ve strukturálním pojetí díla.: , 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (presentation)
STRUHARÍK, D. VÝVOJ TYPOLOGIE OTEVRENÉHO BYTOVÉHO DOMU V CESKÉM PROSTREDÍ VE 20. STOLETÍ V KONTEXTU EVROPSKÝCH PROJEKTU  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2018, p.111-117. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
BAŽÍK, L. Trvale udržitelná hlinená architektura  In PhD Research Sympozium 2018. : , 2018, p.77-82. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)
FORETNÍK, J.; STÝBLO, J. Performing Jaroslavice.Wien: Technische Universität Wien, 2018. ISBN 978-3-902816-55-9. (book)
ZÍKA, V. Knihovny a verejný prostor.: , 2018. ISSN . (presentation)
HORÁCEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic.Nanning: Guangxi Arts University, 2018, p.1-90. ISSN . (presentation)
HORÁCEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic.Shanghai: Tongji University, College of Architecture and Urban Planning, 2018, p.1-90. ISSN . (presentation)
HORÁCEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic.Hong Kong: The University of Hong Kong, Architectural Conservation Laboratory, 2018, p.1-90. ISSN . (presentation)
ZÍKA, V. Broschure Denkmalpflege in Niederosterreich Band 59. , ISSN , 2018, vol., no., p.48-51. (journal article)
OBRTLÍK, J. Dilema monumentality. Rozmanitost architektonického výrazu sboru Církve ceskoslovenské v meziválecném období..Praha: , 2018. ISSN . (presentation)
CHYBÍK, J. Energetická hlediska soucasné architektury. TZB Haus Technik, ISSN TZB Haus Technik, 2018, vol.12, no.4, p.48-52. (journal article)
KAFTAN, M.; PREISLER, A.; WENIN, J.; SAUTTER, S.; SCHLAGER, T.; RENNHOFER, M.; SELKE, T. Vitality - design rules for building integrated photovoltaics in the early project development stage.: , 2018, p.32-39. ISSN . ()
ŠLAPETA, V. The old Town Hall. Chapter: The Old Town Hall.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.164-189. ISBN 978-80-88258-08-7. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Staromestská radnice. Chapter: Staromestská radnice.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.164-189. ISBN 978-80-88258-07-0. (book chapter)
HORÁCEK, M. Conservation Area or Integrated Development? The Cases of Ceský Krumlov and Trebíc.Nîmes: Scientific Symposium Heritage and Sustainable City, CIVVIH ICOMOS, 2018, p.1-10. ISSN . (presentation)
HORÁCEK, M. Pustevny v mezicase. ERA 21, ISSN ERA 21, 2018, vol.2018, no.4, p.16-17. (journal article)
ŠLAPETA, V. Slavné vily Prahy 5 - Barrandov. Chapter: Slavné vily Prahy 5 - Barrandov.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.69-70. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Slavné vily Prahy 5 - Barrandov. Chapter: Slavné vily Prahy 5 - Barrandov.Praha: Foibos book s.r.o., 2018, p.67-68. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Slavné vily Prahy 5 - Barrandov. Chapter: Slavné vily Prahy 5 - Barrandov.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.65-66. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
MOGGERT,M. The Local Centers' Development of Berlin: Analyzing Different Cultural Influences with Impact on Urban Changes.: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2018. ISSN 1307-6892. (abstract)
ŽABICKOVÁ, I. Únosnost pilíru a sten, vliv vlhkosti na pevnost cihel.: , 2018. ISSN . (multimedia)
OBRTLÍK, J. The young Czechoslovakia among avant-garde of Europe.Wroclaw: Museum of Architecture, 2018. ISSN . (presentation)
ŠLAPETA, V. Stavby století stredoceského kraje. Chapter: Stavby století Stredoceského kraje.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.158-159. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Stavby století stredoceského kraje. Chapter: Stavby století Stredoceského kraje.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.148-151. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Stavby století stredoceského kraje. Chapter: Stavby století Stredoceského kraje.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.126-128. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Stavby století stredoceského kraje. Chapter: Stavby století Stredoceského kraje.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.123-125. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Stavby století stredoceského kraje. Chapter: Stavby století Stredoceského kraje.Praha: Foibos books, s.r.o., 2018, p.107-109. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Stavby století stredoceského kraje. Chapter: Stavby století Stredoceského kraje.Praha1: Foibos Books s.r.o., 2018, p.100-103. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Stavby století stredoceského kraje. Chapter: Stavby století Stredoceského kraje.Praha: Foibos books .s.r.o., 2018, p.79-81. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Stavby století Stredoceského kraje. Chapter: Stavby století Stredoceského kraje.Praha: Foibos Books s.r.o., 2018, p.6-17. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)
CHYBÍK, J. Vyhodnocení spokojenosti uživatelu pasivního bytového domu pro seniory. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, vol.1, no.8, p.1-11. (journal article)
KILNAROVÁ, P. METODIKA A HODNOCENÍ KVALITY NÁMESTÍ STREDOEVROPSKÝCH MEST.: , 2018, p.1-39. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)
NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. Origloo - Bringing Human-Scale Origamic Structures, Design, and Fabrication to the Architectural Masses.Oxford: Department of Engineering Science, University of Oxford, 2018, p.82-83. ISSN . (abstract)
VÍTEK, J. Hladce pruhované mesto. Architektúra & urbanizmus, ISSN Architektúra & urbanizmus, 2018, vol.52, no.3-4, p.228-239. (journal article)
DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; WITTMANN, M. Rozvoj a plánování soudobých mest 2.: VUT v Brne, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5630-3. (book)
HORÁCEK, M. Reflection on the Venice Charter: Questionnaire for the European Committees of ICOMOS: Czechia.Paris-Charenton: ICOMOS, 2018, p.1-13. ISSN . (presentation)
CHYBÍK, J. Nové administrativní centrum Lesu CR. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, vol.6, no.6, p.1-7. (journal article)
WITTMANN, M.; KOPÁCIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures: Sustainability Surveys in Brno, Czech Republic.: , 2018. ISSN . (presentation)
VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B.; VANEREK, J. Rekonstrukce drevených trámových stropu netodou spražení. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, vol., no.1, p.1-7. (journal article)
WITTMANN, M.; KOPÁCIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures. Sustainability surveys in Brno, Czech Republic..Praha: , 2018, p.859-859. ISSN . (abstract)
BOHÁC, I.; LEHAROVÁ, A. a kol. Století sakrální architektury.Brno: FA VUT v Brne, 2018. ISBN 978-80-214-5637-2. (book)
ADAMEC, E. Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita (Recenze) Stavba 2/2018. Architekt, ISSN Architekt, 2018, vol., no.2/2018, p.88-89. (journal article)
ZÍKA, V. Využití 3D scanu mesta pri rekonstrukci zaniklých staveb ve Znojme.Praha: Archeologický ústav AV CR, Praha, v.v.i., 2018, p.83-83. ISBN 978-80-7581-007-6. ISSN . (abstract)
CHYBÍK, J. Moderní administrativní centrum Lesu CR. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, vol.1, no.1, p.1-7. (journal article)
ŽABICKOVÁ, I. Únosnost pilíru a sten, vliv vlhkosti na pevnost cihel  In Zdravé domy 2018. Brno: Sdružení hlineného stavitelství z.s., 2018, p.7-14. ISBN 978-80-904593-5-9. (conference paper)
NEUMAYEROVÁ, E. Tradicní hlinené stavby a jejich nízká odolnost vuci otresum, konstrukcní zásady snižující rizika destrukce staveb.Brno: Sdružení hlineného stavitelství, z.s., 2018, p.82-89. ISBN 9788090459359. ISSN . (review)
BAŽÍK, L. Prehled mechanických vlastností hlineného stavebního materiálu.: Sdružení hlineného stavitelství z.s., 2018, p.76-81. ISBN 9788090459359. ISSN . (review)
ŠLAPETA, V. Urbanismus a územní rozvoj. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2018, vol.2018, no.2, p.3-4. (journal article)
ŠLAPETA, V. ERA. ERA 21, ISSN ERA 21, 2018, vol., no.2, p.11-11. (journal article)
VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B.; VANEREK, J. Rekonstrukce drevených trámových stropu - metoda spražení drevo-materiál na bázi dreva   In Drevostavby 2018. Volyne: , 2018, p.259-267. ISBN 978-80-86837-90-1. (conference paper)
HORÁCEK, M. Architecture of Brno, 1900–1939, and Mies van der Rohe’s Villa Tugendhat.Tallinn: Tallinn University of Applied Sciences, 2018, p.1-80. ISSN . (presentation)
HORÁCEK, M. Posudek knihy Pavla Kaliny Hluboké mesto.Praha: Academia, 2018, p.1-2. ISSN . (review)
CHYBÍK, J. Lesy v lese  In Drevostavby 2018. Volyne: , 2018, p.23-28. ISBN 978-80-86837-90-1. (conference paper)
HORÁCEK, M. Nikos A. Salingaros, Sjednocená teorie architektury.Praha: CVUT, 2018, p.1-70. ISSN . (presentation)
HORÁCEK, M. „Duchovní organismus prostoupený umením“: Rudolf Eitelberger a stavba mest podle umeleckých zásad. Zprávy památkové péce, ISSN Zprávy památkové péce, 2018, vol.78, no.2, p.124-129. (journal article)
PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Místa bez vedomí. Strategie obnovy jihomoravského pohranicí. Zlatý rez, ISSN Zlatý rez, 2018, vol., no.40, p.60-67. (journal article)
ŽABICKOVÁ, I. Earth Construction & Tradition . Chapter: Earth Construction & Tradition .Vienna: IVA Institut für vergleichende Architekturforschung; 1st edition (March 1, 2018), 2018, p.105-121. ISBN 978-3-900265-37-3. (book chapter)
LEITMANNOVÁ, A. Creative spaces, The reuse of empty spaces by the creative industry  In Proceedings CA2RE Conference for Artistic and Architectural Research. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 2018, p.195-206. ISBN 978-961-7032-03-1. (conference paper)
HORÁCEK, M. Nikos A. Salingaros, Sjednocená teorie architektury.Brno: VUTIUM, 2018, p.1-7. ISSN . (presentation)
HORÁCEK, M. Recenze clánku o Rudolfu Eitelbergerovi pro Zprávy památkové péce.Praha: Národní památkový ústav, 2018, p.1-2. ISSN . (review)
HORÁCEK, M. Historické prostredí a soucasná architektura: Verze 2017. Zprávy památkové péce, ISSN Zprávy památkové péce, 2018, vol.77, no.6, p.633-642. (journal article)
ADAMEC, E. Nikos Salingaros - odkaz pro Wikipedii v ceském jazyce.: , 2018. ISSN . (encyclopedia)
KOPÁCIK, G. Urbanismus na Fakulte architektury VUT v Brne v dobových souvislostech.: , 2018. ISSN . (lecture)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENCKOVÁ, B.; NOVÁK, J. Pameti absolventu školy architektury VUT v Brne a významné studentské aktivity 1919–2017.Brno: Fakulta architektury VUT v Brne, 2018. ISSN . (lecture)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENCKOVÁ, B. Pameti absolventu školy architektury VUT v Brne a významné studentské aktivity 1919–2017.Brno: Fakulta architektury VUT v Brne, 2018. (book)
KOPÁCIK, G.; KILNAROVÁ, P. Vliv charakteru a umístení urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území.: , 2018. ISSN . (lecture)
HORÁCEK, M. Posudek knihy: Jan Galeta ed., Architektura mezi myšlenkou a skutecností.Brno: Masarykova univerzita, 2018, p.1-2. ISSN . (review)
LEITMANNOVÁ, A. Kultúrne priestory - priestor pre kultúru. Využitie prázdnych prieszorov pre kreatívny priemysel.Bratislava: Miesta pre ludí, o.z., 2018, p.1-73. ISSN . (report)
CHYBÍK, J. Prostredí v energeticky úsporném dome. Stavebnictví, ISSN Stavebnictví, 2018, vol.12, no.01-02, p.32-35. (journal article)
JOJA, M. Proceedings of the CA2RE conference at the University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 8-11 September 2017  In Proceedings of the CA2RE conference at the University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 8-11 September 2017. : , 2018, p.87-96. ISBN 978-961-7032-03-1. (conference paper)
TOMAN, R. Aspekty bydlení ve výškových budovách v Cíne; na mestských formách záleží, kulturní a politické aspekty vývoje cínských mest.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, Ústav urbanismu, 2018. ISBN 978-80-214-5626-6. (book)
HORÁCEK, M. Držiteli Driehausovy ceny 2018 jsou Marc Breitman a Nada Breitman-Jakov. Archiweb, ISSN Archiweb, 2018, vol.2018, no.leden, p.1-2. (journal article)
 
2017
KILNAROVÁ, P.; WITTMANN, M. Open Space between Residential Buildings as a Factor of Sustainable Development – Case Studies in Brno (Czech Republic) and Vienna (Austria)  In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2017, p.1-12. (conference paper)
BOHÁC, I. ZOO in the 21st century  In Education, training and communication in cultural Management of Lanscape. Macao - Portugalsko: IPT Tomar, 2017, p.129-144. ISBN 978-989-99131-4-1. (conference paper)
BOHÁC, I.; HRUBÝ, J.; LEHAROVÁ, A.; ADAMEC, E. Arnoldova vila - možnosti a limity památkové obnovy.Brno: Vysoké ucení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péce, 2017. ISBN 978-80-214-5597-9. (conference proceedings)
CHYBÍK, J. Modrice, dejiny mesta. Chapter: Farnost pri kostele sv. Gotharda po roce 1990.Brno: , 2017, p.817-824. ISBN 978-80-7275-103-7. (book chapter)
OBRTLÍK, J. Socialistická architektura trpená a trpící. Kontexty , ISSN Kontexty , 2017, vol.IX. (2017), no.6, p.23-27. (journal article)
BOHÁC, I.; HRUBÝ, J. ZOO Brno - hledání identity.Brno: FA VUT v Brne, 2017. ISBN 978-80-214-5570-2. (book)
PETRÍCKOVÁ, M. Studentská architektonická soutež BETON A ARCHITEKTURA 2017. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2017, vol.2017, no.6, p.80-83. (journal article)
RYŠKOVÁ, M. Textilní továrny Moravy a Slezska  In Prumyslové dedictví Moravy. Industrial Patrimony of Moraviae.. Brno: VUT v Brne , 2017, p.22-23. ISBN 978-80-214-5580-1. (conference paper)
HORÁCEK, M. Protecting Life: The Common Goals of Nature Reserves and Architectural Heritage Sites.Delhi: ICOMOS, 2017, p.1-1. ISSN . (presentation)
ZEMÁNKOVÁ, H.; RYŠKOVÁ, M. Industrial Patrimony of Moravia.Brno: VUTIUM , 2017. ISBN 978-80-214-5580-11. (conference proceedings)
HORÁKOVÁ, E. Jaká data mesta nejcasteji sbírají a otvírají.Praha: , 2017. ISSN . (presentation)
HORÁKOVÁ, E. Jaká data mesta nejcasteji sbírají a otvírají  In 7. mezinárodní konference Architektura a urbanismus, Soucasný výzkum. Praha: , 2017, p.59-62. ISBN 978-80-01-06318-7. (conference paper)
HRABEC, J.; BOHÁC, I.; LEHAROVÁ, A. Památková péce v praxi - metody-remesla-technologie.Brno: FA VUT v Brne, 2017. ISBN 978-80-214-5568-9. (book)
WITTMANN, M. a kol. Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostoru pro udržitelný urbánní rozvoj. .Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2017, p.1-351. ISBN 978-80-7204-955-4. (book)
MOSLER, Š. HISTORICKÝ PIVOVAR – POTENCIONÁL REGIONÁLNÍHO ROZVOJE  In Kniha Prumyslové dedictví Moravy, Industrial patrimony of Moravie. : , 2017, p.19-20. ISBN 978-80-214-5580-1. (conference paper)
HORÁCEK, M. Cesta za Plecnikem 2017. Chapter: Výjimecná hodnota díla Josipa Plecnika v kontextu architektury humanismu ve 20. a 21. století.Brno: Fakulta architektury VUT v Brne, 2017, p.40-51. ISBN 978-80-214-5534-4. (book chapter)
HORÁCEK, M. Cesta k Bodamskému jezeru 2017. Chapter: Architektura a umení na rozhraní Nemecka, Švýcarska a Rakouska.Brno: Fakulta architektury VUT v Brne, 2017, p.8-13. ISBN 978-80-214-5533-7. (book chapter)
PETRÍCKOVÁ, M. Beton a architektura 2017.Brno: FA VUT v Brne, 2017. ISBN 978-80-214-5550-4. (book)
JOJA, M.; PETRÍCKOVÁ, M. Pop-up:Aktivace nevyužívaných prostoru  In PhD Research Sympozium 2017. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2017, p.67-73. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
ŠTEPÁNKOVÁ, L. Geoprostorová analýza veletržních areálu  In PhD Research Sypmozium. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2017, p.61-66. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
KUDA, D. Konstrukce a architektonický prostor  In PhD Research Sympozium, Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2017. Brno: Vysokéucení technické v Brne, 2017, p.82-88. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
SEDLÁK, J. Paneland nejvetší ceskoslovenský experiment. Chapter: Obcanská dovybavenost.Brno: , 2017, p.199-213. ISBN 978-80-7027-312-8. (book chapter)
KRISTEK, J.; KUPKOVA, M. Paneland, nejvetší ceskoslovenský experiment.. Chapter: Televize v paneláku – panelák v televizi. Reflexe sídlištní výstavby 70. let v ceskoslovenské televizní produkci..Brno, Moravská galerie: , 2017, p.45-63. ISBN 978-80-7027-312-8. (book chapter)
SMRŽOVÁ, K. Železnice - Alternativní možnosti pro architekturu  In PhD Research Sympozium 2017. : , 2017, p.95-100. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
SERENCKO, I. Vizuální komunikace ve verejném prostoru  In PhD Research Sympozium 2017. : , 2017, p.1-6. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. PhD Research Sympozium 2017.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2017. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference proceedings)
KOKOLIA KRÍŽOVÁ, I. Výrazové prvky soucasné architektury   In PhD Research Sympozium 2017. Brno: , 2017, p.74-81. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
JEŽKOVÁ, T. VLIV VEREJNÉHO A DEVELOPERSKÉHO ZÁJMU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   In PhD Research Sympozium 2017. : , 2017, p.21-26. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
MATYÁŠOVÁ, J. Rozbor trí obytných souboru ve meste Víden  In PhD Research Sympozium. Brno: , 2017, p.54-60. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
LEITMANNOVÁ, A., Priestor pre kreativitu, Využitie prázdnych priestorov miest pre kreatívny priemysel  In PhD Research Sympozium 2017. Brno: FA VUT, Brno, 2017, p.40-45. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
KUDA, D. Architektonická studie interiéru klenotnictví Coralium.: , 2017. ISSN . (study)
ZÍKA, V. Svetové vizualizace.: , 2017. ISSN . (presentation)
KILNAROVÁ, P. Vliv charakteru a umístení urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území.: , 2017. ISSN . (lecture)
HRUBÝ, J.; BOHÁC, I. Recko - základy evropské architektury - bilance zahranicních exkurzí.Brno: FA VUT v Brne, 2017. ISBN 978-80-214-5569-6. (book)
HORÁCEK, M. Architecture of Brno, 1900–1939, and Mies van der Rohe’s Villa Tugendhat.Sofia: , 2017. ISSN . (lecture)
JOJA, M.; PETRÍCKOVÁ, M. POP-UP/Aktivace nevyužívaných prostoru  In 9th Architecture in Perspective 2017. Ostrava: VŠB Ostrava Fakulta architektury, 2017, p.47-50. ISBN 978-80-248-4058-1. (conference paper)
JENCKOVÁ, B. Elasticita jako urcující faktor prirozené obnovy sídelní struktury  In PhD Research Sympozium. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2017, p.13-20. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
CHROBOCZKOVÁ, A. Brownfields a mesto.: , 2017. ISSN . (presentation)
KUDA, D. Konstrukce a architektonický prostor.: , 2017. ISSN . (presentation)
HORÁKOVÁ, E. Potenciál využití otevrených dat v mestském plánování.: , 2017. ISSN . (presentation)
KILNAROVÁ, P. Vyhodnocování dat o kvalite verejných prostranství  In PhD Research Symposium, Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2017. Brno: Vysoké ucení technivké v Brne, 2017, p.27-33. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
KILNAROVÁ, P. Vyhodnocování dat o kvalite verejných prostranství.Brno: Vysoké ucení technivké v Brne, 2017, p.1-1. ISSN . (presentation)
HORÁKOVÁ, E. Potenciál využití otevrených dat v mestském plánování  In PhD Research Sympozium. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2017, p.6-12. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)
LICKOVÁ, N. Rozdílné prístupy státu k hospodarení s deštovými vodami  In Sborník PhD Research Sympozia. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2017, p.34-41. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
HORÁKOVÁ, E. Využití a interpretace otevrených a verejných mestských dat.Ostrava: Vysoá škola bánská - Technická universita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017, p.121-125. ISSN . (presentation)
ADAMEC, E. Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (3. cást).Brno, Fakulta Architektury VUT: ADAMEC studio - klasické socharství, architektura a urbanismus, 2017. ISBN 978-80-7537-065-5. (book)
HORÁKOVÁ, E. Využití a interpretace otevrených a verejných mestských dat  In Architektura v perspektive 2017. Ostrava: Vysoá škola bánská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017, p.121-125. ISBN 978-80-248-4058-1. (conference paper)
OBRTLÍK, J. Growth and Identity as Basic Principles of City Planning  In Territori Competitivi e Progetti di Reti / Competitive Territories and Design of Networks. Roma: INU Edizioni, 2017, p.184-186. ISBN 978-88-7603-174-8. (conference paper)
HORÁCEK, M. Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita.Brno: VUTIUM, 2017, p.1-402. ISBN 978-80-7485-138-4. (book)
MOSLER, Š. HISTORICAL BREWERY – POTENTIAL FOR REGIONAL DEVELOPMENT.: , 2017. ISSN . ()
MOSLER, Š. HISTORICAL BREWERY – POTENTIAL FOR REGIONAL DEVELOPMENT.: , 2017. ISSN . (lecture)
KRISTEK, J. Architektura bez architekta.Bratislava: ARCH o architektúre a inej kultúre, odborno-vedecký casopis, EUROSTAV, s.r.o., 2017, p.50-55. ISSN . (editorial)
CHYBÍK, J. Interní prostredí v energeticky úsporných domech. HOMO PROFIS, ISSN HOMO PROFIS, 2017, vol.2., no.2., p.40-41. (journal article)
ZEMÁNKOVÁ, H.; BOHÁC, I. Prumyslové dedictví Moravy.Brno: FA VUT v Brne, 2017. ISBN 978-80-214-5580-1. (conference proceedings)
ŠLAPETA, V. BRUTALISM architecture of Everyday Culture, Poetry and Theory. Chapter: BRUTALISM architecture of Everyday Culture, Poetry and Theory.Stuttgart: Park Books AG Zuerich and Wuestenrot Foundation, 2017, p.145-152. ISBN 978-3-03860-075-6. (book chapter)
ŠLAPETA, V. SOS Brutalismus . Chapter: The Czechoslovakian Embassy in East Berlin. A building and its political context in Cold War times..Stuttgart : Park Books AG Zuerich and Wuestenrot Foundation , 2017, p.145-152. ISBN 978-3-03860-075-6. (book chapter)
TOMAN, R. Configurative urbanism; the forgotten theory for our urban future .Tianjin, China: Tianjin University, 2017. ISSN . ()
VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Rekonstrukce drevených trámových stropu. TZB-info, ISSN TZB-info, 2017, vol., no.1, p.1-7. (journal article)
ŠMÍDEK, P.; SLÁDECEK, S. Cesta za Plecnikem.Brno: FA VUT v Brne, 2017. ISBN 978-80-214-5534-4. (book)
PALACKÝ, J. Origami From an Architects's and Teacher's Point of View.Praha: , 2017. ISSN . (presentation)
KUDA, D. Luxusní vila Weinhaus.: , 2017. ISSN . (study)
KILNAROVÁ, P. The Open Space between Residential Buildings as a Factor of Sustainable Development – Case Studies in Brno (Czech Republic) and Vienna (Austria).Prague: , 2017, p.1-1. ISSN . (presentation)
URBÁŠKOVÁ, H. Využitie tradicných prírodných materiálov na vidieku.  In Vidiecke stavby v európskych regiónoch IV: Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra : Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2017, p.142-148. ISBN 978-80-552-1707-9. (conference paper)
KUDA, D. Bytový dum Korenského.: , 2017. ISSN . (study)
OBRTLÍK, J. Growth and Identity as Basic Principles of City Planning.Napoli: INU - Italian Institute of Urban Planning, 2017. ISSN . (presentation)
HORÁCEK, M. Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries. Chapter: The architectural rhythm of a small town ... is very familiar to as. A Small Town as an Aesthetic Ideal of the Twentieth Century..Praha: Karolinum press, 2017, p.52-73. ISBN 978-80-246-3645-0. (book chapter)
ZÍKA, V. Rekonstrukce stredoveké podoby Znojemského hradu a jeho vliv na pocátky mesta.: , 2017. ISSN . (presentation)
HORÁCEK, M. Umeleckohistorické syntézy ve službách prítomnosti: Poznámky k novým knihám o architekture novoveku v ceských zemích. Zprávy památkové péce, ISSN Zprávy památkové péce, 2017, vol.77, no.1, p.155-164. (journal article)
KRATOCHVÍL, J. Sexy balvan pod Starým vrchem. ARCH, ISSN ARCH, 2017, vol., no.6/2017, p.40-42. (journal article)
OBRTLÍK, J. Historie vzniku sboru Církve ceskoslovenské husitské v Námešti nad Oslavou a jeho architektonicky významné budovy. Vlastivedný vestník moravský. Muzejní a vlastivedná spolecnost v Brne AB AC , ISSN Vlastivedný vestník moravský. Muzejní a vlastivedná spolecnost v Brne AB AC , 2017, vol.LXIX/2017, no.2, p.149-157. (journal article)
KUDA, D. Interiér Cafeteria ASADO.: , 2017. ISSN . (study)
PALACKÝ, J.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. High Line: Realizacní principy, udržitelnost a spolecenský kontext. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2017, vol.2017, no.2, p.22-29. (journal article)
CHYBÍK, J. Tepelná ochrana budov 2017. Chapter: Monolitické konstrukce s restringovaným vedením tepla.Bratislava: BB Print, s.r.o., 2017, p.94-99. ISBN 978-80-89627-07-3. (book chapter)
LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P. Karel IV.- sakrální architektura  In Karel IV. - sakrální architektura. Brno: VUT FA v Brne, 2017, p.12-15. ISBN 978-80-214-5327-2. (conference paper)
ŠMÍDEK, P.; HORÁCEK, M. Cesta k Bodamskému jezeru .Brno: FA VUT v Brne, 2017. ISBN 978-80-214-5533-7. (book)
ŽABICKOVÁ, I.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Kombinace dreva a hlíny v moderním stavebnictví – novostavby.: , 2017. ISSN . (multimedia)
ZEMÁNKOVÁ, H. Macao, Notes on the charming village.Portugalsko, Macao: Apheleia, 2017. ISBN 978-80-214-5481-1. (book)
PALACKÝ, J.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. High Line: Chytrý design v kontextu udržitelného rozvoje. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2017, vol.2017, no.1, p.17-27. (journal article)
ŠTASTA, J. Kvantitativní hodnocení intenzity denního osvetlení v sakrální architekture a využití v praxi, Sborník konference Veda Výzkum Inovace 2017  In Sborník konference Veda Výzkum Inovace. Zlín: VVVI,s.r.o., 2017, p.5-11. ISBN 9788090669727. (conference paper)
KOZELSKÝ, T. Nový typ: Hybrid  In Rozvoj mest: sborník interního kolokvia DSP FA VUT v Brne. Brno: VUTIUM, VUT v Brne, 2017, p.80-92. ISBN 978-80-214-5478-1. (conference paper)
STEHLÍK, O.; URBÁŠKOVÁ, H.; CHROBOCZKOVÁ, A.; LEITMANNOVÁ, A.; KILNAROVÁ, P.; KOZELSKÝ, T.; VYLETELOVÁ, S. Rozvoj mest .Brno: VUTIUM, FA VUT v Brne, Ústav urbanismu, 2017, p.1-65. ISBN 978-80-214-5478-1. (conference proceedings)
ŽABICKOVÁ, I.; STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z. Kombinace dreva a hlíny v moderním stavebnictví – historické stavby.: , 2017. ISBN 978-80-86837-72-7. ISSN . (multimedia)
ŠTASTA, J. DENNÍ OSVETLENÍ V PRVNÍ REALIZOVANÉ NOVOSTAVBE KOSTELA ST. FRONLEICHNAM OD ARCHITEKTA RUDOLFA SCHWARZE   In Sborník abstraktu. : , 2017, p.49-49. ISBN 9788021454620. (conference paper)
ŠTASTA, J. Orientace kostelu po druhém vatikánském koncilu na území brnenské diecéze  In Sborník abstraktu. : , 2017, p.24-24. ISBN 9788021454620. (conference paper)
KOZELSKÝ, T. Sociální reaktor.Praha: Institut umení - Divadelní ústav, Praha, 2017. ISSN . (review)
TOMAN, R. Tools to contemplate on space and structure .Nanjing: GKStudio, 2017, p.60-61. ISSN . ()
ŠTASTA, J. O vhodném množství svetla v sakrální architekture. Svetlo, ISSN Svetlo, 2017, vol.20, no.1, p.18-20. (journal article)
 
2016
PALACKÝ, J. New York: Tvorba a rozvoj verejného mestského prostoru. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2016, vol.2016, no.6, p.11-23. (journal article)
LEITMANNOVÁ, A. Aktivizmus vo verejnom priestore  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brne, 2016, p.59-63. ISBN 978-80-214-5452-1. (conference paper)
HAVLIŠ, K. 5+5 Stadterneuerung - obnova malých a stredních mest v Dolním Rakousku a na jižní Morave  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brne, 2016, p.12-16. ISBN 978-80-214-5452-1. (conference paper)
HAVLIŠ, K. Koncepce výuky urbanismu na FA VUT v Brne  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brne, 2016, p.9-11. ISBN 978-80-214-5452-1. (conference paper)
FRANTIŠÁK, L.; HAVLIŠ, K. a kol. URBANITY.Brno: FA VUT v Brne, 2016. ISBN 978-80-214-5452-1. (conference proceedings)
FRANTIŠÁK, L. Návraty k mestskému domu  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brne, 2016, p.40-43. ISBN 978-80-214-5452-1. (conference paper)
KOPÁCIK, G. Výzvy soudobého urbanismu  In Urbanity. Brno: Fakulta architektury VUT v Brne, 2016, p.17-20. ISBN 978-80-214-5452-1. (conference paper)
KOZELSKÝ, T. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výrocí vzdelávání na škole architektury v Brne. Chapter: Strategie developmentu pro konverzi industriálních objektu v CR a modifikace modelu jejich ekonomické nárocnosti.Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkynova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, 2016, p.79-92. ISBN 978-80-7204-947-9. (book chapter)
KOPÁCIK, G.; KRISTEK, J.; LICKOVÁ, N. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výrocí vzdelávání na škole architektury v Brne. Chapter: Urbanismus na FA VUT v Brne v dobových souvislostech.Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkynova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, 2016, p.34-49. ISBN 978-80-7204-947-9. (book chapter)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výrocí vzdelávání na škole architektury v Brne. Chapter: Mapování podstatných studentských aktivit a sber autentických príbehu absolventu školy architektury brnenské techniky od roku 1919 až po soucasnost.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016, p.50-78. ISBN 978-80-7204-947-9. (book chapter)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výrocí vzdelávání na škole architektury v Brne.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016, p.1-94. ISBN 978-80-7204-947-9. (book)
KILNAROVÁ, P. Udržitelnost v urbanistické teorii a praxi - Udržitelný urbanismus  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brne, 2016, p.64-67. ISBN 978-80-214-5452-1. (conference paper)
CHYBÍK, J. Jubilant Ivan Ruller. Bulletin Ceské komory architektu, ISSN Bulletin Ceské komory architektu, 2016, vol.23, no.4, p.16-17. (journal article)
BOHÁC, I.; LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P.; KRÍŽ, M. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výrocí vzdelávání na škole architektury v Brne. Chapter: Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výrocí vzdelávání na škole architektury v Brne.Brno: FA VUT v Brne, 2016, p.7-33. ISBN 978-80-7204-947-9. (book chapter)
ZEMÁNKOVÁ, H. Conversion of Abandoned Buildings and Areas.Brno: FA VUT Brno, 2016, p.1-91. ISBN 978-80-214-5448-4. (book)
ŠMÍDEK, P.; KRATOCHVÍL, J.; FRANTIŠÁK, L. Cesta do Holandska .Brno: FA VUT v Brne, 2016. ISBN 978-80-214-5423-1. (book)
FRANTIŠÁK, L. CESTA DO HOLANDSKA 2016. Chapter: Holandská centra, necentra, predmestí a periferie.Brno: FA VUT v Brne, 2016, p.14-17. ISBN 978-80-214-5423-1. (book chapter)
KOPÁCIK, G.; HAVLIŠ, K.; KRISTEK, J.; KILNAROVÁ, P. Urbanismus na FA VUT v Brne v dobových souvislostech.: , 2016. ISSN . (lecture)
BOHÁC, I. Pedagogové oboru architektura na VUT v Brne.Brno: , 2016. ISBN 978-80-7204-947-9. ISSN . (lecture)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENCKOVÁ, B. Mapování studentských aktivit a sber príbehu absolventu FA VUT v Brne z období 1919 až 2016.Brno: Fakulta architektury VUT v Brne, 2016. ISSN . (lecture)
BOHÁC, I.; LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P.; KRÍŽ, M. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výrocí vzdelávání na škole architektury v Brne.Brno: , 2016. ISSN . (presentation)
SVOBODA, F.; PONEŠOVÁ, B.; MARKEL, M.; HOMOLA, A.; CZAJKOWSKI, P. Krajina jako dílo. Barokní krajinou od Mikulova po Znojmo..Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracovište v Brne, 2016. ISBN 978-80-87967-08-9. (book)
HOMOLA, A. a kol. Krajina jako dílo. Kritický katalog výstavy.Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracovište v Brne, 2016. ISBN 978-80-87967-09-6. (book)
CHROBOCZKOVÁ, A.; HAVLIŠ, K. Smart City Graz. Smart Cities, ISSN Smart Cities, 2016, vol., no.4, p.78-79. (journal article)
KRISTEK, J. Globalizace, mesta, migrace. Rozhovor se Saskií Sassen..Brno: Smart Cities Media s. r. o., 2016, p.54-56. ISSN . (interview)
KRISTEK, J.; PLÁŠKOVÁ, K. Od integrace k rozmanitosti. Rozhovor Jana Kristka a Karolíny Pláškové s Ursulou Struppe..Brno: ERA Média, s.r.o., 2016, p.32-34. ISSN . (interview)
HORÁCEK, M. Max Dvorák: Katechismus památkové péce pro 20. a 21. století?.Praha: ICOMOS, 2016, p.1-2. ISSN . (lecture)
SVOBODOVÁ, P.; ŠLAPETA, V.; VRABELOVÁ, R. Brno moderní : Velký pruvodce po architekture 1890-1948.Praha: Paseka, 2016. ISBN 978-80-7432-748-3. (book)
OBRTLÍK, J. Ztišení v sousedství križovatky. ASB, ISSN ASB, 2016, vol.XIII., no.6/2016, p.40-42. (journal article)
BELÁCKOVÁ, K. Nove´ moz?nosti vyuz?itia industria´lnych objektov a pra´ca komunity Re–FACT  In 6th Annual Conference on Archutecture and Urbanism. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2016, p.6-13. ISBN 978-80-214-5418-7. (conference paper)
HLAVSA, T. SB Tool jako nástroj tvorby konceptu energeticky sobestacných budov  In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta Architektury, 2016, p.29-41. ISBN 978-80-214-5418-7. (conference paper)
PALACKÝ, J.; HORÁKOVÁ, E.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; JENCKOVÁ, B. Mapování studentských aktivit a sber príbehu absolventu FA VUT v Brne z období 1919 až 2016.Brno: Fakulta architektury VUT v Brne, Galerie Mini, 2016. ISSN . (presentation)
HORÁCEK, M. O selektivnosti ochrany památek, aneb Život v rezervaci.Praha: Ceské vysoké ucení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péce, 2016, p.1-2. ISSN . (lecture)
KUBÍNOVÁ, Š. Analýza volných prostoru Brnenských panelových sídlišt  In 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2016. Brno: Vysoké ucení techncké v Brne, 2016, p.107-112. ISBN 9788021454187. (conference paper)
NOVÁK, J. Caro premeny plochy - Štúdia bionických modelov architekta Antona Vranku  In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2016, p.57-71. ISBN 9788021454187. (conference paper)
LICKOVÁ, N. Metody zadržování vody v urbánní krajine  In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2016, p.113-124. ISBN 978-80-214-5418-7. (conference paper)
KILNAROVÁ, P. Multikriteriání hodnocení v urbanismu - Souhrnný clánek  In 6th Annual Conference on Archutecture and Urbanism. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2016, p.94-100. ISBN 978-80-214-5418-7. (conference paper)
CHROBOCZKOVÁ, A. Graz - procesy a transformace  In 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism. Brno: Vysoké ucení technické v Brne,Fakulta architektury, 2016, p.87-93. ISBN 978-80-214-5418-7. (conference paper)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2016. ISBN 9788021454187. (conference proceedings)
KOPÁCIK, G. Výzvy soudobého urbanismu.Brno: , 2016. ISSN . (lecture)
FRANTIŠÁK, L. Návraty k mestskému domu.Brno: , 2016. ISSN . (lecture)
CHROBOCZKOVÁ, A. Smart city není jen prázdným heslem - Smart Graz  In URBANITY. Brno: , 2016, p.55-58. ISBN 978-80-214-5452-1. (conference paper)
ADAMEC, E. Zvláštní vydání dvacátého výrocí prátel observatore. Chapter: ??????????????.Hong Kong: Hong Kong Observatory, 2016, p.1-43. ISBN 0000000000000. (book chapter)
ADAMEC, E. Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (2. cást).Frýdek-Místek: KB Grafik - Grafické a reklamní studio, 2016, p.1-50. ISBN 978-80-7537-028-0. (book)
OBRTLÍK, J. Polemika: Brnenské nádraží jako válka svetu. Presun nádraží je reziduem socialistického plánování.. Respekt, ISSN Respekt, 2016, vol.XXVII, no.44/2016, p.42-42. (journal article)
HORÁCEK, M. Tradicionalismus v soucasné architekture.Praha: Ceské vysoké ucení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péce, 2016, p.1-2. ISSN . (lecture)
ŠLAPETA, V. První republika 1918-1938 : Dejiny.Osobnosti.Denní život. . Chapter: Méne je více – Vila Tugendhat.Praha: Extra Publishing s.r.o., 2016, p.116-116. ISBN 978-80-7525-014-8. (book chapter)
ŠLAPETA, V. První republika 1918-1938 : Dejiny. Osobnosti. Denní život.. Chapter: Otevrete okna do Evropy.Praha: Extra Publishing s.r.o., 2016, p.112-115. ISBN 978-80-7525-014-8. (book chapter)
OBRTLÍK, J. Politická korektnost a její vliv na soudobou architekturu  In 8th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2016, p.13-14. ISBN 978-80-248-3940-0. (conference paper)
HORÁCEK, M. A View of Current Classical Architecture in Europe and the USA.South Bend, Indiana, USA: University Notre Dame, 2016, p.1-2. ISSN . (lecture)
CHYBÍK, J. Revitalizace prumyslového areálu. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2016, vol.19, no.5, p.6-12. (journal article)
WITTMANN, M. Vnitrobloky a jejich význam pro udržitelný urbánní rozvoj. Prípadové studie ve meste Brne.. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2016, vol., no.03, p.55-67. (journal article)
HORÁCEK, M. Moderní architektura a historické prostredí: Pet (a mnoho dalších) otázek.Brno: Metodické centrum moderní architektury MCMA, 2016, p.1-2. ISSN . (lecture)
WITTMANN, M.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. The influence of open space on the sustainable development of a residential area. Three time periods – three case studies in the City of Brno (Czech Republic).  In Sustainable City 2016. Southampton: Wit Press, 2016, p.807-819. ISBN 978-1-78466-103-8. (conference paper)
ŠLAPETA, V. Památková obnova vilové architektury 20. a 30.let 20.století. . Chapter: Vilová architektura 20. a 30.let v mezinárodních souvislostech.Brno: NPU Brno , 2016, p.11-13. ISBN 978-80-7480-036-8. (book chapter)
HORÁCEK, M. Tradicní architektura a obraz mesta ve 20. a 21. století.Jihlava: INTBAU Czechia, 2016, p.1-2. ISSN . (lecture)
WITTMANN, M. Vnitrobloky a jejich význam pro udržitelný urbánní rozvoj. Prípadové studie ve meste Brne..Hradec Králové: PRO GOCÁR z.s., konference Vnitrobloky, 2016. ISSN . (lecture)
KRISTEK, J. Architektovy cesty aneb Moci, kde jsi?.Brno: ERA Média, s.r.o., 2016, p.20-22. ISSN . (editorial)
KRISTEK, J. Muže architektura zabíjet? O morálce, profesní etice a lidských právech. Rozhovor Jana Kristka s Michaelem Kimmelmanem..Brno: ERA Média, s.r.o., 2016, p.26-27. ISSN . (interview)
PETRÍCKOVÁ, M.; JOJA, M. Interpretace tradicních strukturálních principu v soudobé architekture  In 8 th Architecture in Perspective 2016. Ostrava: , 2016, p.217-220. ISBN 978-80-248-3940-0. (conference paper)
EYER, D. Baubiologie in Tschechien III.. Wohnung + Gesundheit, ISSN Wohnung + Gesundheit, 2016, vol.2016, no.160, p.16-17. (journal article)
KRISTEK, J.; PLÁŠKOVÁ, K. Architektura sedmého dne. Rozhovor s Kubou Snopkem..Brno: Archiweb, s.r.o., 2016. ISSN . (interview)
KMOŠEK, V.; KRAUT, J. Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury . Chapter: Koncepce obnovy zdené usedlosti cp. 56 v Trstenici.Rožnov pod Radhoštem, Sebranice: Valašské muzeum v prírode v Rožnove pod Radhoštem, Spolek archaických nadšencu, 2016, p.140-151. ISBN 978-80-87210-57-4. (book chapter)
KRAUT, J.; KMOŠEK, V. Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury . Chapter: Koncepce transferu a obnovy roubeného domu cp.97 z Cisté.Rožnov pod Radhoštem, Sebranice: Valašské muzeum v prírode v Rožnove pod Radhoštem, Spolek archaických nadšencu, 2016, p.122-137. ISBN 978-80-87210-57-4. (book chapter)
KRAUT, J.; KMOŠEK, V.; KMOŠEK, J. Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury . Chapter: Koncepce transferu a obnovy roubené polygonální stodoly cp.97 z Cisté.Rožnov pod Radhoštem, Sebranice: Valašské muzeum v prírode v Rožnove pod Radhoštem, Spolek archaických nadšencu, 2016, p.104-119. ISBN 978-80-87210-57-4. (book chapter)
KRAUT, J.; KMOŠEK, V. Pruzkum a dokumentace památek lidové architektury. Chapter: Stavebnetechnická dokumentace lidových staveb - zamerení a dokumentace polygonální stodoly a roubeného domu usedlosti cp. 97 v Cisté a roubeného domu usedlosti cp. 2 v Trstenici.Rožnov pod Radhoštem, Sebranice: Valašské muzeum v prírode v Rožnove pod Radhoštem, Spolek archaických nadšencu, 2016, p.116-137. ISBN 978-80-87210-56-7. (book chapter)
KMOŠEK, J.; KRENKOVÁ, Z.; KMOŠEK, V.; KRAUT, J. Možnosti prezentace a udržitelné péce o památky lidové architektury. Chapter: Koncepce udržitelné péce a prezentace lidového kulturního dedictví ceskomoravského pomezí - obec Trstenice.Rožnov pod Radhoštem, Sebranice: Valašské muzeum v prírode v Rožnove pod Radhoštem, Spolek archaických nadšencu, 2016, p.122-135. ISBN 978-80-87210-58-1. (book chapter)
KAFTAN, M. Exploration of Optimal Solutions in Architecture. Intenational Journal od Contemporary Architecture "The New ARCH", ISSN Intenational Journal od Contemporary Architecture "The New ARCH", 2016, vol.3, no.2, p.20-27. (journal article)
DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; WITTMANN, M. Rozvoj a plánování soudobých mest .: VUT v Brne, Fakulta architektury, 2016. ISBN ISBN 978-80-214-5333. (book)
CHYBÍK, J. Stopa brnenské Fakulty architektury na EXPO 2015. Energeticky sobestacné budovy, ISSN Energeticky sobestacné budovy, 2016, vol.2016, no.2, p.15-16. (journal article)
CHYBÍK, J. Drevo a udržitelnost. Energeticky sobestacné budovy, ISSN Energeticky sobestacné budovy, 2016, vol.5, no.2, p.9-14. (journal article)
CHYBÍK, J. 150. výrocí Spolku inženýru a architektu. Bulletin Ceské komory architektu, ISSN Bulletin Ceské komory architektu, 2016, vol.2016, no.2, p.94-95. (journal article)
GUZDEK, A. Boj o havírovské nádraží.Ostravské muzeum: , 2016. ISSN . (lecture)
CHYBÍK, J. Role dreva na svetové výstave EXPO 2015 - 2. cást. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2016, vol.22, no.5, p.32-35. (journal article)
CHYBÍK, J. Uplatnení dreva ve výstavních pavilonech na EXPO 2015. TZB-info, ISSN TZB-info, 2016, vol.16, no.16, p.1-4. (journal article)
NOVÁK, F.; CHYBÍK, J. Mezi exponáty na EXPO 2015 se zaradily také samotné pavilony nekterých zemí. Drevarský magazín, ISSN Drevarský magazín, 2016, vol.17, no.6, p.24-27. (journal article)
BOHÁC, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J. Karel IV. - sakrální architektura.Brno: FA VUT v Brne, 2016. ISBN 978-80-214-5327-2. ISSN . (directory)
CHYBÍK, J. Role dreva na svetové výstave EXPO 2015 - 1. cást. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2016, vol.22, no.4, p.38-41. (journal article)
MOGGERT,M. PUBLIC CITY SPACE – ZNOJMO TOWN – RIVER EMBANKMENT OF DYJE  In Sustainability Dilemmas, Transdisciplinary contributions to integrated cultural landscape management. Tomar, Portugalsko: Instituto Terra e Memória, 2016, p.341-349. ISBN 978-989-99131-2-7. (conference paper)
BELÁCKOVÁ, K. Sustainability Dilemmas Transdisciplinary contributions to Integrated Cultural Landscape Management  In Sustainability Dilemmas Transdisciplinary contributions to Integrated Cultural Landscape Management. Tomar , Portugalsko: ARKEOS – perspectivas em diálogo, n? 38-39, 2016, p.405-418. ISBN 978-989-99131-2-7. (conference paper)
DOBROVOLNÝ, P. Opatrení k predcházení vzniku odpadu ve stavebnictví.: , 2016. ISSN . (lecture)
ŽABICKOVÁ, I. Casté prípady poruch hlineného zdiva a možnosti sanace  In Zdravé domy 2016. Brno: Sdružení hlineného stavitelství z.s., 2016, p.79-92. ISBN 978-80-904593-3-5. (conference paper)
GUZDEK, A. Sídlište Lesná v kontextu casu.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2016. ISSN . (dissertation)
FERENC, K.; FERENC, J. Bavorská suburbanizace a územní plánování.Ostrava: Mytago, 2016, p.1-80. ISBN 978-80-87761-20-5. (book)
ŠLAPETA, V. Droga ku nowoczesnosci. Osiedla wekbundu 1927 - 1932. Chapter: Droga ku nowoczesnosci. Osiedla wekbundu 1927 - 1932.Wroclaw: Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016, p.222-258. ISBN 978-83-89262-89-9. (book chapter)
ŠLAPETA, V. A Way to Modernity. The Werkbund Estates.. Chapter: A Way to Modernity. The Werkbund Estates..Wroclaw: Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016, p.222-258. ISBN 978-83-89262-93-6. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Cesta k modernite. Sídlište Werkbundu 1927-1932. Chapter: Vzorové sídlište Werkbundu Baba v Praze (1932.Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2016, p.218-229. ISBN 978-83-89262-91-2. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Der Weg zur Moderne.Werkbund-Sieldungen 1927-1932. Chapter: Die Werkbundsiedlung Baba in Prag-Dejvice 1932 .Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2016, p.234-258. ISBN 978-83-89262-92-9. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Droga ku nowoczesnosci . Osiedla Werkbundu 1927-1932. Chapter: Wzorowe osiedle Werkbundu Baba w Pradzie (1932) .Wroclaw : Muzeum architektury Wroclaw , 2016, p.222-233. ISBN 978-83-89262-89-9. (book chapter)
ŠLAPETA, V. A Way to Modernity. The Werkbund Estates 1927-1932. Chapter: Baba Model Housing Estate in Prague (1932) .Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw , 2016, p.234-258. ISBN 978-83-89626-93-6. (book chapter)
ŠLAPETA, V. A Way to Modernity . The Werkbund Estates 1927-1932. Chapter: Baba Model Housing Estate in Prague (1932) .Wroclaw: Muzeum architektutry Wroclaw , 2016, p.222-233. ISBN 978-83-89262-93-6. (book chapter)
ŠLAPETA, V. Cesta k modernite. Sídlište Werkbundu 1927-1932. Chapter: Cesta k modernite. Sídlište Werkbundu 1927-1932.Wroclaw : Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016, p.222-258. ISBN 978-83-89262-91-2. (book chapter)
ŠLAPETA, V. A Way to Modernity. The Werkbund Estates.. Chapter: Der Weg zur Moderne. Werkbung-siedlungen 1927-1932.Wroclaw: Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016, p.222-258. ISBN 978-83-89262-92-9. (book chapter)
CHYBÍK, J. Drevo - konstrukcní materiál pavilonu EXPO 2015  In Drevostavby 2016. Volyne: VOŠ SPŠ Volyne, 2016, p.3-10. ISBN 978-80-86837-84-0. (conference paper)
CHYBÍK, J. Inženýrská komora 2016. Chapter: Stavební podstata ceského pavilonu nasvetové výstave EXPO 2015.Praha: Ceská komora autorizovaných inženýru a techniku, 2016, p.4-17. ISBN 978-80-87438-74-9. (book chapter)
DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot z pohledu architekta.Plzen: , 2016. ISSN . (lecture)
CHYBÍK, J. Úloha technických disciplín ve vzdelávání architektu  In Architektonické školství - mezi umením a remeslem. : , 2016, p.55-65. ISBN 978-80-214-5337-1. (conference paper)
KRATOCHVÍL, J. Hledání soucasné ornamentiky. ARCH, ISSN ARCH, 2016, vol., no.3, p.47-48. (journal article)
CHYBÍK, J. Municipality smerují k energeticky úsporné výstavbe. Smart Cities, ISSN Smart Cities, 2016, vol.01-16, no.1, p.61-63. (journal article)
ZEMÁNKOVÁ, H. Bringing architectural, heritage, urban needs and mobility, through refunctionalising structures and spaces  In Sustainability Dilemmas. Tomar, Portugalsko: ITM e Instituto Politecnico de Tomar, 2016, p.185-191. ISBN 978-989-99131-2-7. (conference paper)
URBÁŠKOVÁ, H.; VOLNOHRADSKÝ, R.; ZHURAVLYOVA, Y. Promeny mesta Astany. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2016, vol., no.2/2016, p.62-67. (journal article)
BOHÁC, I.; ZÁMECNÍK, M.; DRÁPAL, J.; FRANKOVÁ, T.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; PETROVÁ, M.; VALENTOVÁ, V. Panská sídla jižní Moravy, historie, potenciál a limity využití (cást Litencická pahorkatina).Brno: VUT v Brne, 2016, p.1-218. ISBN 978-80-214-5329-6. (book)
DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot jako hledisko pri návrhu budovy.: , 2016. ISSN . (presentation)
DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot jako hledisko pri návrhu budovy - optimalizace konstrukcí budovy  In Sborník abstraktu konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta stavební, 2016, p.375-375. ISBN 9788021453128. (conference paper)
KRATOCHVÍL, J. Labyrint sveta a ráj srdce. ARCH, ISSN ARCH, 2016, vol., no.1-2, p.40-42. (journal article)
EYER, D.; POLÁK, V. Waldorfkindergarten in Sluštice bei Prag. Ein verstecktes Juwel. . Mench + Architektur, ISSN Mench + Architektur, 2016, vol.2016, no.85/86, p.14-17. (journal article)
 
2015
BOHÁC, I.; HRUBÝ, J.; CERMÁKOVÁ, M. FA + FAVU, ÚSTAVY TEORIE. Chapter: FA + FaVU, ústavy teorie.Brno: Fakulta architektury a Fakulta výtvarných umení, Vysoké ucení technické v Brne, 2015, p.1-160. ISBN 978-80-214-5296-1. (book chapter)
KLODOVÁ, L.; KOHOUTKOVÁ, K.; FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B. Prostorový akt, jevy a telesnost prostoru jako pojítko mezi umelci a architekty.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2015. ISBN 978-80-214-5303-6. (book)
ŠLAPETA, V. 7 x ANTONÍN RAYMOND. Chapter: 7 x ANTONÍN RAYMOND.Praha: Galerie Jaroslava Frágnera, 2015, p.32-41. ISBN 978-80-905782-9-6. (book chapter)
BANZETOVÁ, M. Umení, verejný prostor a propagace. Zprávy Vlastivedného muzea v Olomouci. Vlastivedné muzeum v Olomouci AB EF , ISSN Zprávy Vlastivedného muzea v Olomouci. Vlastivedné muzeum v Olomouci AB EF , 2015, vol.310/2015, no.310, p.143-149. (journal article)
PETRÍCKOVÁ, M. Beton a architektura 2015.Brno: VUT FA Brno, 2015, p.1-50. ISBN 978-80-214-5277-0. (book)
ŽABICKOVÁ, I. Poznej hlínu - Evropský systém vzdelávání v oboru hlinených staveb.: , 2015. ISSN . (lecture)
DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot jako hledisko pri návrhu budov.: , 2015. ISSN . (lecture)
GUZDEK, A. Moje mesto.Mestská knihovna Havírov: , 2015. ISSN . (lecture)
OBRTLÍK, J.; CHYBÍK, J. Funkcionalismus a energeticky úsporné stavení na príkladu vily Tugendhat. ASB, ISSN ASB, 2015, vol.XII., no.6, p.50-54. (journal article)
WITTMANN, M.; URBÁNEK, L.; KUBÍNOVÁ, Š.; KRIŠTOF, M. Volný prostor jakou soucást mesta, vliv volného prostoru na udržitelný urbánní rozvoj..Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, 2015. ISSN . (abstract)
ŽABICKOVÁ, I. Obnova hlineného kulturního dedictví a další možnosti jeho využití..: , 2015. ISSN . (lecture)
TOMAN, R. Chinese and European cultural differences and their influence on urban forms  In International Conference on East Asian Architectural Culture. Gwangju: Korean Association of Architectural History, 2015, p.253-257. (conference paper)
TOMAN, R. Smrt a život amerických velkomest, Nestárnoucí klasika. ERA 21, ISSN ERA 21, 2015, vol., no.5, p.10-10. (journal article)
KRISTEK, J. Príjemne snesitelná lehkost projektilu.Brno: Era21, 2015, p.16-16. ISSN . (miscellaneous)
DOFKOVÁ, J. Ceský architekt v SSSR.. Architekt - nezávislý ctrnáctideník architektu, ISSN Architekt - nezávislý ctrnáctideník architektu, 2015, vol.LXI, no.4/5, p.132-133. (journal article)
NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. Origami ako urcujúca metóda priestorovej architektonickej tvorby  In 7th Architecture in Perspective 2015. Ostrava: Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2015, p.75-77. ISBN 978-80-248-3802-1. (conference paper)
CHYBÍK, J. Carbon dioxide as idicator of quality of indoor environment.Ostrava: Vysoká škola bánská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2015, p.118-121. ISBN 978-80-248-3802-1. (conference proceedings)
PETRÍCKOVÁ, M.; DRÁPAL, J. Tradicní strukturální modely a 3D modelování  In 7th Architecture in Perspektive 2015. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2015, p.78-80. ISBN 978-80-248-3802-1. (conference paper)
CHYBÍK, J. Energeticky úsporné domy v Ceskej republike. Eurostav Brat, ISSN Eurostav Brat, 2015, vol.21, no.9, p.10-14. (journal article)
KRISTEK, J. Rozhovor s Michaelem Sorkinem.Brno: Pixl-e, 2015, p.54-57. ISSN . (interview)
KRISTEK, J. Spravedlive, udržitelne a krásne.Brno: Archiweb, 2015. ISSN . (interview)
WITTMANN, M. Význam volných prostoru pro udržitelný urbánní rozvoj.. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2015, vol.2015, no.3, p.23-25. (journal article)
WITTMANN, M.; KUBÍNOVÁ, Š. Vliv volných prostoru na udržitelný rozvoj mest - teoretické souvislosti výzkumu, problematika panelových sídlišt. Životné prostredie, ISSN Životné prostredie, 2015, vol.2015, no.2, p.87-93. (journal article)
PALACKÝ, J.; WITTMANN, M.; FRANTIŠÁK, L. Evaluation of Urban Open Spaces Sustainability  In Book of Proceedings AESOP Prague Annual Congress 2015 Definite Space – Fuzzy Responsibility. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, 2015, p.701-715. ISBN 978-80-01-05782-7. (conference paper)
FERENC, K. Analýza suburbanizace v kontextu prímestkých vesnic  In Sborník príspevku PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké úcení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, p.36-39. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
FERENC, J. Promena prímestkých venkovských sídel  In Sborník príspevku PhD Worskhop 2015. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, p.32-35. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
ŠTASTA, J. Aspekty svetla v sakrální architekture  In Sborník príspevku PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, p.80-83. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
OBRTLÍK, J. Výzvy k transformaci: Ceská sakrální architektura v první polovine dvacátého století.  In Sborník príspevku PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, p.64-67. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
CERMÁKOVÁ, M. Spolecenské determinanty architektury mest - New York dnešní v odrazu Benátek minulých  In PhD Workshop 2015: Sborník príspevku doktorského workshopu. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, p.20-23. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
BÍMOVÁ, M. Vývoj typologie bydlení: Sociální bydlení - formy komunitního bydení  In Sborník príspevku PhD Workshop 2015. : Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, p.16-19. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
DOFKOVÁ, J. Ceskoslovenští architekti v SSSR  In Sborník príspevku PhD Workshop 2015. : , 2015, p.28-31. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bydlení a bytové výstavby  In Sborník príspevku PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, p.40-43. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
PALACKÝ, J. Clovek a prostor ve stredu zájmu  In Sborník príspevku PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, p.8-11. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
PALACKÝ, J.; STRÍTESKÝ, P. PhD Workshop studentu doktorského studia 2015.Fakulta architektury VUT v Brne: Vysoké ucení technické v Brne, 2015, p.1-106. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference proceedings)
Toman, R. Aspekty bydlení ve výškových budovách, definované na základe analýzy a pozorování cínských mest  In Sborník príspevku PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, p.84-87. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
DOBROVOLNÝ, P. Navrhování budov s ohledem na recyklaci  In Sborník príspevku PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, p.24-27. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
WITTMANN, M.; KUBÍNOVÁ, Š. Budoucnost panelových sídlišt  In PhD Workshop 2015. Brno: VUT v Brne, Fakulta architektury, 2015, p.48-51. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
NOVÁK, J. Súdobé metódy v architektonickom navrhovaní  In PhD WORKSHOP Sborník doktorského workshopu. Brno: Fakulta architektury VUT v Brne, 2015, p.60-63. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
LICKOVÁ, N. Hospodarení s deštovou vodou v urbanizovaných územích  In Sborník príspevku PhD workshop 2015. : , 2015, p.1-25. ISBN 978-80-214-5217-6. (conference paper)
GUZDEK, A. Panelová sídlište.nádraží CD Havírov: , 2015. ISSN . (lecture)
GUZDEK, A. Stopy funkcionalismu.nádraží CD Havírov: , 2015. ISSN . (lecture)
EYER, D. Tvorba vitálního architektonického prostredí. Domov, ISSN Domov, 2015, vol.2015, no., p.90-93. (journal article)
EYER, D. Baubiologie in Tschechien II.. Wohnung + Gesundheit, ISSN Wohnung + Gesundheit, 2015, vol.2015, no.155, p.12-13. (journal article)
KAFTAN, M.; KRAKHOFERAND, S. Augmented Reality Design Decision Support Engine for the Early Building Design Stage  In CAADRIA 2015 - 20th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia: Emerging Experiences in the Past, Present and Future of Digital Architecture. : , 2015, p.231-240. ISBN 978-988-19026-6-5. (conference paper)
KAFTAN, M.; HIRSCHBERG, U.; PAVLÍCEK, J.; HESS, E.; MANAHL, M. Design System for Near Zero Carbon Architecture  In Environment and Architecture, The 2nd International Conference with Exhibition S.ARCH. : , 2015, p.209-209.9. ISBN 978-3-9816624-5-0. (conference paper)
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bydlení  In Zdravé domy - Zdravý interiér 2015. Bratislava, Slovensko: Nakladatelstvo STU Bratislava, 2015, p.83-88. ISBN 978-80-227-4359-4. (conference paper)
MELICHAR, J.; FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MÍRA PENETRACE HYDROIZOLACNÍCH INFUZNÍCH GELU V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLU.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2015, p.193-199. ISSN . (bibliography)
PALACKÝ, J. Posudek knihy zbuch 2015. Znovuobjevení hornické krajiny.Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, Fakulta architektury, Výzkumné centrum prumyslového dedictví, 2015, p.1-3. ISSN . (review)
WITTMANN, M. Brno - the sustainable development of the city in students projects..Istanbul, Turecko: Yildiz Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul, Turecko, 2015. (lecture)
VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Drevená strešní konstrukce Penny Marketu ve Velké Bystrici. TZB-info, ISSN TZB-info, 2015, vol., no.1, p.1-7. (journal article)
EYER, D. Úvod do stavební biologie. Domov, ISSN Domov, 2015, vol., no.52, p.90-93. (journal article)
CHYBÍK, J.; GUZDEK, A. CO2 jako indikátor kvality vnitrního prostredí. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2015, vol.18, no.2, p.3-6. (journal article)
GUZDEK, A. Socialistické mesto Havírov.Mestská knihovna Havírov: , 2015. ISSN . (lecture)
ŠLAPETA, V. ALFRED NEUMANN. Chapter: ALFRED NEUMANN.Ostrava: Kabinet architektury., 2015, p.19-45. ISBN 978-80-905953-1-6. (book chapter)
GUZDEK, A. Jak to bylo a jak to bude.Prírodovedecká fakulta Ostravské univerzity: , 2015. ISSN . (lecture)
ŽABICKOVÁ, I.; STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z. Kombinace drevené konstrukce a hlinených prvku v soucasné stavební praxi  In Drevostavby 2015. Volyne: Vyšší odborná škola a Strední prumyslová škola, Volyne , 2015, p.49-59. ISBN 978-80-86837-72-7. (conference paper)
KILNAROVÁ, P.; LELKES, I.; ŠKODA, K.; KUZNETCOVA, E.; VESELY, M. Hodnocení kvality námestí. Projekt mojenamesti.com. Architektonické listy FA STU Bratislava, ISSN Architektonické listy FA STU Bratislava, 2015, vol.20, no.1, p.40-43. (journal article)
STRÍTESKÝ, P.; NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. urbanistický kit / prisvoj si mesto.Brno: Vysoké ucení technické v Brne - Fakulta architektury, 2015, p.1-62. ISBN 978-80-214-5084-4. (book)
HORÁCEK, M. Úvod do památkové péce.Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4621-9. (book)
 
2014
EYER, D.; CHYBÍK, J. Vitalita v architektonickém prostoru. TZB-info, ISSN TZB-info, 2014, vol.2014, no.12, p.1-6. (journal article)
ŽÁCKOVÁ, M. Historie a cinnost urbanistického pracovište Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brne .Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, Ústav teorie, 2014. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)
Vrabelová R., Šlapeta V. Brnenská architektura 1918-2008.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 9788072049042. ISSN . (course reader)
URBÁŠKOVÁ, H.; VOLNOHRADSKÝ, R.; ZHURAVLYOVA, Y. Promeny mesta.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2014, p.1-116. ISBN 978-80-7204-910-3. (book)
PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Akupunktura krajiny. Prostor pro novodobého poutníka  In Krajina jako dílo. Brno: VUT v Brne, Fakulta architektury, 2014, p.46-49. ISBN 978-80-214-5083-7. (conference paper)
WITTMANN, M.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; ŠTEPÁNKOVÁ, L. Budoucnost brnenského výstavište. Práce studentu Fakulty architektury VUT v Brne..Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014, p.0-100. ISBN 978-80-7204-895-3. (book)
KRISTEK, J. Park, parking, verejnost.Brno: Pixl-e, 2014, p.16-18. ISSN . (interview)
HAVLÍKOVÁ, D.; URBÁŠKOVÁ, H.; HAVLÍK, J.; LOUTOCKÁ, V. COPA+FA Spolupráce COPA a NPÚ ÚOP v Brne s Fakultou architektury VUT v Brne.Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7204-911-0. (book)
KOPÁCIK, G. Námestí v prostredí soucasných evropských mest  In Public Spaces Bratislava. Bratislava: Nakladatelstvo STU, 2014, p.1-12. ISBN 978-80-227-4355-6. (conference paper)
KILNAROVÁ, P.; LELKES, I.; ŠKODA, K. Námestí - metody hodnocení kvality  In PUBLIC SPACES. Bratislava: Nakladatelstvo STU, 2014, p.1-4. ISBN 978-80-227-4355-6. (conference paper)
STRÍTESKÝ, P. miniBrownfields (Brno): na hrane mezi urbánní taktikou a strategií  In mezinárodní vedecko-výzkumné kolokvium studentu doktorského studia: Architektura a urbanismus ve stredoevropském prostoru. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, 2014, p.77-79. ISBN 978-80-01-05580-9. (conference paper)
CHYBÍK, J. Automobile in the Disposition of Energy-saving Houses. Trans Tech Publications, ISSN Trans Tech Publications, 2014, vol.8, no.12, p.158-163. (journal article)
KUZNETCOVA, E. Moje námestí. Chapter: Znovuoživení verejných prostranství prostrednictvím obcanských aktivit.Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2014, p.21-26. ISBN 9788072048946. (book chapter)
KOPÁCIK, G.; ZDRAŽILOVÁ, J.; KUZNETCOVA, E.; LELKES, I.; KILNAROVÁ, P.; ŠKODA, K.; VESELY, M.; TOUCHAN, S. Moje námestí.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-894-6. (book)
VACEK, P. Vegetacní strechy a jejich budoucnost.Hradec Králové: Centrum stavebního inženýrství, a.s., 2014, p.107-111. ISBN 978-80-7086-006-9. (conference proceedings)
BÍMOVÁ, M. Specifické formy bydlení - couhousing  In Mezinárodní vedecko-výzkumné kolokvium studentu doktorského studia. Praha: CVUT v Praze, 2014, p.23-26. ISBN 978-80-01-05580-9. (conference paper)
URBÁŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I. Sustainable Development in Architectural Education. Trans Tech Publications, ISSN Trans Tech Publications, 2014, vol.12, no.11, p.153-157. (journal article)
GUZDEK, A. Individuálne v blízkosti hromadného  In Individuální bydlení v Ceské republice v evropském kontextu. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, 2014, p.14-17. ISBN 978-80-01-05603-5. (conference paper)
VACEK, P.; MATEJKA, L. Nová merení tepelných vodivostí a vodních propustností panelu z hydrofilních minerálních vln pro konstrukce vegetacních strech..Ostrava: Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava, 2014, p.33-34. ISBN 978-80-248-3623-2. (conference proceedings)
KOŽELOUHOVÁ, A. Housing Policy of the City of Vienna as an Example for the Czech Republic. Advanced Materials Research (online), ISSN Advanced Materials Research (online), 2014, vol.1020, no., p.726-731. (journal article)
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bydlení a bytové výstavby.Brno: , 2014. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)
CHYBÍK, J. Problémy nevytápených prostor v energeticky úsporných domech. Energeticky sobestacné budovy, ISSN Energeticky sobestacné budovy, 2014, vol.3., no.3, p.35-39. (journal article)
VOLNOHRADSKÝ, R. Rozvoj centra Olomouce na bázi fraktální geometrie. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2014, vol., no.5/2014, p.20-26. (journal article)
Systém vzdelávání remeslníku v CR pro provádení a opravy hlinených staveb..: , 2014. ISSN . (lecture)
KOŽELOUHOVÁ, A. Housing Policy of the City of Vienna as an Example for the Czech Republic  In Contemporary Problems in Architecture and Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd, 2014, p.726-731. ISBN 978-3-03835-237-2. (conference paper)
POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H. Sustainable Development in Architectural Education. Advanced engineering Forum, ISSN Advanced engineering Forum, 2014, vol.8, no.12, p.153-157. (journal article)
Aleš Filip, Petr Polívka, Jirí Štasta Kostel Neposkvrneného Pocetí Panny Marie na Krenové ulici v Brne. Chapter: Kostel Neposkvrneného Pocetí Panny Marie na Krenové ulici v Brne.Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2014, p.38-44. ISBN 978-80-87864-10-4. (book chapter)
Filip Aleš, Polívka Petr Kostel Neposkvrneného Pocetí Panny Marie na Krenové ulici v Brne / Aleš Filip a kolektiv. Chapter: Kostel Neposkvrneného Pocetí Panny Marie na Krenové ulici v Brne.Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2014, p.38-43. ISBN 978-80-87864-10-4. (book chapter)
STEHLÍK, O.; STEHLÍK, M. Brno postavené nepostavené.Brno: Vutium, VUT Brno, 2014. ISBN 978-80-214-4778-3. (book)
KAFTAN, M.; PAVLÍCEK, J.; MANAHL, M.; HIRSCHBERG, U.; HESS, E. AUGMENTED PARAMETRICS - ERWEITERTE PARAMETRIK - Simulation und Expertenwissen im parametrischen Entwerfen. TU Graz Research, ISSN TU Graz Research, 2014, vol.1, no.11, p.27-29. (journal article)
LHOTÁKOVÁ, Z. Rekonstrukce koupelen a kuchyní v panelových domech. Obklady dlažba sanita, ISSN Obklady dlažba sanita, 2014, vol.7, no.4, p.26-31. (journal article)
ZEMÁNKOVÁ, H. Ouessant - De fascinantes sculptures en pierre.Brest: Oestelio, 2014, p.1-54. ISBN 978-2-9534262-4-3. (book)
CHYBÍK, J. Ekologická stopa v Modricích. Smart Cities, ISSN Smart Cities, 2014, vol.1, no.3, p.66-67. (journal article)
POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H.; GUZDEK, A. Diplomové práce 2014.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2014. ISSN . (miscellaneous)
POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H.; GUZDEK, A. Bakalárské práce 2014.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2014. ISSN . (miscellaneous)
KOŽELOUHOVÁ, A.; CHYBÍK, J. Udržitelnost bytové výstavby ve meste Vídni. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2014, vol.17, no.4, p.3-7. (journal article)
PALACKÝ, J. Slavnostní otevrení Výstavní síne a stálé expozice života a díla architekta Bohuslava Fuchse v autorove rodné obci Všechovice.Všechovice: Mikroregion Záhoran, 2014, p.22-23. ISSN . (review)
WITTMANN, M. Príbehy svetových metropolí /2/ (New York, Chicago, Las Vegas).Brno: Ceský rozhlas Brno, 2014. ISSN . (interview)
ZEMÁNKOVÁ, H. Preservation of Cultural Patrimony and Re-use of the monument of Tomas Bata.Brno: FA VUT v Brne, 2014, p.1-67. ISBN 978-80-214-5002-8. (book)
WITTMANN, M. Príbehy svetových metropolí /1/ (Rím, Istanbul, Londýn, Paríž).Brno: Ceský rozhlas Brno, 2014. ISSN . (interview)
LHOTÁKOVÁ, Z. Soucasné trendy výstavby rodinných bazénu. Obklady dlažba sanita, ISSN Obklady dlažba sanita, 2014, vol.7, no.4, p.24-27. (journal article)
PALACKÝ, J. Interview v regionálním vysílání televize Hranice.Hranice: , 2014. ISSN . (interview)
PALACKÝ, J. Webové stránky Výstavní síne Bohuslava Fuchse ve Všechovicích.Brno: , 2014. ISSN . (multimedia)
PALACKÝ, J. Film: 8 works of Architect Bohuslav Fuchs in the Czech Republic and Slovakia: Permanent exhibition.Brno: , 2014. ISSN . (multimedia)
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Studijní texty II.Brno: , 2014, p.1-24. (book)
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Studijní texty I.Brno: , 2014, p.1-30. (book)
HOŠTÁLKOVÁ, A.; SEDLÁK, J.; PALACKÝ, J.; ŠLAPETA, V. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Personální bibliografie.Brno: , 2014, p.1-19. ISSN . (bibliography)
PALACKÝ, J.; SEDLÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha fotografií.Brno: , 2014, p.1-20. (book)
PALACKÝ, J.; SEDLÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha kreseb a maleb.Brno: , 2014, p.1-30. (book)
PALACKÝ, J.; SEDLÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha personálií.Brno: , 2014, p.1-44. ISSN . (biography)
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha výkresu.Brno: , 2014, p.1-60. (book)
PALACKÝ, J.; VOSTALOVÁ, H.; NOVÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha modelu.Brno: , 2014, p.1-25. (book)
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs Život a dílo: Pruvodce expozicí.Brno: iBooks Author, 2014, p.1-150. ISSN . (multimedia)
STRÍTESKÝ, P. Pavilon miniBrownfields prezentuje návrhy studentu FA.Brno: Vutium, 2014, p.14-15. ISSN . (report)
ZEMÁNKOVÁ, H. Patrimoine Industriel en danger Le Lavoir a charbon des Chavannes France, Bourgne. , ISSN , 2014, vol.2014, no.31, p.116-116. (journal article)
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bytové výstavby ve meste Vídni.: , 2014. ISSN . (presentation)
GUZDEK, A.; POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H. XVIII. vedecká konference doktorandu.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2014. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference proceedings)
EYER, D. Vitalita v architektonickém prostoru.  In Sborník textu. XVIII. Vedecká konference doktorandu Fakulty architektury. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2014, p.43-48. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
EYER, D. Baubiologie in Tschechien I.. Wohnung + Gesundheit, ISSN Wohnung + Gesundheit, 2014, vol.2014, no.151, p.7-9. (journal article)
KUBÍNOVÁ, Š. Budoucnost panelových sídlišt  In XVIII. Vedecká konference doktorandu. Sborník textu. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2014, p.93-95. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
Koncepce bytové politiky mesta Vídne  In XVIII. Vedecká konference doktorandu. Sborník textu. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2014, p.77-82. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
ŠLAPETA, V. Adolf Benš (1894-1982) architektonické dílo.Praha: Nadace Charty 77, 2014, p.1-288. ISBN 978-80-260-5727-7. (book)
VAVERKA, J. Soucinitel prostupu tepla nových stavebních prvku. Topenárství, ISSN Topenárství, 2014, vol.2014, no.5, p.38-40. (journal article)
KAFTAN, M.; MANAHL, M.; PAVLÍCEK, J.; HESS, E.; HIRSCHBERG, U. AUGMENTED PARAMETRICS A novel framework for numerical optimisations in a parametric design workflow  In Proceedings of the 19th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA 2014). Hong Kong: Chinese University of Hong Kong, 2014, p.615-624. ISBN 978-988-19026-5-8. (conference paper)
GUZDEK, A. Modelová sídlište  In XVIII. vedecká konference doktorandu. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2014, p.49-59. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
KUZNETCOVA, E. Prázdná verejná prostranství jako výzva pro formování mestské spolecnosti  In XVIII. Vedecká konference doktorandu Fakulty architektury VUT v Brne. Sborník textu. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2014, p.101-109. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
DOFKOVÁ, J. Východiska a vývoj avantgardní architektury v CSR a SSSR.  In XVIII. Vedecká Konference Doktorandu. Sborník textu.. : , 2014, p.187-201. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
ŽABICKOVÁ, I. Hlinené stavby - tradice a soucasnost: sympozium s cílem propojit ceské, rakouské a další odborníky  In . Atzenbrugg: Muzeum Wuebviertel Niedersultz GmbH, 2014, p.124-133. ISBN 978-3-901820-91-5. (conference paper)
KOŽELOUHOVÁ, A. Koncepce bytové politiky mesta Vídne.: , 2014. ISSN . (presentation)
BÍMOVÁ, M. Vývoj typologie bydlení specifické formy bydlení - cohousing  In XVIII. Vedecká konference doktorandu Fakulty architektury VUT v Brne. Brno: VUT v Brne, 2014, p.12-17. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
ŠLAPETA, V.; VRABELOVÁ, R. Brnenská architektura 1918-2008.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-904-2. (book)
ZEMÁNKOVÁ, H. Nový život opuštených továren. Události na VUT v Brne, ISSN Události na VUT v Brne, 2014, vol.24, no.4/2014, p.30-31. (journal article)
CHYBÍK, J. Drevo v pracích studentu FA VUT v Brne  In Drevostavby 2014. Volyne: VOŠ Volyne, 2014, p.139-141. ISBN 978-80-86837-57-4. (conference paper)
DOBROVOLNÝ, P. Navrhování budov s ohledem na recyklaci  In 10. mezinárodní konference Zdravé domy 2014. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2014, p.28-35. ISBN 978-80-214-4912-1. (conference paper)
ZHURAVLYOVA, Y. Nové generace sídel  In XVIII. Vedecká konference doktorandu Fakulty architektury VUT v Brene. Brno: VUT v Brne, 2014, p.239-245. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
ŽABICKOVÁ, I. Zachránit nebo zbourat?  In 10. Mezinárodní konference Zdravé domy 2014. Brno: VUT v Brne, 2014, p.163-167. ISBN 978-80-214-4912-1. (conference paper)
CHYBÍK, J.; MEIXNER, M. Zdravé domy 2014.Brno: FA VUT v Brne, 2014, p.1-170. ISBN 978-80-214-4912-1. (conference proceedings)
ŠLAPETA, V. Vila Münz. Chapter: Ernst Wiesner a Brno .Brno: H.R.G., 2014, p.7-17. ISBN 978-80-905608-2-6. (book chapter)
ŽABICKOVÁ, I. Vesnická stavební kultura Stavební materiál - domová dispozice-slohové ohlasy -drevené sakrální stavby. Chapter: Poruchy hlinených staveb zpusobené vodou.Brno: Masarykova univerzita, 2014, p.80-86. ISBN 978-80-210-7540-5. (book chapter)
CHYBÍK, J. Výstavy studentu FA VUT v Brne. Bulletin Ceské komory architektu, ISSN Bulletin Ceské komory architektu, 2014, vol.21, no.1, p.48-51. (journal article)
CHYBÍK, J. Ekonomika a vzhled energeticky velmi nárocných budov - mýty a skutecnost. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2014, vol.17, no.1, p.13-18. (journal article)
ŠÍMOVÁ, J. Verejný prostor v obcích  In XVIII. Vedecká konference doktorandu sborník textu. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2014. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
OBRTLÍK, J. Emil Králík (1880-1946). Pripomenutí významného díla. .Brno: Vysoké ucení technické v Brne Fakulta architektury, 2014, p.133-137. ISBN 978-80-214-4994-7. ISSN . (abstract)
KUCEROVÁ, P. Typy post-katastrofických docasných staveb  In XVIII. Vedecká konference doktorandu Fakulty architektury VUT v Brne. : , 2014. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)
OBRTLÍK, J. Zpet ke skrytým pramenum.Praha: Vydavatelství KABINET, 2014, p.129-129. ISSN 0862-7010. (report)
VAVERKA, J. Tepelne technické a akustické vlastnosti vertikálních konstrukcí. Eurostav Brat, ISSN Eurostav Brat, 2014, vol.2014, no.1-2, p.30-35. (journal article)
VAVERKA, J. Akustika vertikálních konstrukcí. Strechy, fasády, izolace, ISSN Strechy, fasády, izolace, 2014, vol.2014, no.2, p.22-24. (journal article)
KUBÍNOVÁ, Š. . Chapter: RES PUBLICA: KULTURNÍ CENTRUM KOPRIVNICE.: , 2014, p.51-58. (book chapter)
CHYBÍK, J. Devastace smutecní síne v Židenicích. Stavebnictví, ISSN Stavebnictví, 2014, vol.8, no.01-02, p.14-19. (journal article)
BUREŠ, D. Stavební vývoj brnenské techniky ve svetle výstavby univerzitního kampusu na Kraví hore.Brno: Kaviár - webový server filmu o architekture, 2014, p.1-1. ISSN . (editorial)
BUREŠ, D. Kampus Masarykovy univerzity: predválecné názorové zmeny a poválecný vývoj.Brno: Kaviár - webový server filmu o architekture, 2014, p.1-1. ISSN . (editorial)
BUREŠ, D. Kampus Masarykovy univerzity - pocátek výstavby.Brno: Kaviár - webový server filmu o architekture, 2014, p.1-1. ISSN . (editorial)
BUREŠ, D. Pocátecní úsilí o vybudování univerzitního kampusu Masarykovy univerzity.Brno: Kaviár - webový server filmu o architekture, 2014, p.1-1. ISSN . (editorial)
© Brno University of Technology, Faculty of Architecture, Porici 273/5, 639 00 Brno, Czech Republic
Phone: +420 541 146 623, Fax: +420 541 146 673, E-mail: