e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Konference
Událost (stalo se)
Sympozium doktorského studia 2018 na FA VUT v Brně - výzva k účasti
vložil/a Palacký Jiří, doc.Ing.arch. Ph.D. | 13.10.18

PhD RESEARCH SYMPOZIUM 2018
7. 11. 2018 na FA VUT v Brně


Vážení studenti 1. a 2. ročníku doktorského studia FA VUT v Brně,

Dovolte, abych vás vyzval k povinné účasti na PhD RESEARCH SYMPOZIU 2018, které se uskuteční 7. listopadu 2018 na Fakultě architektury VUT v Brně.

Smyslem odborného sympozia je setkání studentů doktorského studia FA VUT v Brně, konané za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků. Studenti budou prezentovat dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SYMPOZIA:

Vyhlášení výzvy pro podávání příspěvků: 26. 4. 2018
Termín na podání přihlášek a abstraktů: 4. 6. 2018
Termín pro zasílání plných textů příspěvků + recenze + poster: 31. 8. 2018.
Konání sympozia (aula A310): 7. 11. 2018
Konání výstavy konferenčních posterů (vstupní respirium fakulty): 5. 11. – 11. 11. 2018 (Týden vědy)

Odevzdání všech příloh elektronicky na adresu uvedenou v textu výzvy.

Text výzvy – formulář přihlášky, recenze, pokyny pro autory (intranet)

doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
proděkan pro vědu FA VUT v Brně


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: