e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Workshop
Událost (stalo se)
Podzimní škola architektury v Banské Štiavnici - podání přihlášky
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 13.07.18

Na začátku září (1. - 10.9.2018) se ve Vzdělávacím a vědeckovýzkumném centru v Banské Štiavnici uskuteční multidisciplionární studentský workshop určený pro studenty architektury, archeologie, restaurování, historie umění a geodézie, kde se dozvíte o průzkumu, dokumentování a prezentování architektonického dědictví v jedinečném prostředí Banské Štiavnice. Na workshop pořádaný Fakultou architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě se můžete přihlašovat do 10. srpna 2018 na emailovou adresu katkavoska@yahoo.com.


Přihláška | Více informací >

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: