e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Soutěž
Událost (stalo se)
Studentská soutěž O nejlepší urbanistický projekt 2018
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 14.09.18

Ústav prostorového plánování fakulty architektury ČVUT, Asociace pro urbanismus a územní plánování, Ústav urbanismu Fakulty stavební ČVUT a Ústav urbanismu Fakulty architektury VUT v Brně, Ústav urbanizmu a územního plánovania Fakulty architektury STU v Bratislave, Fakulta architektury Politechnika Wroclawska ve Vratislavi

VYHLAŠUJÍ XXIV. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTEŽE O NEJLEPŠÍ URBANISTICKÝ PROJEKT ZA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 DO SOUTĚŽE LZE PŘIHLÁSIT PRÁCE SEMESTRÁLNÍ, ROČNÍKOVÉ I BAKALÁŘSKÉ, ZAPSANÉ JAKO URBANISTICKÝ PROJEKT V AKADEMICKÉM ROCE 2017/2018. NELZE PŘIHLÁSIT ZÁVĚREČNÉ DIPLOMNÍ PROJEKTY. CENY SOUTĚŽE

1.CENA - 14 000 Kč
2.CENA - 7 000 Kč
3.CENA - 3 000 Kč
ODMĚNY - 6 000 Kč

POSLEDNÍ TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY SPOLU S PRACÍ: 19. ŘÍJNA 2018

PŘIHLÁŠKU LZE ZASLAT TAKÉ E-MAILEM NA: liskoma3@fa.cvut.cz

PRÁCE SE ODEVZDÁVAJÍ V DESKÁCH FORMÁTU A3 V MÍSTNOSTI 615 NA FA ČVUT. MINIMÁLNÍ ROZSAH PRÁCE: SCHÉMA NÁVRHU, RESP. PRINCIPU REŠENÍ, PRÍSLUŠNÉ SITUACE, PROSTOROVÁ DOKUMENTACE (PERSPEKTIVY, AXONOMETRIE) + PORTFOLIO V DIGITÁLNÍ PODOBĚ NA CD (formát PDF 300 dpi).


Přihláška | Více informací >

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: