e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
Pravidla pro zápis do modulů a předmětů v BSP a MSP
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 12.06.18

Z pověření proděkana pro studium si můžete stáhnout následující přílohy, kde se dozvíte pravidla pro zápis do modulů MSP v zimním semestru 2018/2019 a pravidla pro zápis pro povinně volitelné předměty BSP a MSP v zimním semestru 2018/2019.


Zápis do modulů MSP | Zápis předmětů BSP a MSP
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: