e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Soutěž
Událost (stalo se)
Stavba Jihomoravského kraje 2018
vložil/a Toman Radek, Ing. arch. | 05.12.18

V rámci soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2018 vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK spolu s Fakultou architektury a Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně pod záštitou Jihomoravského kraje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU A DOKTORSKOU PRÁCI Z OBLASTI STAVITELSTVÍ Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 15. 2. 2019 ve 12 hodin, příslušnou dokumentaci je nutno doručit osobně na adresu: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji, Lazaretní 13, 615 00 Brno

Soutěžní podmínky |

Stavba JmK 2018

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: