e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Galerie Mini
Událost (stalo se)
Mária Mušková : Post-neofunkcionalistický eklektismus
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 14.03.18

Termín konání výstavy: 14. 3. 2018 – 23. 3. 2018
Místo konání: Galerie MINI, FA VUT, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Vernisáž výstavy: V úterý 13. 3. 2018, 17:00.

Anotace: Uplynulo víc než osmdesát let od období funkcionalismu, ale jeho tradice je stále živá. A nejen to: Funkcionalismus se opět stává trendem, obchodní značkou “vysoké kultury”. „Všechno vám navrhneme na míru, abychom splnili vaše sny o bydlení ve funkcionalistické vile.“ hlásá propagace architektonického ateliéru. Architekti navrhují útulné bungalovy v neofunkcionalistickém stylu a Barcelona chair je oblíbeným interiérovým prvkem objektových knihoven vizualizátorů. Pod pojmem jedinečnosti se skrývá kopírování formální stránky funkcionalismu, kde ideovost již není důležitá – důležitý je vnější obraz. Estetika funguje jako forma ekonomie. Klient si s architekturou kupuje zároveň životní styl, svoji identitu. Zdá se jako bychom překročili hranici za kterou již nelze rozlišit virtuální obraz manifestovaný fotorealistickými rendry a reálnými prostory… A přesto, i když nám současné architektonické kanceláře skrze digitální obrazy prodávají náš sen o bydlení ve „funkcionalistické vile“ z jejich estetiky lze podvědomě vycítit imitaci. Možná se jedná o trochu jinak tvarované zábradlí, nebo nepasující svítidlo či zámečnický výrobek. Za hranicí racionálna lze vycítit že kupujeme pouhé funkcionalistické simulakrum. Projekt pracuje s touto „emocionální podivností“ jako s estetickou strategií. Jak by vypadal prostor, který bychom budovali primárně jako obraz? Při tvorbě tohoto obrazu přitom vychází z výzkumu reálných projektů zapadajících do současného trendu neo-funkcionalistických vil.

Autorka projektu a výstavy: Mária Mušková
Kurátor výstavy: Jan Kristek
Produkce: David Helešic, Marek Svoboda, Ondřej Půček, Paula Závacká, Karolína Munková

Výstava byla uskutečněna s finanční podporou sponzorského daru Svazu výrobců betonu ČR, Výzkumného ústavu maltovin a Fakulty architektury VUT v Brně.

Mária Mušková (1993)
Studovala na Fakultě architektury VUT v Brně a na School of Architecture, University of Brighton, UK. Absolvovala stáž v ateliéru SHSH Architecture + Scenography (BE) a ve studiu Pieterjan Ginckels (BE). V současnosti studuje na Faculty of Architecture, Sint Lucas Brussels.

Jan Kristek (1983)
Absolvent Fakulty architektury VUT v Brně a Akademie výtvarných umění ve Vídni. V současné době působí jako odborný asistent na brněnské Fakultě architektury, kde vede ateliér společně s Jaroslavem Sedlákem. Obecně se věnuje kritické teorii a kritickému přístupu v souvislosti s plánováním měst a jejich historií.


© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: