e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Exkurze
Událost (stalo se)
Závěrečná zpráva z cesty za Korbíkem 2018
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 09.05.18

Po předchozích dvou studijních zájezdech FA VUT za současnými stavbami v Nizozemí a Vorarlbersku jsme se v tomto roce rozhodli vypravit po stopách nejvýraznější architektonické osobnosti uplynulého století. Přestože od úmrtí Le Corbusiera uplynulo více než 50 let, jeho tvorba má stále co sdělit generaci začínajících architektů. Během jednoho týdne jsme navštívili Německo, Švýcarsko i Francii a postupně si zblízka prohlédli ranou historizující tvorbu v rodném La Chaux-de-Fonds, funkcionalistické sídliště Weissenhof ve Stuttgartu, soubor poválečných brutalistních staveb ve Firmini až po pozdní strukturalistický pavilon na břehu Curyšského jezera. Hlavním cílem cesty však byl klášter La Tourette nedaleko Lyonu, kde jsme strávili dvě noci a mohli doslovně nasát atmosféru od krypty až po střešní terasu. Vedle stěžejního zaměření cesty na Le Corbusierovu tvorbu jsme pochopitelně nemohli ignorovat nově dokončené stavby ležící poblíž naší trasy, a tak jsme navštívili také nové stuttgartské sídliště Killesberg, rozsáhlou přestavbu curyšského hlavního nádraží i revitalizaci ostrova Confluence v Lyonu. Neboť se jednalo o studentskou výpravu, zajímali jsme se také o podmínky na prestižních zahraničních univerzitách a prohlédli si hned trojici univerzitních campusů: TU Stuttgart, EPF Lausanne a ETH Curych.
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: