e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Vladimír Šlapeta : Le Corbusierovy návštěvy Československa
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 27.02.18

Ve středu 28. února 2018 od 15:00 hodin se v hlavní aule A310 Fakulty architektury VUT v Brně, Poříčí 5 uskuteční přednáška historika architektury Vladimíra Šlapety, který shrne všechny Le Corbusierovy cesty do Československa.

Le Corbusier navštívil území naší republiky celkem čtyřikrát: v roce 1911, 1925, 1928 a 1935. Zatímco poslední tři cesty absolvoval již jako renomovaný architekt, poutající pozornost odborné veřejnosti, tisku a naposled dokonce i filmu, první cestu do Prahy uskutečnil zcela „inkognito“ v době svých učednických let. Byla součástí jeho velké cesty na východ, kterou podnikl se svým kamarádem Augustem Klipsteinem a která vedla z Berlína přes Drážďany, Prahu, Vídeň, Bratislavu, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť, Tarnovo až do Istanbulu a potom přes Řecko a Itálii zpět do Švýcar. Tato cesta se stala Le Corbusierovým nevyčerpatelným zdrojem inspirací v další tvorbě.

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. (*1947 Olomouc) po dokončení studia architektury na ČVUT v Praze v roce 1972 začal pracovat jako architekt v Ostravě. V letech 1973–91 byl vedoucím oddělení architektury Národního technického muzea v Praze. V období 1991–97 byl děkanem Fakulty architektury ČVUT a pak 1997–2000 prorektorem ČVUT. V roce 2003 byl opět zvolen děkanem Fakulty architektury ČVUT. V období 2006–10 byl děkanem Fakulty architektury VUT v Brně. Je autorem řady výstav a publikací o moderní architektuře a urbanismu.© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: