Publikace

2018
URÍDILOVÁ, M. OD RADOVÉ ZÁSTAVBY RODINNÝCH DOMU K LOW RISE-HIGH DENSITY Z POHLEDU FENOMENOLOGIE I TRVALE UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY  In . : , 2018. (clánek ve sborníku)
MATYÁŠOVÁ, J. Spokojenost obyvatel v ruzných urbanistických strukturách  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2018, s.28-35. ISBN 978-80-214-5664-8. (clánek ve sborníku)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. PhD Research Sympozium 2018.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. (konferencní sborník (ne clánek))
BAŽÍK, L. Trvale udržitelná hlinená architektura  In PhD Research Sympozium 2018. : , 2018, s.77-82. ISBN 978-80-214-5664-8. (clánek ve sborníku)
CHYBÍK, J. Energetická hlediska soucasné architektury. TZB Haus Technik, ISSN TZB Haus Technik, 2018, roč.12, č.4, s.48-52. (clánek v casopise)
OBRTLÍK, J. The young Czechoslovakia among avant-garde of Europe.Wroclaw: Museum of Architecture, 2018. ISSN . (prezentace)
CHYBÍK, J. Vyhodnocení spokojenosti uživatelu pasivního bytového domu pro seniory. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, roč.1, č.8, s.1-11. (clánek v casopise)
NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. Origloo - Bringing Human-Scale Origamic Structures, Design, and Fabrication to the Architectural Masses.Oxford: Department of Engineering Science, University of Oxford, 2018, s.82-83. ISSN . (abstrakt)
DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; WITTMANN, M. Rozvoj a plánování soudobých mest 2.: VUT v Brne, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5630-3. (kniha (jiná než odborná))
CHYBÍK, J. Nové administrativní centrum Lesu CR. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, roč.6, č.6, s.1-7. (clánek v casopise)
BOHÁC, I.; LEHAROVÁ, A. a kol. Století sakrální architektury.Brno: FA VUT v Brne, 2018. ISBN 978-80-214-5637-2. (kniha (jiná než odborná))
ADAMEC, E. Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita (Recenze) Stavba 2/2018. Architekt, ISSN Architekt, 2018, roč., č.2/2018, s.88-89. (clánek v casopise)
ZÍKA, V. Využití 3D scanu mesta pri rekonstrukci zaniklých staveb ve Znojme.Praha: Archeologický ústav AV CR, Praha, v.v.i., 2018, s.83-83. ISBN 978-80-7581-007-6. ISSN . (abstrakt)
CHYBÍK, J. Moderní administrativní centrum Lesu CR. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, roč., č., s.1-7. (clánek v casopise)
NEUMAYEROVÁ, E. Tradicní hlinené stavby a jejich nízká odolnost vuci otresum, konstrukcní zásady snižující rizika destrukce staveb  In Zdravé domy 2018. Brno: Sdružení hlineného stavitelství, z.s., 2018, s.82-89. ISBN 9788090459359. (clánek ve sborníku)
BAŽÍKOVÁ, L. Prehled mechanických vlastností hlineného stavebního materiálu  In Zdravé domy 2018. : Sdružení hlineného stavitelství z.s., 2018, s.76-81. ISBN 9788090459359. (clánek ve sborníku)
CHYBÍK, J. Lesy v lese  In Drevostavby 2018. Volyne: , 2018, s.23-28. ISBN 978-80-86837-90-1. (clánek ve sborníku)
LEITMANNOVÁ, A. Creative spaces, The reuse of empty spaces by the creative industry  In Proceedings CA2RE Conference for Artistic and Architectural Research. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 2018, s.195-206. ISBN 978-961-7032-03-1. (clánek ve sborníku)
HORÁCEK, M. Historické prostredí a soucasná architektura: Verze 2017. Zprávy památkové péce, ISSN Zprávy památkové péce, 2018, roč.77, č.6, s.633-642. (clánek v casopise)
ADAMEC, E. Nikos Salingaros - odkaz pro Wikipedii v ceském jazyce.: , 2018. ISSN . (encyklopedie)
KOPÁCIK, G. Urbanismus na Fakulte architektury VUT v Brne v dobových souvislostech.: , 2018. ISSN . (prednáška)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENCKOVÁ, B.; NOVÁK, J. Pameti absolventu školy architektury VUT v Brne a významné studentské aktivity 1919–2017.Brno: Fakulta architektury VUT v Brne, 2018. ISSN . (prednáška)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENCKOVÁ, B. Pameti absolventu školy architektury VUT v Brne a významné studentské aktivity 1919–2017.Brno: Fakulta architektury VUT v Brne, 2018. (kniha (jiná než odborná))
KOPÁCIK, G.; KILNAROVÁ, P. Vliv charakteru a umístení urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území.: , 2018. ISSN . (prednáška)
Andrea Leitmannová Kultúrne priestory - priestor pre kultúru. Využitie prázdnych prieszorov pre kreatívny priemysel.Bratislava: Miesta pre ludí, o.z., 2018, s.1-73. ISSN . (zpráva odborná)
CHYBÍK, J. Prostredí v energeticky úsporném dome. Stavebnictví, ISSN Stavebnictví, 2018, roč.12, č.01-02, s.32-35. (clánek v casopise)
JOJA, M. Proceedings of the CA2RE conference at the University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 8-11 September 2017  In Proceedings of the CA2RE conference at the University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 8-11 September 2017. : , 2018, s.87-96. ISBN 978-961-7032-03-1. (clánek ve sborníku)
 
2017
KILNAROVÁ, P.; WITTMANN, M. Open Space between Residential Buildings as a Factor of Sustainable Development – Case Studies in Brno (Czech Republic) and Vienna (Austria)  In IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 95 (2017) 052008. Bristol: IOP Publishing, 2017, s.1-12. (clánek ve sborníku)
BOHÁC, I. ZOO in the 21st century  In Education, training and communication in cultural Management of Lanscape. Macao - Portugalsko: IPT Tomar, 2017, s.129-144. ISBN 978-989-99131-4-1. (clánek ve sborníku)
BOHÁC, I.; HRUBÝ, J.; LEHAROVÁ, A.; ADAMEC, E. Arnoldova vila - možnosti a limity památkové obnovy.Brno: Vysoké ucení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péce, 2017. ISBN 978-80-214-5597-9. (konferencní sborník (ne clánek))
CHYBÍK, J. Modrice, dejiny mesta. Kapitola: Farnost pri kostele sv. Gotharda po roce 1990.Brno: , 2017, s.817-824. ISBN 978-80-7275-103-7. (kapitola v knize)
OBRTLÍK, J. Socialistická architektura trpená a trpící. Kontexty , ISSN Kontexty , 2017, roč.IX. (2017), č.6, s.23-27. (clánek v casopise)
BOHÁC, I.; HRUBÝ, J. ZOO Brno - hledání identity.Brno: FA VUT v Brne, 2017. ISBN 978-80-214-5570-2. (kniha (jiná než odborná))
PETRÍCKOVÁ, M. Studentská architektonická soutež BETON A ARCHITEKTURA 2017. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2017, roč.sedmnáct, č.6/2017, s.80-83. (clánek v casopise)
BOHÁC, I.; LEHAROVÁ, A.; HRABEC, J. Památková péce v praxi, Metody-remesla-technologie.Brno: VUT v Brne, 2017. ISBN 978-80-214-5568-9. (kniha (jiná než odborná))
RYŠKOVÁ, M. Textilní továrny Moravy a Slezska  In Prumyslové dedictví Moravy. Industrial Patrimony of Moraviae.. Brno: VUT v Brne , 2017, s.22-23. ISBN 978-80-214-5580-1. (clánek ve sborníku)
HORÁCEK, M. Protecting Life: The Common Goals of Nature Reserves and Architectural Heritage Sites.Delhi: ICOMOS, 2017, s.1-1. ISSN . (prezentace)
ZEMÁNKOVÁ, H.; RYŠKOVÁ, M. Industrial Patrimony of Moravia.Brno: VUTIUM , 2017. ISBN 978-80-214-5580-11. (konferencní sborník (ne clánek))
HORÁKOVÁ, E. Jaká data mesta nejcasteji sbírají a otvírají.Praha: , 2017. ISSN . (prezentace)
HORÁKOVÁ, E. Jaká data mesta nejcasteji sbírají a otvírají  In 7. mezinárodní konference Architektura a urbanismus, Soucasný výzkum. Praha: , 2017, s.59-62. ISBN 978-80-01-06318-7. (clánek ve sborníku)
HRABEC, J.; BOHÁC, I.; LEHAROVÁ, A. Památková péce v praxi - metody-remesla-technologie.Brno: FA VUT v Brne, 2017. ISBN 978-80-214-5568-9. (kniha (jiná než odborná))
WITTMANN, M. a kol. Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostoru pro udržitelný urbánní rozvoj. .Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2017, s.1-351. ISBN 978-80-7204-955-4. (kniha odborná)
MOSLER, Š. HISTORICKÝ PIVOVAR – POTENCIONÁL REGIONÁLNÍHO ROZVOJE  In Kniha Prumyslové dedictví Moravy, Industrial patrimony of Moravie. : , 2017, s.19-20. ISBN 978-80-214-5580-1. (clánek ve sborníku)
HORÁCEK, M. Cesta za Plecnikem 2017. Kapitola: Výjimecná hodnota díla Josipa Plecnika v kontextu architektury humanismu ve 20. a 21. století.Brno: Fakulta architektury VUT v Brne, 2017, s.40-51. ISBN 978-80-214-5534-4. (kapitola v knize)
HORÁCEK, M. Cesta k Bodamskému jezeru 2017. Kapitola: Architektura a umení na rozhraní Nemecka, Švýcarska a Rakouska.Brno: Fakulta architektury VUT v Brne, 2017, s.8-13. ISBN 978-80-214-5533-7. (kapitola v knize)
PETRÍCKOVÁ, M. Beton a architektura 2017.Brno: VUT FA Brno, 2017, s.1-60. ISBN 978-80-214-5550-4. (kniha (jiná než odborná))
JOJA, M.; PETRÍCKOVÁ, M. Pop-up:Aktivace nevyužívaných prostoru  In PhD Research Sympozium 2017. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2017, s.67-73. ISBN 978-80-214-5549-8. (clánek ve sborníku)
ŠTEPÁNKOVÁ, L. Geoprostorová analýza veletržních areálu  In PhD Research Sypmozium. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2017, s.61-66. ISBN 978-80-214-5549-8. (clánek ve sborníku)
KUDA, D. Konstrukce a architektonický prostor  In PhD Research Sympozium, Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2017. Brno: Vysokéucení technické v Brne, 2017, s.82-88. ISBN 978-80-214-5549-8. (clánek ve sborníku)
SMRŽOVÁ, K. Železnice - Alternativní možnosti pro architekturu  In PhD Research Sympozium 2017. : , 2017, s.95-100. ISBN 978-80-214-5549-8. (clánek ve sborníku)
SERENCKO, I. Vizuální komunikace ve verejném prostoru  In PhD Research Sympozium 2017. : , 2017, s.1-6. ISBN 978-80-214-5549-8. (clánek ve sborníku)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. PhD Research Sympozium 2017.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2017. ISBN 978-80-214-5549-8. (konferencní sborník (ne clánek))
KOKOLIA KRÍŽOVÁ, I. Výrazové prvky soucasné architektury   In PhD Research Sympozium 2017. Brno: , 2017, s.74-81. ISBN 978-80-214-5549-8. (clánek ve sborníku)
JEŽKOVÁ, T. VLIV VEREJNÉHO A DEVELOPERSKÉHO ZÁJMU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   In PhD Research Sympozium 2017. : , 2017, s.21-26. ISBN 978-80-214-5549-8. (clánek ve sborníku)
MATYÁŠOVÁ, J. Rozbor trí obytných souboru ve meste Víden  In PhD Research Sympozium. Brno: , 2017, s.54-60. ISBN 978-80-214-5549-8. (clánek ve sborníku)
LEITMANNOVÁ, A., Priestor pre kreativitu, Využitie prázdnych priestorov miest pre kreatívny priemysel  In PhD Research Sympozium 2017. Brno: FA VUT, Brno, 2017, s.40-45. ISBN 978-80-214-5549-8. (clánek ve sborníku)
KUDA, D. Architektonická studie interiéru klenotnictví Coralium.: , 2017. ISSN . (studie)
ZÍKA, V. Svetové vizualizace.: , 2017. ISSN . (prezentace)
KILNAROVÁ, P. Vliv charakteru a umístení urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území.: , 2017. ISSN . (prednáška)
HRUBÝ, J.; BOHÁC, I. Recko - základy evropské architektury - bilance zahranicních exkurzí.Brno: FA VUT v Brne, 2017. ISBN 978-80-214-5569-6. (kniha (jiná než odborná))
HORÁCEK, M. Architecture of Brno, 1900–1939, and Mies van der Rohe’s Villa Tugendhat.Sofia: , 2017. ISSN . (prednáška)
JOJA, M.; PETRÍCKOVÁ, M. POP-UP/Aktivace nevyužívaných prostoru  In ARCHITECTURE IN PERSPEKTIVE 9. Ostrava: VŠB Ostrava Fakulta architektury, 2017, s.47-50. ISBN 978-80-248-4058-1. (clánek ve sborníku)
JENCKOVÁ, B. Elasticita jako urcující faktor prirozené obnovy sídelní struktury  In PhD Research Sympozium. : , 2017, s.13-20. ISBN 978-80-214-5549-8. (clánek ve sborníku)
CHROBOCZKOVÁ, A. Brownfields a mesto.: , 2017. ISSN . (prezentace)
KUDA, D. Konstrukce a architektonický prostor.: , 2017. ISSN . (prezentace)
HORÁKOVÁ, E. Potenciál využití otevrených dat v mestském plánování.: , 2017. ISSN . (prezentace)
KILNAROVÁ, P. Vyhodnocování dat o kvalite verejných prostranství  In PhD Research Symposium, Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2017. Brno: Vysoké ucení technivké v Brne, 2017, s.27-33. ISBN 978-80-214-5549-8. (clánek ve sborníku)
KILNAROVÁ, P. Vyhodnocování dat o kvalite verejných prostranství.Brno: Vysoké ucení technivké v Brne, 2017, s.1-1. ISSN . (prezentace)
HORÁKOVÁ, E. Potenciál využití otevrených dat v mestském plánování  In PhD Research Sympozium. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2017, s.6-12. ISBN 978-80-214-5549-8. (clánek ve sborníku)
LICKOVÁ, N. Rozdílné prístupy státu k hospodarení s deštovými vodami  In Sborník PhD Research Sympozia. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2017, s.34-41. ISBN 978-80-214-4994-7. (clánek ve sborníku)
HORÁKOVÁ, E. Využití a interpretace otevrených a verejných mestských dat.Ostrava: Vysoá škola bánská - Technická universita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017, s.121-125. ISSN . (prezentace)
ADAMEC, E. Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (3. cást).Brno, Fakulta Architektury VUT: ADAMEC studio - klasické socharství, architektura a urbanismus, 2017. ISBN 978-80-7537-065-5. (kniha (jiná než odborná))
HORÁKOVÁ, E. Využití a interpretace otevrených a verejných mestských dat  In Architektura v perspektive 2017. Ostrava: Vysoá škola bánská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017, s.121-125. ISBN 978-80-248-4058-1. (clánek ve sborníku)
OBRTLÍK, J. Growth and Identity as Basic Principles of City Planning  In Territori Competitivi e Progetti di Reti / Competitive Territories and Design of Networks. Roma: INU Edizioni, 2017, s.184-186. ISBN 978-88-7603-174-8. (clánek ve sborníku)
HORÁCEK, M. Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita.Brno: VUTIUM, 2017, s.1-402. ISBN 978-80-7485-138-4. (kniha odborná)
MOSLER, Š. HISTORICAL BREWERY – POTENTIAL FOR REGIONAL DEVELOPMENT.: , 2017. ISSN . (clánek ve sborníku bez ISBN a ISSN)
MOSLER, Š. HISTORICAL BREWERY – POTENTIAL FOR REGIONAL DEVELOPMENT.: , 2017. ISSN . (prednáška)
KRISTEK, J. Architektura bez architekta.Bratislava: ARCH o architektúre a inej kultúre, odborno-vedecký casopis, EUROSTAV, s.r.o., 2017, s.50-55. ISSN . (redakcní clánek)
CHYBÍK, J. Interní prostredí v energeticky úsporných domech. HOMO PROFIS, ISSN HOMO PROFIS, 2017, roč.2., č.2., s.40-41. (clánek v casopise)
ZEMÁNKOVÁ, H.; BOHÁC, I. Prumyslové dedictví Moravy.Brno: FA VUT v Brne, 2017. ISBN 978-80-214-5580-1. (konferencní sborník (ne clánek))
ŠLAPETA, V. SOS Brutalismus . Kapitola: The Czechoslovakian Embassy in East Berlin. A building and its political context in Cold War times..Stuttgart : Park Books AG Zuerich and Wuestenrot Foundation , 2017, s.145-152. ISBN 978-3-03860-075-6. (kapitola v knize)
TOMAN, R. Configurative urbanism; the forgotten theory for our urban future .Tianjin, China: Tianjin University, 2017. ISSN . (clánek ve sborníku bez ISBN a ISSN)
PALACKÝ, J. Origami From an Architects's and Teacher's Point of View.Praha: , 2017. ISSN . (prezentace)
KUDA, D. Luxusní vila Weinhaus.: , 2017. ISSN . (studie)
KILNAROVÁ, P. The Open Space between Residential Buildings as a Factor of Sustainable Development – Case Studies in Brno (Czech Republic) and Vienna (Austria).Prague: , 2017, s.1-1. ISSN . (prezentace)
URBÁŠKOVÁ, H. Využitie tradicných prírodných materiálov na vidieku.  In VIDIECKE STAVBY V EURÓPSKYCH REGIÓNOCH IV: Zborník recenzovaných vedeckých prác. Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2017, s.142-148. ISBN 978-80-552-1707-9. (clánek ve sborníku)
KUDA, D. Bytový dum Korenského.: , 2017. ISSN . (studie)
OBRTLÍK, J. Growth and Identity as Basic Principles of City Planning.Napoli: INU - Italian Institute of Urban Planning, 2017. ISSN . (prezentace)
ZÍKA, V. Rekonstrukce stredoveké podoby Znojemského hradu a jeho vliv na pocátky mesta.: , 2017. ISSN . (prezentace)
HORÁCEK, M. Umeleckohistorické syntézy ve službách prítomnosti: Poznámky k novým knihám o architekture novoveku v ceských zemích. Zprávy památkové péce, ISSN Zprávy památkové péce, 2017, roč.77, č.1, s.155-164. (clánek v casopise)
KRATOCHVÍL, J. Sexy balvan pod Starým vrchem (recenze vinarství Starý vrch v Hustopecích). ARCH, ISSN ARCH, 2017, roč., č.6/2017, s.40-42. (clánek v casopise)
OBRTLÍK, J. Historie vzniku sboru Církve ceskoslovenské husitské v Námešti nad Oslavou a jeho architektonicky významné budovy. Vlastivedný vestník moravský. Muzejní a vlastivedná spolecnost v Brne AB AC , ISSN Vlastivedný vestník moravský. Muzejní a vlastivedná spolecnost v Brne AB AC , 2017, roč.LXIX/2017, č.2, s.149-157. (clánek v casopise)
KUDA, D. Interiér Cafeteria ASADO.: , 2017. ISSN . (studie)
PALACKÝ, J.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. High Line: Realizacní principy, udržitelnost a spolecenský kontext. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2017, roč.2017, č.2, s.22-29. (clánek v casopise)
CHYBÍK, J. Tepelná ochrana budov 2017. Kapitola: Monolitické konstrukce s restringovaným vedením tepla.Bratislava: BB Print, s.r.o., 2017, s.94-99. ISBN 978-80-89627-07-3. (kapitola v knize)
Leharová Alexandra, Provázková Petra Karel IV.- sakrální architektura  In Karel IV. - sakrální architektura. Brno: VUT FA v Brne, 2017, s.12-15. ISBN 978-80-214-5327-2. (clánek ve sborníku)
HRABEC, J.; ZEMÁNKOVÁ, H. Macao, Notes on the charming village.Portugalsko, Macao: Published by Apheleia, 2017. ISBN 978-80-214-5481-1. (kniha (jiná než odborná))
PALACKÝ, J.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. High Line: Chytrý design v kontextu udržitelného rozvoje. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2017, roč.2017, č.1, s.17-27. (clánek v casopise)
ŠTASTA, J. Kvantitativní hodnocení intenzity denního osvetlení v sakrální architekture a využití v praxi, Sborník konference Veda Výzkum Inovace 2017  In Sborník konference Veda Výzkum Inovace. Zlín: VVVI,s.r.o., 2017, s.5-11. ISBN 9788090669727. (clánek ve sborníku)
KOZELSKÝ, T. Nový typ: Hybrid  In Rozvoj mest: sborník interního kolokvia DSP FA VUT v Brne. Brno: VUTIUM, VUT v Brne, 2017. ISBN 978-80-214-5478-1. (clánek ve sborníku)
STEHLÍK, O.; URBÁŠKOVÁ, H.; CHROBOCZKOVÁ, A.; LEITMANNOVÁ, A.; KILNAROVÁ, P.; KOZELSKÝ, T.; VYLETELOVÁ, S. Rozvoj mest .Brno: VUTIUM, FA VUT v Brne, Ústav urbanismu, 2017, s.1-65. ISBN 978-80-214-5478-1. (konferencní sborník (ne clánek))
ŠTASTA, J. DENNÍ OSVETLENÍ V PRVNÍ REALIZOVANÉ NOVOSTAVBE KOSTELA ST. FRONLEICHNAM OD ARCHITEKTA RUDOLFA SCHWARZE   In Sborník abstraktu. : , 2017, s.49-49. ISBN 9788021454620. (clánek ve sborníku)
ŠTASTA, J. Orientace kostelu po druhém vatikánském koncilu na území brnenské diecéze  In Sborník abstraktu. : , 2017, s.24-24. ISBN 9788021454620. (clánek ve sborníku)
KOZELSKÝ, T. Sociální reaktor.Praha: Institut umení - Divadelní ústav, Praha, 2017. ISSN . (clánek souhrnný, posudek)
TOMAN, R. Tools to contemplate on space and structure .Nanjing: GKStudio, 2017, s.60-61. ISSN . (clánek ve sborníku bez ISBN a ISSN)
ŠTASTA, J. O vhodném množství svetla v sakrální architekture. Svetlo, ISSN Svetlo, 2017, roč.20, č.1, s.18-20. (clánek v casopise)
 
2016
PALACKÝ, J. New York: Tvorba a rozvoj verejného mestského prostoru. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2016, roč.2016, č.6, s.11-23. (clánek v casopise)
LEITMANNOVÁ, A. Aktivizmus vo verejnom priestore  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brne, 2016, s.59-63. ISBN 978-80-214-5452-1. (clánek ve sborníku)
HAVLIŠ, K. 5+5 Stadterneuerung - obnova malých a stredních mest v Dolním Rakousku a na jižní Morave  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brne, 2016, s.12-16. ISBN 978-80-214-5452-1. (clánek ve sborníku)
HAVLIŠ, K. Koncepce výuky urbanismu na FA VUT v Brne  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brne, 2016, s.9-11. ISBN 978-80-214-5452-1. (clánek ve sborníku)
FRANTIŠÁK, L. NÁVRATY K MESTSKÉMU DOMU  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brne, 2016, s.40-43. ISBN 978-80-214-4378-5. (clánek ve sborníku)
KOPÁCIK, G. Výzvy soudobého urbanismu  In Urbanity. Brno: Fakulta architektury VUT v Brne, 2016, s.17-20. ISBN 978-80-214-5452-1. (clánek ve sborníku)
KOZELSKÝ, T. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výrocí vzdelávání na škole architektury v Brne. Kapitola: Strategie developmentu pro konverzi industriálních objektu v CR a modifikace modelu jejich ekonomické nárocnosti.Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkynova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, 2016, s.79-92. ISBN 978-80-7204-947-9. (kapitola v knize)
KOPÁCIK, G.; KRISTEK, J.; LICKOVÁ, N. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výrocí vzdelávání na škole architektury v Brne. Kapitola: Urbanismus na FA VUT v Brne v dobových souvislostech.Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkynova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, 2016, s.34-49. ISBN 978-80-7204-947-9. (kapitola v knize)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výrocí vzdelávání na škole architektury v Brne. Kapitola: Mapování podstatných studentských aktivit a sber autentických príbehu absolventu školy architektury brnenské techniky od roku 1919 až po soucasnost.Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkynova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, 2016, s.50-78. ISBN 978-80-7204-947-9. (kapitola v knize)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výrocí vzdelávání na škole architektury v Brne.Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkynova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, 2016, s.1-94. ISBN 978-80-7204-947-9. (kniha odborná)
KILNAROVÁ, P. Udržitelnost v urbanistické teorii a praxi - Udržitelný urbanismus  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brne, 2016, s.64-67. ISBN 978-80-214-5452-1. (clánek ve sborníku)
CHYBÍK, J. Jubilant Ivan Ruller. Bulletin Ceské komory architektu, ISSN Bulletin Ceské komory architektu, 2016, roč.23, č.4, s.16-17. (clánek v casopise)
BOHÁC, I.; LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P.; KRÍŽ, M. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výrocí vzdelávání na škole architektury v Brne. Kapitola: Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výrocí vzdelávání na škole architektury v Brne.Brno: FA VUT v Brne, 2016, s.7-33. ISBN 978-80-7204-947-9. (kapitola v knize)
ZEMÁNKOVÁ, H. Conversion of Abandoned Buildings and Areas.Brno: FA VUT Brno, 2016, s.1-91. ISBN 978-80-214-5448-4. (kniha odborná)
FRANTIŠÁK, L. CESTA DO HOLANDSKA 2016. Kapitola: Holandská centra, necentra, predmestí a periferie.Brno: FA VUT v Brne, 2016, s.14-17. ISBN 978-80-214-5423-1. (kapitola v knize)
KOPÁCIK, G.; HAVLIŠ, K.; KRISTEK, J.; KILNAROVÁ, P. Urbanismus na FA VUT v Brne v dobových souvislostech.: , 2016. ISSN . (prednáška)
BOHÁC, I. Pedagogové oboru architektura na VUT v Brne.Brno: , 2016. ISBN 978-80-7204-947-9. ISSN . (prednáška)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENCKOVÁ, B. Mapování studentských aktivit a sber príbehu absolventu FA VUT v Brne z období 1919 až 2016.Brno: Fakulta architektury VUT v Brne, 2016. ISSN . (prednáška)
BOHÁC, I.; LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P.; KRÍŽ, M. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výrocí vzdelávání na škole architektury v Brne.Brno: , 2016. ISSN . (prezentace)
SVOBODA, F.; PONEŠOVÁ, B.; MARKEL, M.; HOMOLA, A.; CZAJKOWSKI, P. Krajina jako dílo. Barokní krajinou od Mikulova po Znojmo..Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracovište v Brne, 2016. ISBN 978-80-87967-08-9. (kniha odborná)
HOMOLA, A. a kol. Krajina jako dílo. Kritický katalog výstavy.Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracovište v Brne, 2016. ISBN 978-80-87967-09-6. (kniha odborná)
CHROBOCZKOVÁ, A.; HAVLIŠ, K. Smart City Graz. Smart Cities, ISSN Smart Cities, 2016, roč., č.4, s.78-79. (clánek v casopise)
KRISTEK, J. Globalizace, mesta, migrace. Rozhovor se Saskií Sassen..Brno: Smart Cities Media s. r. o., 2016, s.54-56. ISSN . (interview)
KRISTEK, J.; PLÁŠKOVÁ, K. Od integrace k rozmanitosti. Rozhovor Jana Kristka a Karolíny Pláškové s Ursulou Struppe..Brno: ERA Média, s.r.o., 2016, s.32-34. ISSN . (interview)
HORÁCEK, M. Max Dvorák: Katechismus památkové péce pro 20. a 21. století?.Praha: ICOMOS, 2016, s.1-2. ISSN . (prednáška)
SVOBODOVÁ, P.; ŠLAPETA, V.; VRABELOVÁ, R. Brno moderní : Velký pruvodce po architekture 1890-1948.Praha: Paseka, 2016. ISBN 978-80-7432-748-3. (kniha odborná)
OBRTLÍK, J. Ztišení v sousedství križovatky. ASB, ISSN ASB, 2016, roč.XIII., č.6/2016, s.40-42. (clánek v casopise)
BELÁCKOVÁ, K. Nove´ moz?nosti vyuz?itia industria´lnych objektov a pra´ca komunity Re–FACT  In 6th Annual Conference on Archutecture and Urbanism. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2016, s.6-13. ISBN 978-80-214-5418-7. (clánek ve sborníku)
HLAVSA, T. SB Tool jako nástroj tvorby konceptu energeticky sobestacných budov  In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta Architektury, 2016, s.29-41. ISBN 978-80-214-5418-7. (clánek ve sborníku)
PALACKÝ, J.; HORÁKOVÁ, E.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; JENCKOVÁ, B. Mapování studentských aktivit a sber príbehu absolventu FA VUT v Brne z období 1919 až 2016.Brno: Fakulta architektury VUT v Brne, Galerie Mini, 2016, s.1-2. ISSN . (prezentace)
HORÁCEK, M. O selektivnosti ochrany památek, aneb Život v rezervaci.Praha: Ceské vysoké ucení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péce, 2016, s.1-2. ISSN . (prednáška)
KUBÍNOVÁ, Š. Analýza volných prostoru Brnenských panelových sídlišt  In 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2016. Brno: Vysoké ucení techncké v Brne, 2016, s.107-112. ISBN 9788021454187. (clánek ve sborníku)
NOVÁK, J. Caro premeny plochy - Štúdia bionických modelov architekta Antona Vranku  In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2016, s.57-71. ISBN 9788021454187. (clánek ve sborníku)
LICKOVÁ, N. Metody zadržování vody v urbánní krajine  In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2016, s.113-124. ISBN 978-80-214-5418-7. (clánek ve sborníku)
KILNAROVÁ, P. Multikriteriání hodnocení v urbanismu - Souhrnný clánek  In 6th Annual Conference on Archutecture and Urbanism. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2016, s.94-100. ISBN 978-80-214-5418-7. (clánek ve sborníku)
CHROBOCZKOVÁ, A. Graz - procesy a transformace  In 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism. Brno: Vysoké ucení technické v Brne,Fakulta architektury, 2016, s.87-93. ISBN 978-80-214-5418-7. (clánek ve sborníku)
PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2016. ISBN 9788021454187. (konferencní sborník (ne clánek))
KOPÁCIK, G. Výzvy soudobého urbanismu.Brno: , 2016. ISSN . (prednáška)
FRANTIŠÁK, L. Návraty k mestskému domu.Brno: , 2016. ISSN . (prednáška)
CHROBOCZKOVÁ, A. Smart city není jen prázdným heslem - Smart Graz  In URBANITY. Brno: , 2016, s.55-58. ISBN 978-80-214-4378-5. (clánek ve sborníku)
ADAMEC, E. Zvláštní vydání dvacátého výrocí prátel observatore. Kapitola: ??????????????.Hong Kong: Hong Kong Observatory, 2016, s.1-43. ISBN 0000000000000. (kapitola v knize)
ADAMEC, E. Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (2. cást).Frýdek-Místek: KB Grafik - Grafické a reklamní studio, 2016, s.1-50. ISBN 978-80-7537-028-0. (kniha (jiná než odborná))
OBRTLÍK, J. Polemika: Brnenské nádraží jako válka svetu. Presun nádraží je reziduem socialistického plánování.. Respekt, ISSN Respekt, 2016, roč.XXVII, č.44/2016, s.42-42. (clánek v casopise)
HORÁCEK, M. Tradicionalismus v soucasné architekture.Praha: Ceské vysoké ucení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péce, 2016, s.1-2. ISSN . (prednáška)
ŠLAPETA, V. První republika 1918-1938 : Dejiny.Osobnosti.Denní život. . Kapitola: Méne je více – Vila Tugendhat.Praha: Extra Publishing s.r.o., 2016, s.116-116. ISBN 978-80-7525-014-8. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. První republika 1918-1938 : Dejiny. Osobnosti. Denní život.. Kapitola: Otevrete okna do Evropy.Praha: Extra Publishing s.r.o., 2016, s.112-115. ISBN 978-80-7525-014-8. (kapitola v knize)
OBRTLÍK, J. Politická korektnost a její vliv na soudobou architekturu  In 8th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2016, s.13-14. ISBN 978-80-248-3940-0. (clánek ve sborníku)
HORÁCEK, M. A View of Current Classical Architecture in Europe and the USA.South Bend, Indiana, USA: University Notre Dame, 2016, s.1-2. ISSN . (prednáška)
CHYBÍK, J. Revitalizace prumyslového areálu. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2016, roč.19, č.5, s.6-12. (clánek v casopise)
WITTMANN, M. Vnitrobloky a jejich význam pro udržitelný urbánní rozvoj. Prípadové studie ve meste Brne.. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2016, roč., č.03, s.55-67. (clánek v casopise)
HORÁCEK, M. Moderní architektura a historické prostredí: Pet (a mnoho dalších) otázek.Brno: Metodické centrum moderní architektury MCMA, 2016, s.1-2. ISSN . (prednáška)
WITTMANN, M.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. The influence of open space on the sustainable development of a residential area. Three time periods – three case studies in the City of Brno (Czech Republic).  In Sustainable City 2016. Southampton: Wit Press, 2016, s.807-819. ISBN 978-1-78466-103-8. (clánek ve sborníku)
ŠLAPETA, V. Památková obnova vilové architektury 20. a 30.let 20.století. . Kapitola: Vilová architektura 20. a 30.let v mezinárodních souvislostech.Brno: NPU Brno , 2016, s.11-13. ISBN 978-80-7480-036-8. (kapitola v knize)
HORÁCEK, M. Tradicní architektura a obraz mesta ve 20. a 21. století.Jihlava: INTBAU Czechia, 2016, s.1-2. ISSN . (prednáška)
WITTMANN, M. Vnitrobloky a jejich význam pro udržitelný urbánní rozvoj. Prípadové studie ve meste Brne..Hradec Králové: PRO GOCÁR z.s., konference Vnitrobloky, 2016. ISSN . (prednáška)
KRISTEK, J. Architektovy cesty aneb Moci, kde jsi?.Brno: ERA Média, s.r.o., 2016, s.20-22. ISSN . (redakcní clánek)
KRISTEK, J. Muže architektura zabíjet? O morálce, profesní etice a lidských právech. Rozhovor Jana Kristka s Michaelem Kimmelmanem..Brno: ERA Média, s.r.o., 2016, s.26-27. ISSN . (interview)
PETRÍCKOVÁ, M.; JOJA, M. Interpretace tradicních strukturálních principu v soudobé architekture  In 8 th Architecture in Perspective 2016. Ostrava: , 2016, s.217-220. ISBN 978-80-248-3940-0. (clánek ve sborníku)
EYER, D. Baubiologie in Tschechien III.. Wohnung + Gesundheit, ISSN Wohnung + Gesundheit, 2016, roč.2016, č.160, s.16-17. (clánek v casopise)
KRISTEK, J.; PLÁŠKOVÁ, K. Architektura sedmého dne. Rozhovor s Kubou Snopkem..Brno: Archiweb, s.r.o., 2016. ISSN . (interview)
DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; WITTMANN, M. Rozvoj a plánování soudobých mest .: VUT v Brne, Fakulta architektury, 2016. ISBN ISBN 978-80-214-5333. (kniha (jiná než odborná))
CHYBÍK, J. Stopa brnenské Fakulty architektury na EXPO 2015. Energeticky sobestacné budovy, ISSN Energeticky sobestacné budovy, 2016, roč.2016, č.2, s.15-16. (clánek v casopise)
CHYBÍK, J. Drevo a udržitelnost. Energeticky sobestacné budovy, ISSN Energeticky sobestacné budovy, 2016, roč.5, č.2, s.9-14. (clánek v casopise)
CHYBÍK, J. 150. výrocí Spolku inženýru a architektu. Bulletin Ceské komory architektu, ISSN Bulletin Ceské komory architektu, 2016, roč.2016, č.2, s.94-95. (clánek v casopise)
GUZDEK, A. Boj o havírovské nádraží.Ostravské muzeum: , 2016. ISSN . (prednáška)
CHYBÍK, J. Role dreva na svetové výstave EXPO 2015 - 2. cást. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2016, roč.22, č.5, s.32-35. (clánek v casopise)
CHYBÍK, J. Uplatnení dreva ve výstavních pavilonech na EXPO 2015. TZB-info, ISSN TZB-info, 2016, roč.16, č.16, s.1-4. (clánek v casopise)
NOVÁK, F.; CHYBÍK, J. Mezi exponáty na EXPO 2015 se zaradily také samotné pavilony nekterých zemí. Drevarský magazín, ISSN Drevarský magazín, 2016, roč.17, č.6, s.24-27. (clánek v casopise)
Bohác, Drápal, Hrabec, Hrubý Karel IV. - sakrální architektura.Brno: FA VUT v Brne, 2016, s.1-36. ISBN 978-80-214-5327-2. ISSN . (prírucka)
CHYBÍK, J. Role dreva na svetové výstave EXPO 2015 - 1. cást. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2016, roč.22, č.4, s.38-41. (clánek v casopise)
Sustainability Dilemmas Transdisciplinary contributions to Integrated Cultural Landscape Management  In Sustainability Dilemmas Transdisciplinary contributions to Integrated Cultural Landscape Management. Tomar , Portugalsko: ARKEOS – perspectivas em diálogo, n? 38-39, 2016, s.405-418. ISBN 978-989-99131-2-7. (clánek ve sborníku)
DOBROVOLNÝ, P. Opatrení k predcházení vzniku odpadu ve stavebnictví.: , 2016. ISSN . (prednáška)
GUZDEK, A. Sídlište Lesná v kontextu casu.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2016. ISSN . (dizertace)
ŠLAPETA, V. Cesta k modernite. Sídlište Werkbundu 1927-1932. Kapitola: Vzorové sídlište Werkbundu Baba v Praze (1932.Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2016, s.218-229. ISBN 978-83-89262-91-2. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Der Weg zur Moderne.Werkbund-Sieldungen 1927-1932. Kapitola: Die Werkbundsiedlung Baba in Prag-Dejvice 1932 .Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2016, s.234-258. ISBN 978-83-89262-92-9. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Droga ku nowoczesnosci . Osiedla Werkbundu 1927-1932. Kapitola: Wzorowe osiedle Werkbundu Baba w Pradzie (1932) .Wroclaw : Muzeum architektury Wroclaw , 2016, s.222-233. ISBN 978-83-89262-89-9. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. A Way to Modernity. The Werkbund Estates 1927-1932. Kapitola: Baba Model Housing Estate in Prague (1932) .Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw , 2016, s.234-258. ISBN 978-83-89626-93-6. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. A Way to Modernity . The Werkbund Estates 1927-1932. Kapitola: Baba Model Housing Estate in Prague (1932) .Wroclaw: Muzeum architektutry Wroclaw , 2016, s.222-233. ISBN 978-83-89262-93-6. (kapitola v knize)
CHYBÍK, J. Drevo - konstrukcní materiál pavilonu EXPO 2015  In Drevostavby 2016. Volyne: VOŠ SPŠ Volyne, 2016, s.3-10. ISBN 978-80-86837-84-0. (clánek ve sborníku)
CHYBÍK, J. Inženýrská komora 2016. Kapitola: Stavební podstata ceského pavilonu nasvetové výstave EXPO 2015.Praha: Ceská komora autorizovaných inženýru a techniku, 2016, s.4-17. ISBN 978-80-87438-74-9. (kapitola v knize)
DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot z pohledu architekta.Plzen: , 2016. ISSN . (prednáška)
CHYBÍK, J. Úloha technických disciplín ve vzdelávání architektu  In Architektonické školství - mezi umením a remeslem. : , 2016, s.55-65. ISBN 978-80-214-5337-1. (clánek ve sborníku)
KRATOCHVÍL, J. Hledání soucasné ornamentiky. ARCH, ISSN ARCH, 2016, roč., č.3, s.47-48. (clánek v casopise)
CHYBÍK, J. Municipality smerují k energeticky úsporné výstavbe. Smart Cities, ISSN Smart Cities, 2016, roč.01-16, č.1, s.61-63. (clánek v casopise)
URBÁŠKOVÁ, H.; VOLNOHRADSKÝ, R.; ZHURAVLYOVA, Y. Promeny mesta Astany. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2016, roč., č.2/2016, s.62-67. (clánek v casopise)
BOHÁC, I.; ZÁMECNÍK, M.; DRÁPAL, J.; FRANKOVÁ, T.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; PETROVÁ, M.; VALENTOVÁ, V. Panská sídla jižní Moravy, historie, potenciál a limity využití (cást Litencická pahorkatina).Brno: VUT v Brne, 2016, s.1-218. ISBN 978-80-214-5329-6. (kniha odborná)
DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot jako hledisko pri návrhu budovy.: , 2016. ISSN . (prezentace)
DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot jako hledisko pri návrhu budovy - optimalizace konstrukcí budovy  In Sborník abstraktu konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta stavební, 2016, s.375-375. ISBN 9788021453128. (clánek ve sborníku)
KRATOCHVÍL, J. Labyrint sveta a ráj srdce. ARCH, ISSN ARCH, 2016, roč., č.1-2, s.40-42. (clánek v casopise)
EYER, D.; POLÁK, V. Waldorfkindergarten in Sluštice bei Prag. Ein verstecktes Juwel. . Mench + Architektur, ISSN Mench + Architektur, 2016, roč.2016, č.85/86, s.14-17. (clánek v casopise)
 
2015
BOHÁC, I.; HRUBÝ, J.; CERMÁKOVÁ, M. FA + FAVU, ÚSTAVY TEORIE. Kapitola: FA + FAVU, ÚSTAVY TEORIE.Brno: Fakulta architektury a Fakulta výtvarných umení, Vysoké ucení technické v Brne, 2015, s.1-160. ISBN 978-80-214-5296-1. (kapitola v knize)
KLODOVÁ, L.; KOHOUTKOVÁ, K.; FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B. Prostorový akt, jevy a telesnost prostoru jako pojítko mezi umelci a architekty.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2015. ISBN 978-80-214-5303-6. (kniha odborná)
ŠLAPETA, V. 7 x ANTONÍN RAYMOND. Kapitola: 7 x ANTONÍN RAYMOND.Praha: Galerie Jaroslava Frágnera, 2015, s.32-41. ISBN 978-80-905782-9-6. (kapitola v knize)
BANZETOVÁ, M. Umení, verejný prostor a propagace. Zprávy Vlastivedného muzea v Olomouci. Vlastivedné muzeum v Olomouci AB EF , ISSN Zprávy Vlastivedného muzea v Olomouci. Vlastivedné muzeum v Olomouci AB EF , 2015, roč.310/2015, č.310, s.143-149. (clánek v casopise)
PETRÍCKOVÁ, M. Beton a architektura 2015.Brno: VUT FA Brno, 2015, s.1-50. ISBN 978-80-214-5277-0. (kniha (jiná než odborná))
Poznej hlínu - Evropský systém vzdelávání v oboru hlinených staveb.: , 2015. ISSN . (prednáška)
DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot jako hledisko pri návrhu budov.: , 2015. ISSN . (prednáška)
GUZDEK, A. Moje mesto.Mestská knihovna Havírov: , 2015. ISSN . (prednáška)
OBRTLÍK, J.; CHYBÍK, J. Funkcionalismus a energeticky úsporné stavení na príkladu vily Tugendhat. ASB, ISSN ASB, 2015, roč.XII., č.6, s.50-54. (clánek v casopise)
WITTMANN, M.; URBÁNEK, L.; KUBÍNOVÁ, Š.; KRIŠTOF, M. Volný prostor jakou soucást mesta, vliv volného prostoru na udržitelný urbánní rozvoj..Brno: Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, 2015. ISSN . (abstrakt)
Obnova hlineného kulturního dedictví a další možnosti jeho využití..: , 2015. ISSN . (prednáška)
TOMAN, R. Chinese and European cultural differences and their influence on urban forms  In International Conference on East Asian Architectural Culture. Gwangju: Korean Association of Architectural History, 2015, s.253-257. (clánek ve sborníku)
Toman, R. Smrt a život amerických velkomest, Nestárnoucí klasika. ERA 21, ISSN ERA 21, 2015, roč., č.5, s.10-10. (clánek v casopise)
KRISTEK, J. Príjemne snesitelná lehkost projektilu.Brno: Era21, 2015, s.16-16. ISSN . (ruzné)
DOFKOVÁ, J. Ceský architekt v SSSR.. Architekt - nezávislý ctrnáctideník architektu, ISSN Architekt - nezávislý ctrnáctideník architektu, 2015, roč.LXI, č.4/5, s.132-133. (clánek v casopise)
NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. Origami ako urcujúca metóda priestorovej architektonickej tvorby  In 7TH ARCHITEKTUR V PERSPEKTIVE 2015. Ostrava: Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2015, s.75-77. ISBN 978-80-248-3802-1. (clánek ve sborníku)
CHYBÍK, J. Carbon dioxide as idicator of quality of indoor environment.Ostrava: Vysoká škola bánská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2015, s.118-121. ISBN 978-80-248-3802-1. (konferencní sborník (ne clánek))
PETRÍCKOVÁ, M.; DRÁPAL, J. Tradicní strukturální modely a 3D modelování  In 7th Architecture in Perspektive 2015. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2015, s.78-80. ISBN 978-80-248-3802-1. (clánek ve sborníku)
CHYBÍK, J. Energeticky úsporné domy v Ceskej republike. Eurostav Brat, ISSN Eurostav Brat, 2015, roč.21, č.9, s.10-14. (clánek v casopise)
KRISTEK, J. Rozhovor s Michaelem Sorkinem.Brno: Pixl-e, 2015, s.54-57. ISSN . (interview)
KRISTEK, J. Spravedlive, udržitelne a krásne.Brno: Archiweb, 2015. ISSN . (interview)
WITTMANN, M. Význam volných prostoru pro udržitelný urbánní rozvoj.. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2015, roč.2015, č.3, s.23-25. (clánek v casopise)
WITTMANN, M.; KUBÍNOVÁ, Š. Vliv volných prostoru na udržitelný rozvoj mest - teoretické souvislosti výzkumu, problematika panelových sídlišt. Životné prostredie, ISSN Životné prostredie, 2015, roč.2015, č.2, s.87-93. (clánek v casopise)
PALACKÝ, J.; WITTMANN, M.; FRANTIŠÁK, L. Evaluation of Urban Open Spaces Sustainability  In Book of Proceedings AESOP Prague Annual Congress 2015 Definite Space – Fuzzy Responsibility. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, 2015, s.701-715. ISBN 978-80-01-05782-7. (clánek ve sborníku)
FERENC, K. Analýza suburbanizace v kontextu prímestkých vesnic  In Sborník príspevku PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké úcení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, s.36-39. ISBN 978-80-214-5217-6. (clánek ve sborníku)
FERENC, J. Promena prímestkých venkovských sídel  In Sborník príspevku PhD Worskhop 2015. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, s.32-35. ISBN 978-80-214-5217-6. (clánek ve sborníku)
ŠTASTA, J. Aspekty svetla v sakrální architekture  In Sborník príspevku PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, s.80-83. ISBN 978-80-214-5217-6. (clánek ve sborníku)
OBRTLÍK, J. Výzvy k transformaci: Ceská sakrální architektura v první polovine dvacátého století.  In Sborník príspevku PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, s.64-67. ISBN 978-80-214-5217-6. (clánek ve sborníku)
CERMÁKOVÁ, M. Spolecenské determinanty architektury mest - New York dnešní v odrazu Benátek minulých  In PhD Workshop 2015: Sborník príspevku doktorského workshopu. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, s.20-23. ISBN 978-80-214-5217-6. (clánek ve sborníku)
BÍMOVÁ, M. Vývoj typologie bydlení: Sociální bydlení - formy komunitního bydení  In Sborník príspevku PhD Workshop 2015. : Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, s.16-19. ISBN 978-80-214-5217-6. (clánek ve sborníku)
DOFKOVÁ, J. Ceskoslovenští architekti v SSSR  In Sborník príspevku PhD Workshop 2015. : , 2015, s.28-31. ISBN 978-80-214-5217-6. (clánek ve sborníku)
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bydlení a bytové výstavby  In Sborník príspevku PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, s.40-43. ISBN 978-80-214-5217-6. (clánek ve sborníku)
PALACKÝ, J. Clovek a prostor ve stredu zájmu  In Sborník príspevku PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, s.8-11. ISBN 978-80-214-5217-6. (clánek ve sborníku)
PALACKÝ, J.; STRÍTESKÝ, P. PhD Workshop studentu doktorského studia 2015.Fakulta architektury VUT v Brne: Vysoké ucení technické v Brne, 2015, s.1-106. ISBN 978-80-214-5217-6. (konferencní sborník (ne clánek))
Toman, R. Aspekty bydlení ve výškových budovách, definované na základe analýzy a pozorování cínských mest  In Sborník príspevku PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, s.84-87. ISBN 978-80-214-5217-6. (clánek ve sborníku)
DOBROVOLNÝ, P. Navrhování budov s ohledem na recyklaci  In Sborník príspevku PhD Workshop 2015. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2015, s.24-27. ISBN 978-80-214-5217-6. (clánek ve sborníku)
WITTMANN, M.; KUBÍNOVÁ, Š. Budoucnost panelových sídlišt  In PhD Workshop 2015. Brno: VUT v Brne, Fakulta architektury, 2015, s.48-51. ISBN 978-80-214-5217-6. (clánek ve sborníku)
NOVÁK, J. Súdobé metódy v architektonickom navrhovaní  In PhD WORKSHOP Sborník doktorského workshopu. Brno: Fakulta architektury VUT v Brne, 2015, s.60-63. ISBN 978-80-214-5217-6. (clánek ve sborníku)
LICKOVÁ, N. Hospodarení s deštovou vodou v urbanizovaných územích  In Sborník príspevku PhD workshop 2015. : , 2015, s.1-25. ISBN 978-80-214-5217-6. (clánek ve sborníku)
GUZDEK, A. Panelová sídlište.nádraží CD Havírov: , 2015. ISSN . (prednáška)
GUZDEK, A. Stopy funkcionalismu.nádraží CD Havírov: , 2015. ISSN . (prednáška)
EYER, D. Tvorba vitálního architektonického prostredí. Domov, ISSN Domov, 2015, roč.2015, č., s.90-93. (clánek v casopise)
EYER, D. Baubiologie in Tschechien II.. Wohnung + Gesundheit, ISSN Wohnung + Gesundheit, 2015, roč.2015, č.155, s.12-13. (clánek v casopise)
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bydlení  In Zdravé domy - Zdravý interiér 2015. Bratislava, Slovensko: Nakladatelstvo STU Bratislava, 2015, s.83-88. ISBN 978-80-227-4359-4. (clánek ve sborníku)
MELICHAR, J.; FIEDLEROVÁ, M.; DROCHYTKA, R. MÍRA PENETRACE HYDROIZOLACNÍCH INFUZNÍCH GELU V ZÁVISLOSTI NA VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLU.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2015, s.193-199. ISSN . (bibliografie)
WITTMANN, M. Brno - the sustainable development of the city in students projects..Istanbul, Turecko: Yildiz Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul, Turecko, 2015. (prednáška)
EYER, D. Úvod do stavební biologie. Domov, ISSN Domov, 2015, roč., č.52, s.90-93. (clánek v casopise)
CHYBÍK, J.; GUZDEK, A. CO2 jako indikátor kvality vnitrního prostredí. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2015, roč.18, č.2, s.3-6. (clánek v casopise)
GUZDEK, A. Socialistické mesto Havírov.Mestská knihovna Havírov: , 2015. ISSN . (prednáška)
ŠLAPETA, V. ALFRED NEUMANN. Kapitola: ALFRED NEUMANN.Ostrava: Kabinet architektury., 2015, s.19-45. ISBN 978-80-905953-1-6. (kapitola v knize)
GUZDEK, A. Jak to bylo a jak to bude.Prírodovedecká fakulta Ostravské univerzity: , 2015. ISSN . (prednáška)
Kombinace drevené konstrukce a hlinených prvku v soucasné stavební praxi  In Drevostavby 2015. : , 2015, s.49-59. ISBN 978-80-86837-72-7. (clánek ve sborníku)
ŽABICKOVÁ, I.; STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z. Kombinace drevené konstrukce a hlinených prvku v soucasné stavební praxi  In Drevostavby 2015. Volyne: Vyšší odborná škola a Strední prumyslová škola, Volyne , 2015, s.49-59. ISBN 978-80-86837-72-7. (clánek ve sborníku)
KILNAROVÁ, P.; LELKES, I.; ŠKODA, K.; KUZNETCOVA, E.; VESELY, M. Hodnocení kvality námestí. Projekt mojenamesti.com. Architektonické listy FA STU Bratislava, ISSN Architektonické listy FA STU Bratislava, 2015, roč.20, č.1, s.40-43. (clánek v casopise)
STRÍTESKÝ, P.; NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. urbanistický kit / prisvoj si mesto.Brno: Vysoké ucení technické v Brne - Fakulta architektury, 2015, s.1-62. ISBN 978-80-214-5084-4. (kniha (jiná než odborná))
 
2014
EYER, D.; CHYBÍK, J. Vitalita v architektonickém prostoru. TZB-info, ISSN TZB-info, 2014, roč.2014, č.12, s.1-6. (clánek v casopise)
ŽÁCKOVÁ, M. Historie a cinnost urbanistického pracovište Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brne .Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, Ústav teorie, 2014. ISSN . (teze Ph.D. práce)
Vrabelová R., Šlapeta V. Brnenská architektura 1918-2008.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 9788072049042. ISSN . (skriptum)
URBÁŠKOVÁ, H.; VOLNOHRADSKÝ, R.; ZHURAVLYOVA, Y. Promeny mesta.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2014, s.1-116. ISBN 978-80-7204-910-3. (kniha odborná)
PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Akupunktura krajiny. Prostor pro novodobého poutníka  In Krajina jako dílo. Brno: VUT v Brne, Fakulta architektury, 2014, s.46-49. ISBN 978-80-214-5083-7. (clánek ve sborníku)
SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š. Ružena Žertová a Igor Svoboda. Zlatý rez, ISSN Zlatý rez, 2014, roč.37, č.37, s.16-27. (clánek v casopise)
WITTMANN, M.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; ŠTEPÁNKOVÁ, L. Budoucnost brnenského výstavište. Práce studentu Fakulty architektury VUT v Brne..Brno: CERM, 2014, s.0-100. ISBN 978-80-7204-895-3. (kniha odborná)
KRISTEK, J. Park, parking, verejnost.Brno: Pixl-e, 2014, s.16-18. ISSN . (interview)
HAVLÍKOVÁ, D.; URBÁŠKOVÁ, H.; HAVLÍK, J.; LOUTOCKÁ, V. COPA+FA Spolupráce COPA a NPÚ ÚOP v Brne s Fakultou architektury VUT v Brne.Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7204-911-0. (kniha (jiná než odborná))
KOPÁCIK, G. Námestí v prostredí soucasných evropských mest  In Public Spaces Bratislava. Bratislava: Nakladatelstvo STU, 2014, s.1-12. ISBN 978-80-227-4355-6. (clánek ve sborníku)
KILNAROVÁ, P.; LELKES, I.; ŠKODA, K. Námestí - metody hodnocení kvality  In PUBLIC SPACES. Bratislava: Nakladatelstvo STU, 2014, s.1-4. ISBN 978-80-227-4355-6. (clánek ve sborníku)
STRÍTESKÝ, P. miniBrownfields (Brno): na hrane mezi urbánní taktikou a strategií  In mezinárodní vedecko-výzkumné kolokvium studentu doktorského studia: Architektura a urbanismus ve stredoevropském prostoru. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, 2014, s.77-79. ISBN 978-80-01-05580-9. (clánek ve sborníku)
CHYBÍK, J. Automobile in the Disposition of Energy-saving Houses. Trans Tech Publications, ISSN Trans Tech Publications, 2014, roč.8, č.12, s.158-163. (clánek v casopise)
KUZNETCOVA, E. Moje námestí. Kapitola: Znovuoživení verejných prostranství prostrednictvím obcanských aktivit.Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2014, s.21-26. ISBN 9788072048946. (kapitola v knize)
KOPÁCIK, G.; ZDRAŽILOVÁ, J.; KUZNETCOVA, E.; LELKES, I.; KILNAROVÁ, P.; ŠKODA, K.; VESELY, M.; TOUCHAN, S. Moje námestí.Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2014. ISBN 9788072048946. (kniha odborná)
VACEK, P. Vegetacní strechy a jejich budoucnost.Hradec Králové: Centrum stavebního inženýrství, a.s., 2014, s.107-111. ISBN 978-80-7086-006-9. (konferencní sborník (ne clánek))
BÍMOVÁ, M. Specifické formy bydlení - couhousing  In Mezinárodní vedecko-výzkumné kolokvium studentu doktorského studia. Praha: CVUT v Praze, 2014, s.23-26. ISBN 978-80-01-05580-9. (clánek ve sborníku)
URBÁŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I. Sustainable Development in Architectural Education. Trans Tech Publications, ISSN Trans Tech Publications, 2014, roč.12, č.11, s.153-157. (clánek v casopise)
GUZDEK, A. Individuálne v blízkosti hromadného  In Individuální bydlení v Ceské republice v evropském kontextu. Praha: Ceské vysoké ucení technické v Praze, 2014, s.14-17. ISBN 978-80-01-05603-5. (clánek ve sborníku)
VACEK, P.; MATEJKA, L. Nová merení tepelných vodivostí a vodních propustností panelu z hydrofilních minerálních vln pro konstrukce vegetacních strech..Ostrava: Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava, 2014, s.33-34. ISBN 978-80-248-3623-2. (konferencní sborník (ne clánek))
KOŽELOUHOVÁ, A. Housing Policy of the City of Vienna as an Example for the Czech Republic. Advanced Materials Research (online), ISSN Advanced Materials Research (online), 2014, roč.1020, č., s.726-731. (clánek v casopise)
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bydlení a bytové výstavby.Brno: , 2014. ISSN . (teze Ph.D. práce)
CHYBÍK, J. Problémy nevytápených prostor v energeticky úsporných domech. Energeticky sobestacné budovy, ISSN Energeticky sobestacné budovy, 2014, roč.3., č.3, s.35-39. (clánek v casopise)
VOLNOHRADSKÝ, R. Rozvoj centra Olomouce na bázi fraktální geometrie. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2014, roč., č.5/2014, s.20-26. (clánek v casopise)
Systém vzdelávání remeslníku v CR pro provádení a opravy hlinených staveb..: , 2014. ISSN . (prednáška)
KOŽELOUHOVÁ, A. Housing Policy of the City of Vienna as an Example for the Czech Republic  In Contemporary Problems in Architecture and Construction. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd, 2014, s.726-731. ISBN 978-3-03835-237-2. (clánek ve sborníku)
POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H. Sustainable Development in Architectural Education. Advanced engineering Forum, ISSN Advanced engineering Forum, 2014, roč.8, č.12, s.153-157. (clánek v casopise)
Aleš Filip, Petr Polívka, Jirí Štasta Kostel Neposkvrneného Pocetí Panny Marie na Krenové ulici v Brne. Kapitola: Kostel Neposkvrneného Pocetí Panny Marie na Krenové ulici v Brne.Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2014, s.38-44. ISBN 978-80-87864-10-4. (kapitola v knize)
Filip Aleš, Polívka Petr Kostel Neposkvrneného Pocetí Panny Marie na Krenové ulici v Brne / Aleš Filip a kolektiv. Kapitola: Kostel Neposkvrneného Pocetí Panny Marie na Krenové ulici v Brne.Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2014, s.38-43. ISBN 978-80-87864-10-4. (kapitola v knize)
STEHLÍK, O.; STEHLÍK, M. Brno postavené nepostavené.Brno: Vutium, VUT Brno, 2014. ISBN 978-80-214-4778-3. (kniha odborná)
LHOTÁKOVÁ, Zdenka., Bidner Cenek. Rekonstrukce koupelen a kuchyní v panelových domech. Obklady dlažba sanita, ISSN Obklady dlažba sanita, 2014, roč.7, č.4, s.26-31. (clánek v casopise)
ZEMÁNKOVÁ, H. Ouessant - De fascinantes sculptures en pierre.Brest: Oestelio, 2014, s.1-54. ISBN 978-2-9534262-4-3. (kniha (jiná než odborná))
CHYBÍK, J. Ekologická stopa v Modricích. Smart Cities, ISSN Smart Cities, 2014, roč.1, č.3, s.66-67. (clánek v casopise)
POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H.; GUZDEK, A. Diplomové práce 2014.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2014. ISSN . (ruzné)
POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H.; GUZDEK, A. Bakalárské práce 2014.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2014. ISSN . (ruzné)
KOŽELOUHOVÁ, A.; CHYBÍK, J. Udržitelnost bytové výstavby ve meste Vídni. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2014, roč.17, č.4, s.3-7. (clánek v casopise)
PALACKÝ, J. Slavnostní otevrení Výstavní síne a stálé expozice života a díla architekta Bohuslava Fuchse v autorove rodné obci Všechovice.Všechovice: Mikroregion Záhoran, 2014, s.22-23. ISSN . (clánek souhrnný, posudek)
WITTMANN, M. Príbehy svetových metropolí /2/ (New York, Chicago, Las Vegas).Brno: Ceský rozhlas Brno, 2014. ISSN . (interview)
ZEMÁNKOVÁ, H. Preservation of Cultural Patrimony and Re-use of the monument of Tomas Bata.Brno: FA VUT v Brne, 2014, s.1-67. ISBN 978-80-214-5002-8. (kniha odborná)
WITTMANN, M. Príbehy svetových metropolí /1/ (Rím, Istanbul, Londýn, Paríž).Brno: Ceský rozhlas Brno, 2014. ISSN . (interview)
LHOTÁKOVÁ, Z. Soucasné trendy výstavby rodinných bazénu. Obklady dlažba sanita, ISSN Obklady dlažba sanita, 2014, roč.7, č.4, s.24-27. (clánek v casopise)
PALACKÝ, J. Interview v regionálním vysílání televize Hranice.Hranice: , 2014. ISSN . (interview)
PALACKÝ, J. Webové stránky Výstavní síne Bohuslava Fuchse ve Všechovicích.Brno: , 2014. ISSN . (multimédia)
PALACKÝ, J. Film: 8 works of Architect Bohuslav Fuchs in the Czech Republic and Slovakia: Permanent exhibition.Brno: , 2014. ISSN . (multimédia)
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Studijní texty II.Brno: , 2014, s.1-24. (kniha (jiná než odborná))
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Studijní texty I.Brno: , 2014, s.1-30. (kniha (jiná než odborná))
HOŠTÁLKOVÁ, A.; SEDLÁK, J.; PALACKÝ, J.; ŠLAPETA, V. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Personální bibliografie.Brno: , 2014, s.1-19. ISSN . (bibliografie)
PALACKÝ, J.; SEDLÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha fotografií.Brno: , 2014, s.1-20. (kniha (jiná než odborná))
PALACKÝ, J.; SEDLÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha kreseb a maleb.Brno: , 2014, s.1-30. (kniha (jiná než odborná))
PALACKÝ, J.; SEDLÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha personálií.Brno: , 2014, s.1-44. ISSN . (biografie)
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha výkresu.Brno: , 2014, s.1-60. (kniha (jiná než odborná))
PALACKÝ, J.; VOSTALOVÁ, H.; NOVÁK, J. Bohuslav Fuchs - stálá expozice: Kniha modelu.Brno: , 2014, s.1-25. (kniha (jiná než odborná))
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs Život a dílo: Pruvodce expozicí.Brno: iBooks Author, 2014, s.1-150. ISSN . (multimédia)
STRÍTESKÝ, P. Pavilon miniBrownfields prezentuje návrhy studentu FA.Brno: Vutium, 2014, s.14-15. ISSN . (zpráva odborná)
ZEMÁNKOVÁ, H. Patrimoine Industriel en danger Le Lavoir a charbon des Chavannes France, Bourgne. , ISSN , 2014, roč.2014, č.31, s.116-116. (clánek v casopise)
KOŽELOUHOVÁ, A. Udržitelnost bytové výstavby ve meste Vídni.: , 2014. ISSN . (prezentace)
GUZDEK, A.; POSLUŠNÁ, I.; URBÁŠKOVÁ, H. XVIII. vedecká konference doktorandu.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2014. ISBN 978-80-214-4994-7. (konferencní sborník (ne clánek))
EYER, D. Vitalita v architektonickém prostoru.  In Sborník textu. XVIII. Vedecká konference doktorandu Fakulty architektury. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2014, s.43-48. ISBN 978-80-214-4994-7. (clánek ve sborníku)
EYER, D. Baubiologie in Tschechien I.. Wohnung + Gesundheit, ISSN Wohnung + Gesundheit, 2014, roč.2014, č.151, s.7-9. (clánek v casopise)
KUBÍNOVÁ, Š. Budoucnost panelových sídlišt  In XVIII. Vedecká konference doktorandu. Sborník textu. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2014, s.93-95. ISBN 978-80-214-4994-7. (clánek ve sborníku)
Koncepce bytové politiky mesta Vídne  In XVIII. Vedecká konference doktorandu. Sborník textu. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2014, s.77-82. ISBN 978-80-214-4994-7. (clánek ve sborníku)
ŠLAPETA, V. Adolf Benš (1894-1982) architektonické dílo.Praha: Nadace Charty 77, 2014, s.1-288. ISBN 978-80-260-5727-7. (kniha odborná)
VAVERKA, J. Soucinitel prostupu tepla nových stavebních prvku. Topenárství, ISSN Topenárství, 2014, roč.2014, č.5, s.38-40. (clánek v casopise)
GUZDEK, A. Modelová sídlište  In XVIII. vedecká konference doktorandu. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2014, s.49-59. ISBN 978-80-214-4994-7. (clánek ve sborníku)
KUZNETCOVA, E. Prázdná verejná prostranství jako výzva pro formování mestské spolecnosti  In XVIII. Vedecká konference doktorandu Fakulty architektury VUT v Brne. Sborník textu. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2014, s.101-109. ISBN 978-80-214-4994-7. (clánek ve sborníku)
DOFKOVÁ, J. Východiska a vývoj avantgardní architektury v CSR a SSSR.  In XVIII. Vedecká Konference Doktorandu. Sborník textu.. : , 2014, s.187-201. ISBN 978-80-214-4994-7. (clánek ve sborníku)
ŽABICKOVÁ, I. "Hlinené stavby - tradice a soucasnost: sympozium s cílem propojit ceské, rakouské a další odborníky"  In "Hlinená stavba - tradice a soucasnost. Atzenbrugg: Muzeum vesnice oblasti Wuebviertel nIEDERSULZ GmbH, 2014, s.124-133. ISBN 978-3-901820-91-5. (clánek ve sborníku)
KOŽELOUHOVÁ, A. Koncepce bytové politiky mesta Vídne.: , 2014. ISSN . (prezentace)
BÍMOVÁ, M. Vývoj typologie bydlení specifické formy bydlení - cohousing  In XVIII. Vedecká konference doktorandu Fakulty architektury VUT v Brne. Brno: VUT v Brne, 2014, s.12-17. ISBN 978-80-214-4994-7. (clánek ve sborníku)
ŠLAPETA, V.; VRABELOVÁ, R. Brnenská architektura 1918-2008.Brno: CERM, 2014. ISBN 9788072049042. (kniha odborná)
ZEMÁNKOVÁ, H. Nový život opuštených továren. Události na VUT v Brne, ISSN Události na VUT v Brne, 2014, roč.24, č.4/2014, s.30-31. (clánek v casopise)
CHYBÍK, J. Drevo v pracích studentu FA VUT v Brne  In Drevostavby 2014. Volyne: VOŠ Volyne, 2014, s.139-141. ISBN 978-80-86837-57-4. (clánek ve sborníku)
DOBROVOLNÝ, P. Navrhování budov s ohledem na recyklaci  In 10. mezinárodní konference Zdravé domy 2014. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2014, s.28-35. ISBN 978-80-214-4912-1. (clánek ve sborníku)
ZHURAVLYOVA, Y. Nové generace sídel  In XVIII. Vedecká konference doktorandu Fakulty architektury VUT v Brene. Brno: VUT v Brne, 2014, s.239-245. ISBN 978-80-214-4994-7. (clánek ve sborníku)
ŽABICKOVÁ, I. Zachránit nebo zbourat?  In 10. Mezinárodní konference Zdravé domy 2014. Brno: VUT v Brne, 2014, s.163-167. ISBN 978-80-214-4912-1. (clánek ve sborníku)
CHYBÍK, J.; MEIXNER, M. Zdravé domy 2014.Brno: FA VUT v Brne, 2014, s.1-170. ISBN 978-80-214-4912-1. (konferencní sborník (ne clánek))
ŠLAPETA, V. Vila Münz. Kapitola: Ernst Wiesner a Brno .Brno: H.R.G., 2014, s.7-17. ISBN 978-80-905608-2-6. (kapitola v knize)
ŽABICKOVÁ, I. Vesnická stavební kultura Stavební materiál - domová dispozice-slohové ohlasy -drevené sakrální stavby. Kapitola: Poruchy hlinených staveb zpusobené vodou.Brno: Masarykova univerzita, 2014, s.80-86. ISBN 978-80-210-7540-5. (kapitola v knize)
CHYBÍK, J. Výstavy studentu FA VUT v Brne. Bulletin Ceské komory architektu, ISSN Bulletin Ceské komory architektu, 2014, roč.21, č.1, s.48-51. (clánek v casopise)
CHYBÍK, J. Ekonomika a vzhled energeticky velmi nárocných budov - mýty a skutecnost. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2014, roč.17, č.1, s.13-18. (clánek v casopise)
ŠÍMOVÁ, J. Verejný prostor v obcích  In XVIII. Vedecká konference doktorandu sborník textu. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2014. ISBN 978-80-214-4994-7. (clánek ve sborníku)
OBRTLÍK, J. Emil Králík (1880-1946). Pripomenutí významného díla. .Brno: Vysoké ucení technické v Brne Fakulta architektury, 2014, s.133-137. ISBN 978-80-214-4994-7. ISSN . (abstrakt)
KUCEROVÁ, P. Typy post-katastrofických docasných staveb  In XVIII. Vedecká konference doktorandu Fakulty architektury VUT v Brne. : , 2014. ISBN 978-80-214-4994-7. (clánek ve sborníku)
OBRTLÍK, J. Zpet ke skrytým pramenum.Praha: Vydavatelství KABINET, 2014, s.129-129. ISSN 0862-7010. (zpráva odborná)
VAVERKA, J. Tepelne technické a akustické vlastnosti vertikálních konstrukcí. Eurostav Brat, ISSN Eurostav Brat, 2014, roč.2014, č.1-2, s.30-35. (clánek v casopise)
VAVERKA, J. Akustika vertikálních konstrukcí. Strechy, fasády, izolace, ISSN Strechy, fasády, izolace, 2014, roč.2014, č.2, s.22-24. (clánek v casopise)
KUBÍNOVÁ, Š. . Kapitola: RES PUBLICA: KULTURNÍ CENTRUM KOPRIVNICE.: , 2014, s.51-58. (kapitola v knize)
CHYBÍK, J. Devastace smutecní síne v Židenicích. Stavebnictví, ISSN Stavebnictví, 2014, roč.8, č.01-02, s.14-19. (clánek v casopise)
BUREŠ, D. Stavební vývoj brnenské techniky ve svetle výstavby univerzitního kampusu na Kraví hore.Brno: Kaviár - webový server filmu o architekture, 2014, s.1-1. ISSN . (redakcní clánek)
BUREŠ, D. Kampus Masarykovy univerzity: predválecné názorové zmeny a poválecný vývoj.Brno: Kaviár - webový server filmu o architekture, 2014, s.1-1. ISSN . (redakcní clánek)
BUREŠ, D. Univerzitní kampus, pocátek výstavby.Brno: Kaviár - webový server filmu o architekture, 2014, s.1-1. ISSN . (redakcní clánek)
BUREŠ, D. Pocátecní úsilí o vybudování univerzitního kampusu Masarykovy univerzity.Brno: Kaviár - webový server filmu o architekture, 2014, s.1-1. ISSN . (redakcní clánek)
TOMAN, R. Aapekty bydlení ve výškových budovách  In XVIII. Vedecká konference doktorandu: sborník textu. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2014, s.182-186. ISBN 978-80-214-4994-7. (clánek ve sborníku)
 
2013
BUREŠ, D.; JAKUBÍKOVÁ, B.; VOLF, T.; FEŠAR, M. Kaviar - webový portál s databází filmu o architekture.Brno: VUT v Brne, 2013. ISSN . (prezentace)
ŠUŠKA, M. Kysuce, krajina a architektúra.Cadca: Ing. arch. Milan Šuška, 2013, s.1-190. ISBN 978-80-971525-8-1. (kniha odborná)
CHYBÍK, J. Smutecní sín v Brne-Židenicích. Kapitola: Stavební podstata smutecní síne v Brne-Židenicích.Brno: VUT v Brne, 2013, s.51-97. ISBN 978-80-214-4838-4. (kapitola v knize)
CHYBÍK, J. Smutecní sín v Brne-Židenicích. Kapitola: Medailon prof. Ing. arch. Ivana Rullera.Brno: VUT v Brne, 2013, s.9-19. ISBN 978-80-214-4838-4. (kapitola v knize)
ŽÁCKOVÁ, M.; KORÍNKOVÁ, J. Smutecní sín v Brne-Židenicích. Kapitola: Výtvarné umení jako soucást smutecní síne v Brne-Židenicích.Brno: VUT v Brne, 2013, s.113-155. ISBN 978-80-214-4838-4. (kapitola v knize)
LHOTÁKOVÁ, Z.; CECHOVÁ, P. Rekonstrukce jádra v panelovém dome.Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4362- 2. (kniha odborná)
BREZOVSKÁ, M.; KRISTEK, J. Boj o prostor/Architektura jako spolecenská praxe.Zlín: Nakladatelství ARCHA, 2013. ISBN 978-80-87545-14-0. (kniha odborná)
GUZDEK, A. Pokusy o záchranu nádraží v Havírove.Moravská Galerie Brno: , 2013. ISSN . (prednáška)
OBRTLÍK, J. Architecture and Wine in Central Europe. Architektur und Wein in Mitteleuropa. (Ed. Dan Merta). Kapitola: Architecture and Wine in Central Europe. Architektur und Wein in Mitteleuropa..Praha: Galerie Jaroslava Frágnera & Architectura, 2013. ISBN 978-80-904484-8-3. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Great Villas of Prague 6 - Baba Housing Estate 1932-1936. Kapitola: Two Radio Talks on Baba Housing Estate.Praha: FOIBOS, 2013, s.168-175. ISBN 9788087073698. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Slavné vily Prahy 6 - Osada Baba 1932-1936 . Kapitola: Dva rozhlasové projevy k výstave Baba 1932.Praha: FOIBOS, 2013, s.168-175. ISBN 978-80-87073-68-1. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Great Villas of Prague 6 - Baba Housing Estate 1932-1936. Kapitola: The Association of the Czechoslovak Werkbund .Praha: FOIBOS, 2013, s.27-53. ISBN 9788087073698. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Slavné vily Prahy 6 - Osada Baba 1932-1936. Kapitola: Svaz ceskoslovenského díla.Praha: FOIBOS, 2013, s.27-53. ISBN 978-80-87073-68-1. (kapitola v knize)
BUREŠ, D.; ADAMUS, J.; DANIEL, J. Babákovo námestí, animace.Brno: , 2013. ISSN . (multimédia)
BUREŠ, D.; ADAMUS, J.; DANIEL, J. Akademické námestí, animace.Brno: , 2013. ISSN . (multimédia)
BUREŠ, D.; ADAMUS, J.; DANIEL, J. Kraví hora, animace.Brno: , 2013. ISSN . (multimédia)
KUZNETCOVA, E. Empty public spaces as a calling for urban communities' formation  In Urban Environs in the Relation to Sustainable Development Agenda. Brno: MSD, spol. s. r. o., 2013, s.31-40. ISBN 978-80-7392-222-1. (clánek ve sborníku)
GUZDEK, A. Architektura mesta.Gymnázium Komenského a Strední prumyslová škola stavební v Havírove: , 2013. ISSN . (prednáška)
GUZDEK, A. Okolo Bruselu.nádraží CD Havírov: , 2013. ISSN . (prednáška)
PALACKÝ, J. Zelen zlepšuje psychiku lidí pracujících v továrnách.Brno: Brnenský deník, 2013, s.3-3. ISSN . (interview)
URBÁŠKOVÁ, H.; PERINKOVÁ, M.; HRUŠA, P.; VRABLOVÁ, E.; ŠAFÁROVÁ V.;ŠEVCÍK, O.; BENEŠ, O.; PUŠKÁR, B.; Mesto a metropole.Praha: Gintel Allan - Gasset, 2013, s.43-49. ISBN 978-80-87079-36-2. (kniha odborná)
GUZDEK, A. Bourat se nemusí!  In Typologie (n)ostalgie. Brno: Ve spolupráci s Vysokým ucením technickým v Brne, Fakultou architektury vydalo Akademické nakladatelství CERM, 2013, s.65-70. ISBN 978-80-7204-858-8. (clánek ve sborníku)
GLOSOVÁ, D.; GUZDEK, A. Jundrov.: , 2013. ISBN 978-80-214-4808-7. ISSN . (ruzné)
KUZNETCOVA, E. Prázdný prosotr jako výzva pro rozvoj mesta  In XVII. Vedecká konference doktorandu Fakulty architektury VUT v Brne. Sborník textu. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2013, s.101-107. ISBN 978-80-214-4774-5. (clánek ve sborníku)
KUCEROVÁ, P. Faktory, na kterých závisí úspech mobilních staveb pro prípady nouze do oblastí zasažených katastrofou  In TYPOLOGIE (N) OSTALGIE. : , 2013, s.31-34. ISBN 978-80-7204-858-8. (clánek ve sborníku)
BLAŽKOVÁ, G.; DOBEŠOVÁ, V. XVII. Vedecká konference doktorandu Fakulty architektury VUT v Brne.: , 2013. (konferencní sborník (ne clánek))
URBÁŠKOVÁ, H.; NOVÁK, P. Typologie (n)ostalgie.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013, s.1-140. ISBN 978-80-7204-858-8. (kniha odborná)
OBRTLÍK, J. TYPOLOGIE (N)OSTALGIE. Kapitola: Významné myšlenkové pozice a jejich zastánci v dejinách brnenské školy architektury.Brno: Akademické nakladatelství CERM, Vysoké ucení technické v Brne, 2013, s.101-108. ISBN 978-80-7204-858-8. (kapitola v knize)
BUREŠ, D. Typologie (N)ostalgie. Kapitola: Inventura stavení dríve a dnes.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2013, s.59-64. ISBN 978-80-7204-858-8. (kapitola v knize)
ADAMEC, E. Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (1. cást).Frýdek-Místek: KB Grafik - Grafické a reklamní studio, 2013, s.1-112. ISBN 978-80-87584-46-0. (kniha (jiná než odborná))
Lomnice námestí - workshop .: , 2013. (kniha (jiná než odborná))
KUZNETCOVA, E.; KOPÁCIK, G.; ZDRAŽILOVÁ, J.; VESELY, M. Lomnice námestí - workshop.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2013. (kniha (jiná než odborná))
ZHURAVLYOVA, Y. Utvárení mestského prostredí.  In Typologie Nostalgie. Brno: Akademické nakladatelství CREM, s.r.o., 2013, s.19-24. ISBN 978-80-7204-858-8. (clánek ve sborníku)
PALACKÝ, J. Prostor, svetlo a tvar  In Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej a umeleckej konferencie FUTU-RES. Košice: Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, 2013, s.34-41. ISBN 978-80-553-1578-2. (clánek ve sborníku)
PALACKÝ, J. PROSTOR, SVETLO A TVAR.Slovenská republika: Technická univerzita v Košiciach, 2013, s.34-41. ISSN . (prednáška)
OBRTLÍK, J. Pojem trvale udržitelného rozvoje v kontextu funkcionalistické teorie architektury  In Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století Konference Architektura v perspektive 2013 Stavební fakulta, Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava, 26. - 27. 9. 2013. Ostrava: Stavební fakulta, Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava, 2013, s.132-136. ISBN 978-80-248-3148-0. (clánek ve sborníku)
ŽÁCKOVÁ, M. Horní námestí v Prerove: historické jádro bez funkce mestského centra  In Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století. Konference Architektura v perspektive 2013. Ostrava: Vysoká škola bánská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2013, s.77-87. ISBN 978-80-248-3148-0. (clánek ve sborníku)
WITTMANN, M. The role of architects and urban planners in the process of sustainable development..: , 2013. (prednáška)
PALACKÝ, J.; ŠIPULOVÁ, J.; HAVLIŠ, K. Vlnena - potenciál rozvoje postindustriálního Brna. ERA 21, ISSN ERA 21, 2013, roč.13, č.4, s.38-39. (clánek v casopise)
Sdružení hlineného stavitelství (2012-2013). , ISSN , 2013, roč., č., s.5-. (clánek v casopise)
KOPÁCIK, G. Astana – (ne)udržitelné mesto aneb územní plánování v Kazachstánu.. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2013, roč.XVI, č.4, s.68-73. (clánek v casopise)
ŠUŠKA, ASSIF, OBRTLÍK, KASPIN Lost Public Spaces of Brno. Kapitola: Mestské zahrady.Brno: VUT v Brne, Fakulta architektury, 2013, s.49-52. ISBN 978-80-214-4751-6. (kapitola v knize)
KRATOCHVÍL, J. Ruže v trní. ARCH, ISSN ARCH, 2013, roč.2013, č.7-8, s.40-42. (clánek v casopise)
ŠUŠKA, M. Vplyv dopravy na štruktúru osídlenia  In XVII. Vedecká konference doktorandu. Brno: , 2013, s.161-168. ISBN 978-80-214-4774-5. (clánek ve sborníku)
ŠLAPETA, V. Great Villas of Poland. Kapitola: Villa for Dr.Kriebel.Praha: FOIBOS, 2013, s.230-232. ISBN 978-80-87073-58-2. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Slavné vily Polska. Kapitola: Vila z výstavy WUWA.Praha: FOIBOS, 2013, s.233-234. ISBN 978-80-87073-56-8. (kapitola v knize)
ŠLAPETA, V. Great Villas of Poland. Kapitola: Villa from the WUWA Exhibition.Praha: FOIBOS, 2013, s.233-234. ISBN 978-80-87073-58-2. (kapitola v knize)
GUZDEK, A. Principy a pravidla územního plánování. Kapitola: Regenerace stávajícího bytového fondu.Brno: Ústav územního rozvoje, 2013, s.97-103. (kapitola v knize)
KOPÁCIK, G.; Kuznetcova, E. Opuštená verejná prostranství jako výzva pro rozvoj mesta  In Lost Public Spaces of Brno: brnenská Okružní trída - Brno Ring Boulevard. Brno: FA VUT Brno, 2013, s.11-16. ISBN 978-80-214-4751-6. (clánek ve sborníku)
1 Hospodarení s vodou v urbanizovaných územích. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2013, roč.6, č.1, s.4-5. (clánek v casopise)
GUZDEK, A. Terminal story: Kauza nádraží v Havírove. Zprávy památkové péce, ISSN Zprávy památkové péce, 2013, roč., č.3, s.263-264. (clánek v casopise)
URBÁŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A. Bakalárské práce 2013.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2013. ISSN . (ruzné)
URBÁŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A. Diplomové práce 2013.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2013. ISSN . (ruzné)
KUZNETCOVA, E. Lost Public Spaces of Brno, Brno Ring Boulevard. Brnenská okružní trída. Kapitola: Lost public spaces of Brno, introduction to workshop.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2013, s.32-33. ISBN 978-80-214-4751-6. (kapitola v knize)
KUZNETCOVA, E.; KOPÁCIK, G.; ZDRAŽILOVÁ, J.; ŠUŠKA, M. Lost Public Spaces of Brno, Brno Ring Boulevard.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2013. ISBN 978-80-214-4751-6. (kniha odborná)
KUZNETCOVA, E.; KOPÁCIK, G. Lost Public Spaces of Brno, Brno Ring Boulevard. Brnenská okružní trída. Kapitola: Empty public spaces as a calling for city developement.Brno: Vysoké ucení technické v Brne, Fakulta architektury, 2013, s.10-19. ISBN 978-80-214-4751-6. (kapitola v knize)
OBRTLÍK, J. Co je to architektura?.Brno: projekt 2+2 / festival Kontejnery, 2013. ISSN . (prednáška)
PALACKÝ, J. Fold it!.Spain: CoLab, ETSA Madrid, 2013. ISSN . (prednáška)
PALACKÝ, J. Lost Public Spaces of Brno, Brno ring road boulevard "Brnenská okružní trída". Kapitola: Regeneration of brownfield land.Fakulta architektury: VUT v Brne, 2013, s.20-25. ISBN 978-80-214-4751-6. (kapitola v knize)
GUZDEK, A. Zprumyslnené stavebnictví a typizace  In XVII. vedecká konference doktorandu. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2013, s.51-56. ISBN 978-80-214-4774-5. (clánek ve sborníku)
BREZOVSKÁ, M. Company Towns of the Bata Concern: History - Cases - Architecture. Kapitola: The Role of Brands Corporations in the Production of Space: The Urban Footprints of Bata, Nike, and Volkswagen.Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2013, s.263-279. ISBN 978-3-515-10376-3. (kapitola v knize)
PALACKÝ, J. Regeneration as an ongoing process of recycling land.FA VUT v Brne: Lost Public Spaces of Brno, 2013. ISSN . (prednáška)
BREZOVSKÁ, M.; BITTNER, R.; HACKENBROICH, W. Batova mesta.Brno: Dum umení mesta Brna, 2013, s.1-8. ISSN . (ruzné)
OBRTLÍK, J. Postranní myšlenky funkcionalistické avantgardy.Brno, Fakulta architektury: SOFA-Studentská obec fakulty architektury, 2013. ISSN . (prednáška)
WITTMANN, M. Brno - Die historische Entwicklung und aktuele Probleme..: , 2013. ISSN . (prednáška)
ŠLAPETA, V. Heinrich Lauterbach. Architekt wroclawskiego modernizmu. Kapitola: Dwie wille w Jabloncu nad Nysa - Heinrich Lauterbach i aerodynamiczny funkcjonalizm - "styl okretowy".Wroclaw: Muzeum Architektury we Wroclawiu, 2013, s.201-235. ISBN 978-83-89262-71-4. (kapitola v knize)
LHOTÁKOVÁ, Z. Zpetné využívání deštových vod v domech pro bydlení. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, ISSN Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2013, roč.17, č.2-3/2013, s.24-25. (clánek v casopise)
ADAMEC; LEUNG A Collection of The Awarded Works of International Year of Art and Design Competition - 2012 CO-OPERATIVES. Kapitola: A Collection of The Awarded Works of International Year of Art and Design Competition - 2012 CO-OPERATIVES.Hong Kong: Po Leung Kuk, 2013, s.1-127. ISBN 0000000000000. (kapitola v knize)
NOVÁKOVÁ, P. Námestí historického jádra mesta  In XVI. Vedecká konference doktorandu - Sborník textu. Brno: VUT Brno, 2013, s.166-173. ISBN 978-80-214-4463-8. (clánek ve sborníku)
BREZOVSKÁ, M. Queer spaces Aarona Betskeho. ERA 21, ISSN ERA 21, 2013, roč.13, č.01, s.9-9. (clánek v casopise)
ŠÍMOVÁ, J. Možnosti využití deštových vod ve venkovském prostoru  In XVII. Vedecká konference doktorandu sborník textu. Brno: Vyské ucení technické v Brne, 2013, s.178-184. ISBN 978-80-214-4774-5. (clánek ve sborníku)
DOFKOVÁ, J. Avantgarda 20. a 30. let – Praha a Moskva  In XVII. Vedecká konference dokdorandu Fakulty architektury VUT v Brne. : , 2013, s.199-207. ISBN 978-80-214-4774-5. (clánek ve sborníku)
BUREŠ, D. Brno nepostavené – námestí Míru  In XVII. Vedecká konference doktorandu, sborník textu. Brno: Vysoké ucení technické v Brne, 2013, s.18-23. ISBN 978-80-214-4774-5. (clánek ve sborníku)
OBRTLÍK, J. Ideje a ideologie ceskoslovenské architektonické avantgardy 20. let 20. století.  In XVII. Vedecká konference doktorandu. Sborník textu.. Brno: FA VUT, 2013, s.149-153. ISBN 978-80-214-4774-5. (clánek ve sborníku)
KRATOCHVÍL, J. Tesarství, Ježíš a my. ARCH, ISSN ARCH, 2013, roč.2013, č.1, s.19-21. (clánek v casopise)
VAVERKA, J. Akustické a tepelne technické parametry. Jejich vzájemná závislost u vertikálních konstrukcí - cást 2. Strechy, fasády, izolace, ISSN Strechy, fasády, izolace, 2013, roč.2013, č.2, s.58-62. (clánek v casopise)
CHYBÍK, J. Energeticky úsporné domy - perspektivní výstavba.Brno: VUTIUM Brno, 2013, s.1-40. ISSN . (spis k profesorskému rízení)
URBÁŠKOVÁ, H. Udržitelný rozvoj venkova.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2013, s.1-140. ISBN 978-80-7204-859-5. (kniha odborná)
WITTMANN, M. Udržitelný rozvoj v práci architekta a urbanisty. Tvorba urbánního prostredí..: , 2013. ISSN . (prednáška)
VAVERKA, J. Akustické a tepelne technické parametry. Jejich vzájemná závislost u vertikálních konstrukcí - cást 1. Strechy, fasády, izolace, ISSN Strechy, fasády, izolace, 2013, roč.2013, č.1, s.54-56. (clánek v casopise)
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: