e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Konference
Událost (stalo se)
INTBAU World Congress 2018 v Londýně
vložil/a Toman Radek, Ing. arch. | 10.12.18

Ve dnech 26. až 29. listopadu 2018 se v budově Royal Society of Arts v Londýně konal kongres INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism). Za Fakultu architektury VUT se kongresu zúčastnili doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D., z Ústavu teorie architektury a doktorand MgA. Emil Adamec. Účastníkům kongresu (architekti, historikové architektury, zástupci škol architektury v Londýně, Miláně, Madridu, Krakově, představitelé Princovy nadace ad.) představili aktivity VUT a české sekce INTBAU, zaměřené na péči o architektonickou kulturu a obnovu tradičního stavebního dědictví. K nim patří též aktuální české překlady dvou knih, na nichž spolupracovalo univerzitní vydavatelství VUTIUM s brněnským nakladatelstvím B&P Publishing. V pondělí 26. listopadu 2018 se vybraní delegáti kongresu účastnili ve městě Poundbury recepce u patrona INTBAU, JV Charlese, prince z Walesu, během které doc. Horáček předal Princovi výtisk českého vydání jeho knihy Harmonie a krátce s ním pohovořil o tématech v této knize zahrnutých. V průběhu kongresu pak předal výtisk českého vydání knihy Sjednocená teorie architektury jednomu z jejích spoluautorů, americkému urbanistovi Michaelu Mehaffymu.


INTBAU 2018

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: