e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
FA VUT v Brně přijímá uchazeče do doktorského studia
vložil/a Palacký Jiří, doc.Ing.arch. Ph.D. | 05.03.18

Fakulta architektury VUT Brně přijímá do konce března 2018 zájemce o doktorské studium.

Mezi významné výzkumné úspěchy fakulty posledních let patří český pavilon EXPO 2015 v Miláně, Cena Josefa Hlávky 2016 za disertační práci, průmyslový a užitný vzor na interiérový pavilon Origloo 2017 a vítězství v soutěři Superstudio 2017 na návrh pavilonu pro reSite 2017.

Fakulta architektury VUT v Brně nabízí doktorské studium v českém jazyce. Standardní doba studia je 4 roky. Každoročně přímá kolem 16 doktorandů a absolventům uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D.). Novinkou od roku 2018 jsou navýšená řádná doktorská stipendia, vyplácená v prezenční formě studia, jako další motivace pro úspěšné studium a aktivní vědeckou a publikační činnost studentů pod vedením jejich školitelů.

Studenti mají během studia k dispozici zázemí vlastní fakultní knihovny, vedle 23 tis knih a časopisů mají přístup také k on-line databázím. Uchazeči se mohou hlásit na vybrané téma disertační práce prostřednictvím elektronické přihlášky, jejíž součástí je také odborná esej rozsahu 2 stran textu. Pravidla pro přijímací řízení jsou zveřejněna na stránkách pro uchazeče o studium.

Seznam dvaceti témat z oborů architektury a urbanismu, vypsaných pro akademický rok 2018/2019, je zveřejněn na stránkách fakulty pro zájemce o studium.

Studenti se během studia zapojí do unikátních výzkumných aktivit, pedagogické činnosti a budou mít možnost publikovat, studovat na zahraničních univerzitách, účastnil se mezinárodních konferencí a odborných stáží. Uchazeč podává přihlášku elektronicky do 31. března 2018. Kompletní přehrad vypsaných témat je zveřejněn na fakultních stránkách.

Více informací poskytne Studijní oddělení FA VUT v Brně.


e-přihláška [html]

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: