e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Soutěž
Oznámení (chystá se)
Urban Design Award
vložil/a Toman Radek, Ing. arch. | 06.06.19

26.6.2019 je termín pro odevzdání studentských projektů do mezinárodní soutěže Urban Design Award.

Do soutěže lze přihlásit projekty semestrální, ročníkové i bakalářské, zapsané jako urbanistický projekt v akademickém roce 2018/2019. Nelze přihlásit závěrečné diplomní projekty.

ODMĚNY
1. cena - 16 000 Kč
2. cena - 9 000 Kč
3. cena - 6 000 Kč
odměny - 9 000 Kč

PŘIHLÁŠKY
do soutěže lze vyzvednout na FA ČVUT, Ústavu prostorového plánování v místnosti 615 nebo na http://www.gis.cvut.cz. Přihlášku lze zaslat také e-mailem na liskoma3@fa.cvut.cz

FORMÁT
Práce odevzdávejte svázané ve formátu A3 (max. 15 stran) v místnosti 615 na FA ČVUT. Minimální rozsah práce: Schéma návrhu, resp. principů řešení, příslušné situace, prostorová dokumentace (perspektivy, axonometrie) + portfolio vč. přihlášky v digitální podobě na CD (formát PDF 300 dpi).

Web vyhlašovatele


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: