e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Josef Veselý : Urbánní potenciál kolejové dopravy pro město a region
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 29.03.18

RYCHLÁ TRAMVAJ NEBO MĚSTSKÁ ŽELEZNICE?

Vývojové tendence a plány městské kolejové dopravy v minulosti, současnosti a budoucnosti presentuje Ing. Veselý z vývojového oddělení Dopravního podniku Města Brna. Příspěvek k udržitelné mobilitě v rámci integrovaného dopravního systému pro Brno a metropolitní oblast. Presentace je součástí pokračujícího cyklu urbanistických přednášek nabízených Ústavem urbanismu nejen pro studenty urbanistických předmětů. Přednáška je volně přístupná všem zájemcům i mimo akademickou obec Fakulty architektury.

Přednáška se koná ve čtvrtek 5. dubna 2018 ve 13:00 hodin v posluchárně 118A.

Srdečně zve Doc. Ing. arch. Karel Havliš, vedoucí Ústavu urbanismu.


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: