e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Jan Holeček : Strategický plán Brna
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 29.03.18

Dovolujeme si Vás pozvat ve čtvrtek 29. března 2018 ve 13:00 hodin do místnosti A118 na přednášku STRATEGICKÝ PLÁN BRNA.
V současnosti již pomalu zastarává současná Strategie pro Brno a připravuje se nová Strategie BRNO 2050. Strategický plán je základní koncepční, politický dokument určující směr budoucího rozvoje našeho města, na něj pak navážou územně plánovací dokumenty (jako územní plán) i další speciální programy rezortní. Přednášet bube Mgr. Jan Holeček, vedoucí Oddělení strategického plánování Magistrátu města Brna.
Přednáška je určena nejen studentům urbanistických předmětů bakalářského, magisterského a doktorandského studia, ale také všem dalším zájemcům o tuto problematiku. Zahajujeme tím cyklus 4 přednášek k aktuálním otázkám územního plánování (brněnský plán, pražský územní plán, regionální kolejová doprava, republikové, regionální a přeshraniční urbanistické koncepce, strategie územního plánování v sousedních zemích) v podání nejvýznamnějších externích odborníků, které se pak uskuteční v čtvrtky následující.
 
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
Ústav urbanismu, Fakulta architektury VUT v Brně

Více informací >

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: