e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
Představení kandidátů na děkana FA VUT pro období 2018-2022
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 14.05.18

Akademický senát Fakulty architektury VUT v Brně svolává na základě usnesení z 9. zasedání AS FA konaného 17. dubna 2018 a v souladu s přílohou Volebního a jednacího řádu AS FA „Volební řád pro volbu kandidáta na jmenování děkanem“ čl. 4 odst. 6

Shromáždění akademické obce FA VUT v Brně

na kterém budou představeni kandidáti na jmenování děkanem FA VUT v Brně pro funkční období 2018 - 2022 a jejich volební programy. Shromáždění se uskuteční 31. května 2018 ve 13:00 hodin v aule A310 Fakulty architektury, Poříčí 5, Brno

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: