e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Jaroslav Dokoupil : Územní plán Brna
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 23.04.18

Zveme Vás na přednášku Územní plán Brna, která se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna 2018 ve 13:00 hodin v místnosti A118. Přednášet bude Ing. arch. Jaroslav Dokoupil (Arch.Design s.r.o.) autor rozpracovaného, projednávaného, ale dosud neschváleného, variantního konceptu územního plánu Brna, který se již připravuje 15 let. Přednášku pořádá Ing. arch. Gabriel Kopáčik z Ústavu urbanismu FA VUT.© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: