e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Filip Šenk : Humanismus, architektura a Le Corbusier
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 28.03.18

Ve středu 11. dubna 2018 od 17:00 hodin se v místnosti B510 na Fakultě architektury VUT v Brně, Poříčí 5 uskuteční přednáška historika umění a teoretika architektury Filipa Šenka, který bude analyzovat moderního humanitního člověka Jeannereta.

Moderní architektura měla spoluvytvářet moderního člověka a moderní člověk měl vytvářet moderní architekturu. Moderní je v tomto případě výrazem člověka rozvíjejícího své lidství odlišně a lépe oproti minulosti. Rozvíjení člověka, polidšťování člověka bylo cílem humanismu, po osvícenství primárně sekulárního humanismu. Ten, jak napsal jeden německý filozof, se snažil zkrotit bestii v člověku správným výběrem četby. Humanismus tak lze popsat jako optimistické vidění člověka, protože v základu je víra v jeho jasnější a lepší zítřky zaručené zkrocením zvířecí stránky vzděláním. Nadšení modernisté, v čele s Le Corbusierem, byli srovnatelně optimističtí v důvěře v sílu správného prostředí. Může ale opravdu být architektura aktivním prostředkem vychovávání či přímo nástrojem krocení bestie v člověku? Může správná podoba architektury udělat člověka lidštějším? Namísto jednoznačné odpovědi budou představeny různé modely „vychovávání“ architekturou.

Mgr. Filip Šenk, Ph.D. (1981) studoval dějiny umění a filozofii na FF MU a Faculty of Arts and Social Sciences Lancaster University (UK). Přednáší dějiny umění a architektury na FUA TU v Liberci a FAMU v Praze. Je členem Interdisciplinárního semináře topologických studií poetiky umění, krajiny a architektury při MFF UK a FUA TUL.


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: