e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Martin Horáček : Tradicionalismus v soudobém urbanismu
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 14.04.18

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 v 15:00 hodin se v místnosti A118 uskuteční přednáška doc. Martina Horáčka, který seznámí posluchače s tradicionalistickými přístupy v urbanismu a péči o krajinu ve 20. a 21. století. Představí hnutí City Beautiful a některé pokračovatele Camilla Sitteho v Evropě a severní Americe (Werner Hegemann, Gustavo Giovannoni), kritiky rozkladu kompaktní městské tkáně a devastace krajiny (Hans Sedlmayr), teoretiky usilující o vědecké zdůvodnění lidských sympatií k tradiční zástavbě (Christopher Alexander, Nikos Salingaros), hnutí Nového urbanismu a vybrané špičkové realizace v Evropě (Port Grimaud, Heulebrug, Poundbury a Plessis-Robinson). Diskutována bude též situace v českých zemích.
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: