e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Petr Vorlík : Ad hoc situace, improvizace, otisky reality a vnějších procesů
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 05.04.18

Ve středu 25. dubna 2018 od 17:00 hodin se v místnosti B510 na Fakultě architektury VUT v Brně, Poříčí 5 uskuteční přednáška historika a teoretika architektury Petra Vorlíka z Ústavu teorie a dějin architektury na FA ČVUT, který se zaměří na ad hoc situace, improvizace, otisky reality a vnějších procesů v Le Corbusierově díle.

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D. (*1973 Děčín) absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (1992-99), deset let do roku 2005 působil jako projektant, absolvoval doktorské studium (1999-2007) a habilitaci (2012). Od roku 2002 působí ve výzkumném centru průmyslového dědictví ČVUT v Praze a na fakultě architektury. Specializuje se na dějiny architektury dvacátého století, dějiny průmyslové architektury a otázky nového využití a současnou architektonickou tvorbu.


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: